Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi

Desktop Central

Rozwiązania w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi

Desktop Central

  • Konfiguracja zasad i profili dostępu do firmowych zasobów
  • Zarządzanie mobilnymi aktywami oraz śledzenie informacji dotyczących urządzeń
  • Zarządzanie dystrybucją aplikacji i raportowanie
  • Zdalne blokowanie urządzeń i usuwanie danych
Desktop Central MSP

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi dla dostawców usług zarządzanych

Desktop Central MSP

  • Konfiguracja, zarządzanie i zabezpieczanie urządzeń mobilnych
  • Skanowanie i śledzenie grupy aktywów mobilnych
  • Zarządzanie i dystrybucja aplikacji własnych oraz komercyjnych
  • Zdalne blokowanie urządzeń i usuwanie danych
  • Generowanie gotowych raportów