A Complete Active Directory Management Software

Czym jest AD360?

AD360 to zintegrowane rozwiązanie dla zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM) w środowisku Windows. To oparte o przeglądarkę internetową rozwiązanie programowe integruje wszystkie funkcje potrzebne dla firmy: od inicjowania obsługi użytkowników i samoobsługi do zarządzania ryzykiem, wraz prostym i łatwym w obsłudze interfejsem. AD360 to odpowiednie rozwiązanie łączące ze sobą technologię i złożone potrzeby biznesowe.

AD360 automatyzuje wszystkie rutynowe zadania zarządzania tożsamościami i dostępem, takie jak zbiorowe inicjowanie i zastrzeganie kont użytkowników oraz innych obiektów AD, bezpieczne zarządzanie hasłami do kont, modyfikowanie wielu atrybutów kont użytkowników, zarządzanie skrzynkami poczty użytkowników oraz ruchem poczty e-mail.

Stosując AD360, możesz
 

Usprawniać działania ZTD

Większość kluczowych zadań AD jest powtarzalnych, przez co zautomatyzowanie ich może oszczędzić wiele wysiłku. Automatyzacja zadań takich, jak inicjowanie/zastrzeganie obsługi kont użytkowników z przepływem pracy zapewnia, że kluczowe dane nie dostaną się w niepowołane ręce.

 

Zabezpieczyć inspekcje AD i zgodność IT

Inspekcja kluczowych zmian dokonywanych w obiektach AD może pomóc przy ustaleniu, czy zmiany są dokonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi infrastruktury IT. AD360 pozyskuje wszystkie wymagane dane do inspekcji z serwerów programu Exchange, serwerów plików oraz Active Directory i pomaga w spełnieniu wymagań zgodności z przepisami dotyczącymi infrastruktury IT, takimi jak SOX, HIPAA, PCI etc.

 

Automatyzować operacje AD

Automatyzować zadania AD, takie jak tworzenie użytkowników, usuwanie nieaktywnych użytkowników oraz włączanie/wyłączanie użytkowników. Zaplanowanie zasad automatyzacji pozwala na zautomatyzowanie dowolnego zadania oraz przeprowadzenie dowolnego kolejnego zadania. Definiowanie szablonów modyfikacji użytkowników może drastycznie przyśpieszyć zbiorowe operacje na użytkownikach.

 

Kontrolować automatyzację przepływów pracy

Dostosowywana struktura recenzji i zatwierdzania pomaga w utrzymaniu kontroli nad automatyzacją dla kluczowych zadań.

 

Zapewnić bezpieczną samoobsługę

Zapewnienie samoobsługi resetowania haseł i odblokowywania kont na ekranie logowania Windows (Ctrl+Alt+Del) może dramatycznie zmniejszyć liczbę spraw obsługiwanych przez pomoc techniczną, utrzymując wysoką produktywność pracowników.

 

Monitorować ruch Exchange

Monitorowanie pełnych danych o ruchu serwerów Exchange, takich jak wykorzystanie OWA, ruch poczty e-mail, rozmiar skrzynki pocztowej oraz pozwoleń oraz eksportowanie raportów do dowolnego z formatów XLS, CSV, HTML i PDF.

Wykorzystując AD360 możesz drastycznie poprawić wsparcie potrzeb biznesowych zapewniane przez Active Directory. Wykorzystując zapewniane przez AD360 możliwości zarządzania AD, inspekcji AD, samoobsługi haseł i IT oraz raportowania dla serwera Exchange możesz sprawić, że wykorzystywane przez organizację środowisko Active Directory i Exchange będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze w zarządzaniu.

The one-stop solution to Active Directory Management and Reporting