Zarządzanie usługą Active Directory

Czym jest ADManager Plus?

ADManager Plus to proste, łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania i raportowania Active Directory w środowisku Windows, które pomaga administratorom AD oraz technikom helpdesku w wykonywaniu ich codziennych czynności. Dzięki centralnemu, intuicyjnemu internetowemu interfejsowi użytkownika, oprogramowanie to obsługuje wiele skomplikowanych zadań, takich jak zbiorcze zarządzanie kontami użytkowników oraz innymi obiektami AD, delegowanie dostępu dla techników helpdesku w zależności od pełnionych roli oraz tworzy obszerną listę Raportów AD, z których niektóre są warunkiem koniecznym pozwalającym spełnić wymogi audytów zgodności. To narzędzie Active Directory udostępnia także mobilne aplikacje AD, które umożliwiają wykonywanie istotnych zadań w zakresie zarządzania użytkownikami z poziomu urządzeń przenośnych.

Jakie problemy rozwiązuje program?

  • Eliminuje monotonne, nieciekawe i skomplikowane zadania związane z zarządzaniem AD.
  • Automatyzuje rutynowe czynności zarządzania i raportowania AD wykonywane przez administratorów AD.
  • Ułatwia zbiorcze tworzenie, zarządzanie i usuwanie obiektów AD.
  • Oferuje funkcjonalność mobilnego zarządzania użytkownikami AD za pomocą aplikacji mobilnych.
  • Służy, jako podstawowy zasób podczas audytów zgodności, takich jak SOX, HIPAA, itd.

Jakie funkcje oferuje program?

Jakie platformy/ dostawcy/ technologie są obsługiwane?