Exchange Change Audit and Reporting Solution

Przegląd

Microsoft Exchange Server jest obecnie najpopularniejszą aplikacją do komunikacji, współpracy i przesyłania wiadomości e-mail. MS Exchange stanowi centrum komunikacji e-mail w większości przedsiębiorstw korzystających z technologii Microsoft Active Directory. Koniecznością stało się posiadanie narzędzia do tworzenia raportów Exchange, które udostępnia administratorowi programu Exchange dokładne, szczegółowe, wyczerpujące dane o wszystkich aspektach serwera MS Exchange.

Exchange Reporter Plus

ManageEngine Exchange Reporter Plus jest internetowym rozwiązaniem do analizy i tworzenia raportów o serwerach Microsoft Exchange Server.

Exchange Reporter Plus to kompleksowe i kompletne oprogramowanie do tworzenia raportów MS Exchange udostępniające ponad 70 różnych raportów o wszystkich aspektach środowiska Microsoft Exchange Server. Są to raporty o najwyższym poziomie istotności.

Poniżej opisano kilka spośród wielu ważnych czynności Exchange, które można wykonać za pomocą Exchange Reporter Plus.

Exchange Reporter Plus przedstawia te raporty w zrozumiałej postaci – nawet użytkownicy bez przygotowania technicznego nie będą mieli problemów z ich utworzeniem i zinterpretowaniem. Oprócz błyskawicznego generowania tych raportów program ułatwia też ich eksportowanie. Raporty można pobrać jako pliki XLS, CSV, PDF lub HTML w celu wykonania dalszych czynności. Chcesz dowiedzieć się więcej? Samodzielnie wypróbuj program Exchange Reporter Plus w wersji demonstracyjnej.

Jak działa program Exchange Reporter Plus?

Dane są wszędzie! Wszystkie dane potrzebne administratorowi programu Exchange są dostępne w dziennikach serwera Microsoft Exchange Server, usługi Active Directory, monitorowania wiadomości oraz usług IIS. Program Exchange Reporter Plus gromadzi i konsoliduje dane z tych wszystkich źródeł i przechowuje je we wbudowanej bazie danych. Na żądanie program Exchange Reporter Plus wykorzystuje analizy programowe do przekształcenia tych danych w statystycznie znaczące raporty o środowisku MS Exchange.

Informacje techniczne

Platformy:   Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
Dostawcy:   Microsoft.
Wersje serwera Exchange:   Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 i Exchange Server 2010.
Technologie:   Microsoft Exchange i Active Directory.