ADAudit Plus

-

Active Directory Auditing and Reporting

Active Directory to centrum wszystkich działań organizacyjnych: zmiany mogą być śledzone, kwestionowane i weryfikowane w celu zapewnienia bezbłędnego zarządzania zmianami.

Niestety standardowe narzędzia w Active Directory nie mają żądanych funkcji audytu; na przykład skrypty i narzędzia wiersza poleceń potrafią gromadzić dane, ale nie spełniają wielu wymogów w zakresie audytu. Tworzy to szanse dla niezawodnego audytorsko-raportującego narzędzia, które przekracza te ograniczenia.

Czym jest ADAudit Plus?

ADAudit Plus to oprogramowanie do audytu zmian Active Directory w całym przedsiębiorstwie wysyłające raporty i alarmy, które:

 • Spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, audytów i zgodności określone przez organy regulacyjne i administracyjne oraz
 • dostarcza administratorom odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie zmianami.

Rozwiązanie ADAudit Plus dostarcza kompleksowych raportów i powiadomień, które są łatwo zrozumiałe nawet dla zwykłych użytkowników. Raporty te odpowiadają na cztery najważniejsze pytania audytu Active Directory: Kto” wykonał „jaką” akcję, „kiedy” i z „jakiego” miejsca. Narzędzie pokazuje nie tylko dane powiązane ze zmianą, ale także pozwala na eksport wyników do formatów xls, html, pdf i csv oraz oferuje opcję wydruku danych w postaci wykazu, aby ułatwić ich interpretację.

W jaki sposób działa ADAudit Plus?

 

Dzięki ADAudit Plus możesz:

 • Przeglądać obszerne raporty o zmianach administracyjnych i zdarzeniach logowania w Active Directory.
 • Wykorzystywać reguły oparte na filtrach i konfigurować ADAudit Plus, aby otrzymywać raporty / alarmy w przypadku określonych zdarzeń zmian w obiektach AD.
 • Znaleźć odpowiedź na cztery podstawowe pytania – kto i jakiej zmiany dokonał w Active Directory, kiedy i skąd.
 • Przeprowadzać szczegółowe audyty zmian atrybutów i uprawnień użytkowników / grup / jednostek organizacyjnych / komputerów z nowymi i starymi wartościami.
 • Zapewnić wsparcie dla MS SQLServer jako bazy danych na serwerze (współpraca z MS SQLServer 2005, 2008, 2008 R2).
 • Otrzymywać alarmy w przypadku określonych zdarzeń zmian – bezpośrednio na skrzynkę odbiorczą / w produkcie.
 • Otrzymywać pełną historię zmian w Active Directory oraz obiektach polityki grupowej.
 • Archiwizować rejestry dla zwiększenia efektywności analiz.
 • Organizować swoje dane z dziennika zdarzeń, aby pomóc spełnić wymagania audytu bezpieczeństwa i zgodności.
 • Przeprowadzać audyty działań w zakresie logowań/wylogowań serwerów członkowskich w środowisku serwerowym Microsoft.
 • Centralnie śledzić / audytować / zabezpieczać pliki, strukturę folderów, udostępnianie i uprawnienia dostępu serwerów plików Windows!
 • Przeprowadzać audyty klastrów pracy w trybie awaryjnym serwerów plików Windows w celu zapewnienia bezpiecznego, niezawodnego i zgodnego środowiska sieciowego.
 • Monitorować / audytować / raportować zmiany w NetApp Filer i vFiler dotyczące pomyślnych/niepomyślnych zmian plików za pomocą wstępnie skonfigurowanych raportów i krytycznych alarmów e-mail.
 
Pobierz 30-dniową bezpłatną wersję próbną Uzyskaj wycenę Poproś o spersonalizowaną wersję demonstracyjną
 

Jakie platformy / dostawców / technologie obsługuje ADAudit Plus?

Platformy: Windows Vista, Windows XP, Windows 7.
Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i 2008 R2
Dostawcy: Microsoft.
Technologie: Microsoft Active Directory.
 
Customer Speaks
 

"Auditors and regulators frequently ask for reports that show Active Directory activities such as user lockouts, access removal for terminated users, users created, etc. AD Audit Plus has helped us do that easily and with minimal overhead. Installation was simple and configuration is easy but also allows for more advanced configuration if necessary. Also, the cost for this product was minimal for the benefit gained so we see the a substantial ROI on it."

Chris Schum, Information Security Officer, Central Bank.
 
TITLEX
As an IT Manager/CIO of an enterprise, you would like to appraise yourself of the security threat posed by internal users in your enterprise network and keep your enterprises network regulatory compliance audit ready.

ADAudit Plus addresses an IT Administrators Audit Requirements. It presents graphical snapshot views of all changes that occur in Active Directory. Changes done by Users and on Users, Computer, Groups and other Group Policy Changes are reported in a easily understandable format.

The application generates a slew of pre-built & custom reports to cater for monitoring user activity and drill down from reports and raw log search for auditing the user activity. It rolls out reports for SOX, HIPAA, GLBA, and PCI regulatory compliance acts. It allows you to create reports for any new regulatory compliance with ease. These will make your enterprise network compliance audit ready.

You can get ready made management reports daily for your own perusal and forward submission.
Day to Day Administration requires information to be current and up to date. ADAudit Plus provides alerts on any change event in the Active Directory through Alerts. It facilitates configuring alert profiles based on one or more selected change actions and designating severity criteria for the alerts to prioritize actions based on change events.

Further custom configured reports and Profile Based Reports makes change actions on and by users readily available. This helps to keep a tab on any desired or undesired activity in the domain.

Graphs facilitate viewing the trend of a selected change action.
IT Auditors are concerned about the complete information on all the resources in the organization. Information on User History, Computers and other objects are to be audited. ADAudit Plus facilitates SOX, HIPAA, GLBA ready reports that are mandatorily required by auditors.