Monitor Server & Application Performance in Physical, Virtual & Cloud Environments

Funkcje monitorowania aplikacji

ManageEngine Applications Manager to rozwiązanie do monitorowania wydajności aplikacji, które proaktywnie monitoruje aplikacje biznesowe i pomaga przedsiębiorcom zagwarantować dostęp do krytycznych dla przychodów aplikacji zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Applications Manager oferuje gotowe wsparcie w zakresie monitoringu dla ponad 50 rodzajów aplikacji i serwerów.

An overview of Applications Manager's capabilities
Najważniejsze cechy

Automatyczne wykrywanie aplikacji

Automatycznie wykrywanie serwerów aplikacji, serwerów, baz danych, usług sieci web, transakcji, aplikacji niestandardowych, zasobów wirtualnych i aplikacji w chmurze twoich heterogenicznych centrów danych.

Rozbudowane zarządzanie wydajnością

Monitoruj ponad 100 kluczowych wskaźników wydajności swoich aplikacji – czas odpowiedzi, dostępność zasobów, użycie CPU/pamięci i wiele innych.

Kompleksowy widok zasobów IT

Zarządzaj wieloma różnymi aplikacjami biznesowymi i usługami sieciowymi. Uzyskaj swobodę grupowania aplikacji oraz powiązanych z nią usług, umożliwiając ich monitoring, jako pojedynczej jednostki.

Rozproszony monitoring pozwalający na wysoką skalowalność

Monitoruj do 50 000 serwerów i aplikacji dzięki funkcjom rozproszonego monitorowania wersji Enterprise edition programu Applications Manager. Uzyskaj skonsolidowany podgląd zasobów obecnych w różnych sieciach z ograniczeniami/ lokalizacjach graficznych

Zarządzanie błędami

Identyfikuj błędy aplikacji i usuwaj je, zanim odnotują je użytkownicy. Otrzymuj powiadomienia o problemach za pośrednictwem alertów e-mail i sms. Zautomatyzuj rozwiązywanie problemów poprzez uruchamianie programów naprawczych/skryptów, wysyłanie pułapek SNMP. Wyzwalaj akcje, takie jak automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie/restartowanie usług Windows, instancji VM i Amazon EC2 w oparciu o naruszenie wartości progowych.

Analiza podstawowej przyczyny

Identyfikuj w łatwy sposób wąskie gardła wydajności i zredukuj czas poświęcany na analizę problemów. Widok analizy podstawowych przyczyn wyświetlany jest w formie hierarchicznej struktury i dostępny z poziomu wszystkich stron klienta sieciowego.

Wydajna opcja raportowania

Moduł raportowania stanowi duże wsparcie dla pionu menedżerów biznesowych. Szeroki zakres danych pozwala administratorom rozwiązywaniu problemów dotyczących aplikacji i planowaniu mocy przerobowych.

Intuicyjny klient internetowy

Pozwala na monitorowanie i podgląd atrybutów wydajności, tworzenie pulpitów nawigacyjnych użytkownika i realizowanie zadań administracyjnych za pośrednictwem interfejsu przeglądarki internetowej. Umożliwia także dostęp do klienta za pośrednictwem smartfonów oraz natywnych aplikacji iPhone i Android.

Dostęp dla wielu użytkowników

Przypisuj różne role użytkownikom, takie jak użytkownik, operator, administrator i menedżer oraz zezwalaj na ograniczony dostęp.

Obsługa wielu języków

Oprócz wersji angielskiej, aplikacja Applications Manager dostępna jest także w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim, koreańskim, węgierskim, japońskim i wietnamskim.