Zarządzanie bezpieczeństwem IT

Rozwiązania w zakresie zarządzania zgodnością i bezpieczeństwem IT

EventLog Analyzer

Zarządzanie zgodnością IT i dziennikami

EventLog Analyzer

 • Oszczędne oprogramowanie do zarządzania informacjami i zdarzeniami z zakresu bezpieczeństwa (SIEM)
 • Automatyzacja całego procesu zarządzania terabajtami generowanych przez urządzenia dzienników
 • Gromadzenie, analiza, przeszukiwanie, raportowanie i archiwizacja z poziomu centralnej lokalizacji
 • Raportowanie w zakresie aktywności użytkowników, zgodności z przepisami, trendów historycznych i znacznie więcej
 • Minimalizowanie wewnętrznych zagrożeń i monitoring integralności plików
 • Dokonywanie analizy śledczej dzienników, monitorowanie użytkowników posiadających uprawnienia oraz zapewnianie zgodności z organami regulacyjnymi
Firewall Analyzer

Zarządzanie bezpieczeństwem i konfiguracją zapory sieciowej

Firewall Analyzer

 • Oprogramowanie do bezobsługowej analizy dzienników i zarządzania konfiguracją sieciowych urządzeń zabezpieczających
 • Gromadzenie, archiwizacja i analiza dzienników urządzeń zabezpieczających oraz generowanie raportów śledczych z poziomu centralnej konsoli
 • Monitorowanie i analizowanie zakończeń sieciowych, monitoring operacji internetowych użytkowników oraz monitoring przepustowości sieci
 • Wsparcie dla zarządzania zmianami, planowania zdolności produkcyjnej, egzekwowania zasad, raportowania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności
 • Współpraca z zaporami sieciowymi open source i komercyjnymi (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort i inne) oraz IDS/IPS
 • Obsługa VPN, proxy i powiązanych urządzeń zabezpieczających
Password Manager Pro

Zarządzanie hasłami na bazie uprawnień

Password Manager Pro

 • Bezpieczne repozytorium do przechowywania i zarządzania współdzielonymi informacjami o charakterze poufnym, takimi jak hasła, dokumenty oraz tożsamości cyfrowe
 • Centralizacja przechowywania i dostępu do haseł w celu wyeliminowania osłabienia bezpieczeństwa haseł i luk w systemie bezpieczeństwa
 • Automatyzacja procesu częstej zmiany haseł w systemach o krytycznym znaczeniu w celu zwiększenia wydajności IT
 • Dostępność procesów zatwierdzania i alertów w czasie rzeczywistym dotyczących wykorzystania haseł pozwalająca na wdrożenie środków kontrolnych o charakterze prewencyjnym i śledczym
Security Manager Plus

Skaner zabezpieczeń sieciowych oraz zarządzanie poprawkami

Security Manager Plus

 • Oprogramowanie pełniące funkcje skanera zabezpieczeń sieciowych i obsługujące zarządzanie poprawkami
 • Skanowanie sieci i tworzenie listy zasobów sieciowych
 • Identyfikacja zagrożeń sieciowych pod kątem ich szybkiej eliminacji
 • Wykrywanie i instalacja brakujących poprawek i aktualizacji zabezpieczeń w systemach Windows i Linux
 • Zarządzanie zmianami w plikach, folderach i rejestrze Windows
 • Przygotowywanie raportów kontrolnych dotyczących otwartych portów, sprzętu i oprogramowania
ADAudit Plus

Audyt i raportowanie zmian w Active Directory

ADAudit Plus

 • Oparte na sieci web narzędzie Active Directory do śledzenia wszystkich zdarzeń w zakresie domeny, w tym zmian dotyczących użytkowników, grup, komputerów, obiektów GPO i jednostek organizacyjnych
 • Dokonuje audytu serwerów plików Windows, klastrów pracy awaryjnej, NetApp w zakresie zmian dokonywanych w plikach i folderach, pozwala na kontrolę dostępu, udziałów i uprawnień
 • Monitoruje logowanie i wylogowywanie użytkowników, w tym także pomyślne i nieudane próby logowania na poszczególnych stacjach roboczych w sieci
 • Śledzi zmiany w zakresie serwerów członkowskich Windows, FIM, drukarek oraz USB, tworząc podsumowania zdarzeń; śledzi zdarzenia dotyczące aplikacji, zasad i systemu
 • Oferuje ponad 150 gotowych raportów audytowych wraz z alertami w formie natychmiastowych wiadomości e-mail, aby zapewnić bezpieczeństwo i spełnienie wymagań dotyczących zgodności w zakresie IT
Exchange Reporter Plus

Audyt i raportowanie zmian serwera Exchange

Exchange Reporter Plus

 • Oparte na sieci web rozwiązanie do audytu i raportowania zmian dla środowiska MS Exchange
 • Śledzi i monitoruje firmową infrastrukturę ActiveSync oraz zasoby powiązanych urządzeń przenośnych
 • Generuje raporty dotyczące użycia Outlook Web Access, ruchu sieciowego skrzynek pocztowych oraz przyrostu rozmiaru skrzynek pocztowych
 • Obsługuje indywidualne raporty użytkownika wykorzystujące filtry danych, automatyczne planowanie i generowanie raportów w różnych formatach
 • Oferuje funkcję audytu pozwalającą na badanie nieupoważnionych prób logowania i innych istotnych zmian
ADManager Plus

Zarządzanie i raportowanie Active Directory

ADManager Plus

 • Oparte na sieci web narzędzie do zarządzania Active Directory wspierające mobilne funkcje zarządzania z poziomu aplikacji systemu Android i iPhone'a
 • Dostępność wspólnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem Active Directory oraz Exchange
 • Jednostopniowe tworzenie użytkowników wraz z ustawieniami Exchange, LCS/OCS oraz Lync
 • Obsługa zbiorczego tworzenia użytkowników w oparciu o szablony i pliki CSV
 • Ponad 150 gotowych, przydatnych raportów obejmujących bezpieczeństwo, zgodność (SOX/HIPAA), a także raporty dotyczące list dystrybucyjnych
 • Możliwość przydziału działań pomocy technicznej w oparciu o role i jednostki organizacyjne
 • Zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia użytkownika, oczyszczaniem AD i innymi istotnymi zadaniami
ADSelfService Plus

Samodzielne zarządzanie hasłami

ADSelfService Plus

 • Oparte na sieci web, samoobsługowe rozwiązanie do mobilnego zarządzania hasłami za pośrednictwem aplikacji na iPhone'y oraz dla systemu Android
 • Pozwala użytkownikom na resetowanie i zmianę haseł, a także na odblokowywanie kont bez udziału pracowników IT
 • Automatycznie przypomina użytkownikom za pośrednictwem poczty e-mail lub powiadomień SMS o zbliżających się terminach konieczności zmiany hasła
 • Umożliwia użytkownikom aktualizację danych w profilach, jak np. dane kontaktowe w Active Directory
 • Automatycznie synchronizuje hasła z aplikacjami Google Apps, Office 365, Salesforce, IBM AS400 oraz innymi
Desktop Central

Zintegrowane zarządzanie stanowiskami roboczymi i urządzeniami przenośnymi

Desktop Central

 • Oparte na sieci web rozwiązanie w zakresie zarządzania tysiącami serwerów, komputerów i urządzeń mobilnych z centralnej lokalizacji
 • Jednopunktowe rozwiązanie zapewnia zarządzanie komputerami i urządzeniami mobilnymi (MDM – mobile device management)
 • Udostępnia holistyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania całą aktywnością MDM
 • Oferuje przystępne cenowo i łatwe w obsłudze rozwiązanie, które znajduje się w zasięgu każdej firmy
DeviceExpert

Zarządzanie konfiguracją sieci

DeviceExpert

 • Oparte na sieci web multiplatformowe rozwiązanie do zarządzania zmianami, konfiguracją i zgodnością z wymogami sieci (NCCM)
 • Usługi NCCM obejmujące przełączniki, routery, zapory i inne urządzenia sieciowe
 • Zintegrowane rozwiązanie służące do automatyzacji i kontroli pełnego cyklu życia w zakresie zarządzania konfiguracją urządzeń
 • Jeden scentralizowany interfejs GUI do zarządzania konfiguracjami, kontroli zmian, zapewniania zgodności i automatyzacji zadań