Pulpit & Zarządzanie urządzeniem mobilna
Pulpit & Zarządzanie urządzeniem mobilna
 • Network Configuration Management Software
 • Network Configuration Management Software
 • NCM Fluidic UI
 • Network Configuration Management Software
 • Network Configuration Management Software

Device Expert – Oprogramowanie do zarządzania konfiguracją sieci

DeviceExpert jest opartym na przeglądarce internetowej rozwiązaniem do zarządzania konfiguracją heterogenicznych sieci, zmianami i zgodnością (NCCCM) dla przełączników, routerów, zapór i innych urządzeń sieciowych.

Rozwiązanie stosowane przez tysiące administratorów sieci na całym świecie, DeviceExpert pomaga zautomatyzować i w pełni kontrolować zarządzanie konfiguracją całego cyklu życia urządzenia.

 

Najważniejsze cechy

Zarządzanie konfiguracją

 

Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania konfiguracjami urządzeń wielu dostawców.

 

Opcja wykrywania urządzeń, polegająca na skanowaniu sieci i automatycznym zbiorczym dodawaniu urządzeń komunikujących się przez SNMP.

 

Informatyczne katalogowanie zasobów zbierające informacje o urządzeniach i właściwościach sprzętu.

 

DevKonfiguracje urządzeń są szyfrowane i przechowywane w bazie danych. Scentralizowana kontrola nad konfiguracjami z poziomu interfejsu GUI.

 

Tworzone i zapisywane są kolejne wersje konfiguracji. Opcja szybkiego porównania dowolnych dwóch wersji ustawień konfiguracyjnych tego samego urządzenia lub różnych urządzeń.

 

Możliwość oznaczania zaufanych wersji ustawień konfiguracyjnych jako „podstawowe”, dzięki czemu administratorzy będą mogli przywrócić te wersje w przypadku awarii sieci.

 

Planowanie zadań pozwalających na zautomatyzowanie różnych operacji związanych z konfiguracją, w tym tworzenie nocnych kopii zapasowych.

 

Uprawnienia w oparciu o role użytkownika do ograniczania dostępu do konfiguracji urządzeń.

 

Operatorzy będą potrzebowali weryfikacji i zatwierdzenia przez administratorów przed dokonaniem zmian konfiguracji.

 

Wykonywanie zadań takich jak aktualizacja oprogramowania układowego, przesyłanie obrazów systemu operacyjnego w całkowicie zautomatyzowany sposób.


 
 

Zarządzanie zmianami
 

Zapewnienie monitorowania urządzeń i wykrywanie zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym.

 

Inicjowanie alertów lub automatyczne przywracanie konfiguracji po wykryciu zmian konfiguracji.

 
 
Zarządzanie zgodnością
 

Definiowanie standardów i sprawdzanie konfiguracji pod kątem zgodności ze zdefiniowanymi zasadami.

 

Rozbudowane raporty dotyczące naruszeń i zgodności. Gotowe raporty w zakresie norm SOX i HIPAA. Automatyzacja i narzędzia

 
 
Automation & Tools
 

Automatyzacja czasochłonnych i pracochłonnych zadań. Wdrażanie zmian konfiguracji w sposób zbiorczy dla wielu urządzeń.

 

Programy użytkowe oraz narzędzia umożliwiające wykonanie na urządzeniach różnych poleceń oraz wyświetlenie ich rezultatów.

 

Szybkie wyszukiwanie określonych słów, ciągów znaków, wyrażeń lub kombinacji tych elementów w plikach konfiguracyjnych urządzeń.

 

Udostępnianie niezawodnego mechanizmu umożliwiającego odzyskanie danych w przypadku awarii. Skrypty do szybkiego odzyskiwania danych.

 

Możliwość importu użytkowników / grup użytkowników z Windows Active Directory lub LDAP oraz wykorzystanie mechanizmu uwierzytelniania.

 

Intuicyjne tworzenie raportów dotyczących całego procesu zarządzania konfiguracjami urządzeń w Twoim przedsiębiorstwie.

 
Kontrole i raporty
 

Pełen zapis informacji w zakresie tego „kto”, „co”, i „kiedy” dokonuje zmian w konfiguracji urządzenia.

 

Intuicyjne tworzenie raportów dotyczących całego procesu zarządzania konfiguracjami urządzeń w Twoim przedsiębiorstwie.

Jakie problemy rozwiązuje program?

 • Analizy przeprowadzone przez ekspertów z zakresu IT ujawniły, że najczęstszą przyczyną awarii sieci są błędy popełniane podczas zmian konfiguracji.W firmach z branży IT administratorzy sieci zarządzają dużą liczbą urządzeń sieciowych i dość często muszą wprowadzać nieplanowane zmiany do konfiguracji.Ponieważ zmiany konfiguracji muszą być dokonywane niemal bez przerwy, administratorom trudno jest śledzić wszystkie zmiany wprowadzane do konfiguracji.W przypadku awarii sieci, usunięcie powstałych problemów staje się trudne.DeviceExpert umożliwia przechowywanie wersji ustawień konfiguracyjnych urządzeń w bezpiecznym, centralnym magazynie i zarządzanie nimi z poziomu jednego interfejsu.
 • Urządzenia sieciowe to podstawowe elementy w firmie, a nieautoryzowane zmiany konfiguracji mogą wprowadzić znaczny zamęt w funkcjonowaniu sieci.Nawet w przypadku wprowadzania potwierdzonych zmian, specjaliści ds. bezpieczeństwa mają obowiązek sprawdzić czy zmiany te nie wpłyną na bezpieczeństwo sieci.DeviceExpert pomaga im przejąć pełną kontrolę nad zmianami konfiguracji.
 • Wraz z rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zasobów sieciowych o krytycznym znaczeniu oraz poważnymi konsekwencjami prawnymi spowodowanymi błędnym zarządzaniem informacjami, od każdego menedżera IT wymaga się nie tylko przestrzegania standardowych praktyk, wewnętrznych polityk bezpieczeństwa, surowych regulacji rządowych oraz wytycznych określonych dla branży lecz także wykazywania, że polityki te zostały wprowadzone oraz, że urządzenia sieciowe są zgodne z określonymi politykami.DeviceExpert pozwala na dokładne i bezproblemowe osiągnięcie tych celów.
 • Automatyzacja to dzisiaj popularny termin związany z działalnością z zakresu IT.Menedżerowie działów IT zawsze poszukują możliwości zautomatyzowania powtarzających się i czasochłonnych zadań w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych i zwiększenia produktywności.DeviceExpert pomaga zautomatyzować wszystkie zadania związane z konfiguracją oraz zwiększyć produktywność.

Jakie platformy/dostawcy/technologie są obsługiwane?

 • Platformy: Windows oraz Linux
 • Dostawcy: 3Com, A10Networks, Acme Packet, ADTRAN, Adva, Aruba, Arista, Alcatel, ALAXALA, Allied Telesis, Avaya, Blue Coat, Brocade, Calix, Canoga Perkins, CheckPoint, Cisco, Citrix, Ciena, DAX, DCNetworks, Dell, Digi, D-Link, EdgeCore, Enterasys, Extreme, F5Bigip, Force10, FortiNet, Foundry, Fujitsu, H3C, HP, Hirschmann, Hitachi, Huawei, IBM, Juniper, Meru, Mikrotik, MRV, NEC, Motorola, NETGEAR, Netscreen, Nokia, Nortel, PaloAlto, Proxim, Radware, Redback, Riverbed, RuggedCom, Ruijie, SlimLine, Sphereon, Telco, Vanguard, Vyatta, Watch Guard, Welotec, Yamaha, ZTE