Zarządzanie usługą Active Directory

Czym jest ADManager Plus?

ADManager Plus to proste, łatwe w użyciu rozwiązanie do raportowania i zarządzania Windows Active Directory pomagające administratorom AD oraz pracownikom pomocy technicznej w ich codziennych działaniach. Dzięki scentralizowanemu, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika opartemu o przeglądarkę sieciową oprogramowanie to obsługuje wiele złożonych zadań, takich jak masowe zarządzanie kontami użytkowników oraz innych obiektów AD, delegowanie zadań oparte o role dostępu technikom pomocy technicznej oraz generuje wyczerpującą listę raportów AD, z których niektóre są niezbędne do spełnienia wymagań zgodności z przepisami. To narządzie Active Directory oferuje również mobilne aplikacje AD, które umożliwiają wykonywanie ważnych zadań zarządzania użytkownikami bezpośrednio z urządzeń mobilnych.

Jakie problemy rozwiązuje?

Eliminuje powtarzalne, rutynowe i złożone zadania powiązane z zarządzaniem AD. Automatyzuje rutynowe działania zarządzania i raportowania AD wykonywane przez administratorów AD.
Ułatwia masowe tworzenie, zarządzanie i usuwanie obiektów AD.
Zapewnia możliwość zarządzania użytkownikami AD w czasie podróży przez aplikacje mobilne. Działa jako istotny zasób podczas sprawdzania zgodności z ustawami takimi jak SOX, HIPAA itd.

Jakie funkcje oferuje?

  • Pojedyncze i masowe zarządzanie użytkownikami
  • Zarządzanie grupami/komputerami
  • Delegowanie uprawnień pomocy technicznej
  • Zarządzanie i raportowanie Office 365
  • Automatyzacja Active Directory
  • Oczyszczanie Active Directory
  • Raporty Active Directory
  • Raporty z ostatniego rzeczywistego zalogowania
  • Zarządzanie Exchange

Jakie funkcje oferuje program?

Jakie platformy/ dostawcy/ technologie są obsługiwane?

The one-stop solution to Active Directory Management and Reporting