Active Directory Recovery Manager

Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych Active Directory

Trudno wyobrazić sobie system Active Directory, który w trakcie użytkowania nie napotyka na problemy związane z awarią lub przypadkowym usunięciem danych. Kluczowe znaczenie tej usługi dla funkcjonowania przedsiębiorstw każdej wielkości sprawia, że zadania dotyczące tworzenia kopii zapasowych danych Active Directory i przywracania usuniętych obiektów są czynnościami, na które większość administratorów IT spogląda z niechęcią z prostego powodu: wymagają one znacznych nakładów pracy oraz mogą wiązać się zakłóceniami w prowadzeniu działalności. W celu wyeliminowania takich przestojów i zapewnienia ciągłości działania oprogramowanie RecoveryManager Plus oferuje łatwe w obsłudze funkcje tworzenia kopii zapasowych i szczegółowego przywracania Active Directory, które pozwalają całkowicie zautomatyzować proces tworzenia kopii zapasowych.

Zalety korzystania z RecoveryManager Plus

Korzystanie z natywnych narzędzi może sprawić, że operacje tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych Active Directory mogą stać się żmudnym zadaniem, zakłócającym zarządzanie tożsamościami oraz dostępem. Z drugiej strony RecoveryManager Plus zapewnia pełną dostępność systemu poprzez przywrócenie zmienionych danych w zaledwie kilka minut. Administratorzy mogą uzyskać pełną kontrolę nad zmianami dokonywanymi w środowisku AD i skoncentrować swoje wysiłki na utrzymywaniu spójności, dostępności i prawidłowego działania całego systemu AD.

Pojedynczy panel do zarządzania procesem tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych Active Directory

Kluczowe funkcje

The one-stop solution to Active Directory Management and Reporting