Network Configuration Management Software

Device Expert - Network Configuration Management Software

Zarządzaj konfiguracjami, przejmij kontrolę nad zmianami, zapewnij zgodność, zautomatyzuj zadania!

DeviceExpert jest opartym na przeglądarce internetowej rozwiązaniem do zarządzania konfiguracją, zmianami i zgodnością sieci (NCCCM) dla przełączników, routerów, zapór i innych urządzeń sieciowych. DeviceExpert, zaufane rozwiązanie stosowane przez tysiące administratorów sieci na całym świecie, pomaga administratorom w pełni kontrolować zarządzanie konfiguracją całego cyklu życia urządzeń.

Najważniejsze cechy

Zarządzanie konfiguracją

Obsługa konfiguracji urządzeń produkowanych przez wiele firm 
Obsługa konfiguracji urządzeń produkowanych przez wiele firm Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania konfiguracjami urządzeń produkowanych przez wiele firm.
Wykrywanie urządzeń 
Wykrywanie urządzeń Opcja wykrywania urządzeń polegająca na skanowaniu sieci i automatycznym, zbiorczym dodawaniu urządzeń komunikujących się przez SNMP.
Informacje na temat zasobów 
Informacje na temat zasobów Informacje na temat zasobów opisują szczegóły urządzeń i właściwości sprzętowe.
Przechowywanie zaszyfrowanych ustawień konfiguracyjnych oraz scentralizowana kontrola 
Przechowywanie zaszyfrowanych ustawień konfiguracyjnych oraz scentralizowana kontrola Konfiguracje urządzeń są szyfrowane i zapisywane w bazie danych. Scentralizowana kontrola nad konfiguracjami z graficznego interfejsu użytkownika.
Tworzenie wersji ustawień konfiguracyjnych i porównywanie ustawień 
Tworzenie wersji ustawień konfiguracyjnych i porównywanie ustawień Tworzone są wersje konfiguracji, a następnie zapisywane. Opcja szybkiego porównania dowolnych dwóch wersji ustawień konfiguracyjnych tego samego urządzenia lub różnych urządzeń.
Podstawowe ustawienia konfiguracyjne 
Podstawowe ustawienia konfiguracyjne Możliwość oznaczania zaufanych wersji konfiguracji jako podstawowe w celu ewentualnego przywrócenia dobrych konfiguracji w razie awarii sieci.
Planowanie kopii zapasowych ustawień konfiguracyjnych i innych zadań 
Planowanie kopii zapasowych ustawień konfiguracyjnych i innych zadań Zaplanowane zadania do automatyzacji różnych operacji konfiguracyjnych, w tym tworzenia kopii zapasowych w nocy.
Kontrola dostępu na podstawie roli użytkownika 
Kontrola dostępu na podstawie roli użytkownika Uprawnienia oparte o role w celu ograniczenia dostępu do konfiguracji urządzeń.
Mechanizm zatwierdzania ładowania ustawień konfiguracyjnych 
Mechanizm zatwierdzania ładowania ustawień konfiguracyjnych Zmiana konfiguracji urządzeń przez operatorów wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez administratorów.
Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego / transfer obrazów systemów operacyjnych 
Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego / transfer obrazów systemów operacyjnych Wykonywanie takich zadań, jak aktualizacja oprogramowania sprzętowego i transfer obrazów systemów operacyjnych, w sposób całkowicie automatyczny.
 
 

Zarządzanie zmianami

Śledzenie zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym 
Śledzenie zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym Funkcja monitorowania urządzeń i wykrywania zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym.
Zasady zarządzania zmianami i powiadomienia  
Zasady zarządzania zmianami i powiadomienia Funkcja generowania alarmów lub automatycznego przywracania dobrych konfiguracji w przypadku wykrycia zmian konfiguracji.
 
 

Zarządzanie zgodnością

Monitorowanie zgodności 
Monitorowanie zgodności Funkcja definiowania standardów i sprawdzania konfiguracji pod kątem zgodności ze zdefiniowanymi regułami.
Tworzenie raportów zgodności 
Tworzenie raportów zgodności Kompleksowe raporty opisujące naruszenia i zgodność Gotowe raporty do przepisów SOX i HIPAA.
 
 

Automatyzacja i narzędzia

Automatyzacja zadań związanych z konfiguracją  
Automatyzacja zadań związanych z konfiguracją Solidna funkcja do automatyzacji czaso- i pracochłonnych zadań. Zbiorcze wdrażanie zmian konfiguracji w wielu urządzeniach.
Narzędzia do wykonywania poleceń 
Narzędzia do wykonywania poleceń Programy użytkowe i narzędzia umożliwiające wykonywanie na urządzeniach różnych poleceń oraz przedstawianie ich rezultatów.
Wyszukiwanie urządzeń, ustawień konfiguracyjnych 
Wyszukiwanie urządzeń, ustawień konfiguracyjnych Funkcja szybkiego wyszukiwania w plikach konfiguracyjnych urządzeń ustawień konfiguracyjnych, określonych słów, ciągów znaków, wyrażeń lub kombinacji tych elementów.
Kopie zapasowe bazy danych oraz odzyskiwanie danych w przypadku awarii 
Kopie zapasowe bazy danych oraz odzyskiwanie danych w przypadku awarii Niezawodny mechanizm odzyskiwania danych po awarii z regularnym tworzeniem kopii zapasowych. Skrypty do szybkiego przywracania systemu.
Integracja z zewnętrznymi pamięciami danych identyfikacyjnych  
Integracja z zewnętrznymi pamięciami danych identyfikacyjnych, mechanizm uwierzytelniania Import użytkowników / grup użytkowników z Windows Active Directory lub LDAP oraz wykorzystanie mechanizmu uwierzytelniania.
Mapowanie portów przełączników  
Mapowanie portów przełączników Narzędzie do identyfikacji listy urządzeń podłączonych do każdego portu zarządzanego przełącznika. W ten sposób eliminuje się konieczność ręcznego sprawdzania połączeń kabli sieciowych.
 
 

Audyt i raporty

Śledzenie aktywności użytkowników 
Śledzenie aktywności użytkowników Pełen zapis tego, kto, co, i kiedy zmienił konfigurację urządzeń.
Raporty dotyczące zasobów, zmian konfiguracji, zgodności  
Raporty dotyczące zasobów, zmian konfiguracji, zgodności Intuicyjne tworzenie raportów dotyczących całego procesu zarządzania urządzeniami w firmie.

Jakie problemy rozwiązuje program?

 • Analizy przeprowadzone przez ekspertów z zakresu IT ujawniły, że najczęstszą przyczyną awarii sieci są błędy popełniane podczas zmian konfiguracji. W firmach z branży IT administratorzy sieci zarządzają dużą liczbą urządzeń sieciowych i dość często muszą wprowadzać nieplanowane zmiany do konfiguracji. Ponieważ zmiany konfiguracji muszą być dokonywane niemal bez przerwy, administratorom trudno jest śledzić wszystkie zmiany wprowadzane do konfiguracji. W sytuacji awarii sieci rozwiązywanie problemów staje się trudne. DeviceExpert pomaga przechowywać wersje ustawień konfiguracyjnych urządzeń w bezpiecznym, centralnym magazynie i zarządzać nimi z poziomu jednego interfejsu
 • Urządzenia sieciowe to podstawowe elementy w firmie, a każda nieuprawniona zmiana konfiguracji może doprowadzić do zamętu w sieci. Nawet wtedy, gdy wprowadzane są oryginalne ustawienia konfiguracji sieci, specjaliści ds. zabezpieczeń muszą zapewnić, że zmiany nie mają szkodliwego wpływu na bezpieczeństwo sieci. DeviceExpert pomaga specjalistom ds. zabezpieczeń sieci przejąć całkowitą kontrolę nad zmianami konfiguracji.
 • Wraz z rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zasobów sieciowych o krytycznym znaczeniu oraz poważnymi konsekwencjami prawnymi powodowanymi błędnym zarządzaniem informacjami, od każdego menedżera ds. IT wymaga się nie tylko przestrzegania standardowych praktyk, wewnętrznych polityk bezpieczeństwa, surowych regulacji rządowych oraz wytycznych określonych dla branży, lecz także wykazywania, że polityki zostały wprowadzone oraz że urządzenia są zgodne z określonymi politykami. DeviceExpert bardzo ułatwia osiągnięcie tych celów.
 • Automatyzacja to dzisiaj popularny termin związany z działaniami z zakresu IT. Menedżerowie ds. IT zawsze poszukują możliwości zautomatyzowania powtarzających się i czasochłonnych zadań w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych i zwiększenia wydajności. DeviceExpert pomaga zautomatyzować wszystkie zadania związane z konfiguracją, a także pomaga zwiększyć wydajność.

Co możesz zrobić za pomocą DeviceExpert?

Zarządzać konfiguracją

 • Tworzyć kopie zapasowe konfiguracji, utrzymywać historię, porównywać wersje i ładować zmiany, wszystko ze scentralizowanego, sieciowego, graficznego interfejsu użytkownika. DeviceExpert całkowicie eliminuje czasochłonną praktykę ręcznego podłączania się do urządzeń przez Telnet lub SSH w celu zarządzania konfiguracjami

Przejąć kontrolę nad zmianami

 • Monitorować zmiany konfiguracji, otrzymywać natychmiastowe powiadomienia i zapobiegać nieuprawnionym zmianom

Zapewniać zgodność

 • Określać standardowe praktyki i polityki oraz automatycznie sprawdzać zgodność konfiguracji urządzeń. Otrzymywać raporty dotyczące statusu zgodności i spełniać oczekiwania audytorów

Automatyzować zadania

 • Automatyzować wszystkie czasochłonne i powtarzające się zadania związane z zarządzaniem konfiguracją

Przeprowadzać kontrole

 • Otrzymywać szczegółowe zapisy dotyczące osób dokonujących zmian konfiguracji, szczegółów tych zmian oraz dat ich wprowadzenia

Jakie platformy/dostawców/technologie obsługuje?

 • Platformy: Windows i Linux
 • Dostawcy: Cisco, HP, Nortel, Juniper, Force10, 3Com, D-link, Foundry, Dell, Aruba, Extreme, ADTRAN, Enterasys, Huawei, Blue Coat, Proxim, NetScreen, NETGEAR, FortiNet, ALAXALA, Brocade, Radware, DAX, H3C, Yamaha, Vanguard, Allied Telesis, Alcatel, Fujitsu, Motorola, Acme Packet, Watch Guard, Canoga Perkins
 
 
Opinia klienta
 

„Możliwość tworzenia i wprowadzania konfiguracji urządzeń
sieciowych w sposób zautomatyzowany pozwala nam zaoszczędzić sporą ilość czasu. Device Expert to potężne narzędzie do zarządzania konfiguracją”.

Kevin Spies, LightYear Network Solutions, LLC