Zarządzanie IT dla Dostawców Usług Zarządzanych (MSP)

Rozwiązania dla Dostawców Usług Zarządzanych (MSP) oferujących usługi zarządzania zasobami IT swoim klientom

ADSelfService Plus

Zarządzanie hasłami na bazie uprawnień

Password Manager Pro MSP Edition

 • Bezpieczne repozytorium do przechowywania i zarządzania współdzielonymi informacjami o charakterze poufnym, takimi jak hasła, dokumenty oraz tożsamości cyfrowe
 • Umożliwia oddzielne zarządzanie hasłami poszczególnych klientów – z poziomu centralnej konsoli – w sposób automatyczny i zgodnie z zasadami
 • Gwarantuje ochronę krytycznych danych na poziomie przewyższającym najlepsze praktyki w zakresie procedur bezpieczeństwa stosowane przez klientów w odniesieniu do informacji poufnych
ServiceDesk Plus MSP

Kompletne rozwiązanie pomocy technicznej dla Dostawców Usług Zarządzanych

ServiceDesk Plus MSP

 • Oparte na sieci web, zgodne z wytycznymi ITIL, oprogramowanie pomocy technicznej IT ze zintegrowanym zarządzaniem zasobami, opracowane specjalnie dla Dostawców Usług Zarządzanych
 • Możliwość efektywnego i dokładnego obciążania każdego klienta
 • Umożliwia rebranding każdego konta z osobna
Desktop Central MSP

Zdalne zarządzanie stanowiskami roboczymi i urządzeniami przenośnymi

Desktop Central MSP

 • Oparte na sieci web oprogramowanie, które pomaga dostawcom usług zarządzanych wydajnie zarządzać serwerami, komputerami i urządzeniami mobilnymi klientów
 • Automatyzacja instalacji oprogramowania
 • Aktualizacja poprawek Windows i innych
 • Dokonywanie inspekcji zasobów sprzętowych i oprogramowania
 • Zdalne rozwiązywanie problemów technicznych
Site24x7

Monitorowanie strony internetowej i serwera

Site24x7

 • Usługa monitorowania strony internetowej, serwera i aplikacji pomaga w zarządzaniu czynnościami użytkowników z ponad 50 lokalizacji na całym świecie
 • Obustronne monitorowanie zapory sieciowej, w tym aplikacji, serwerów i innych urządzeń w ramach sieci LAN lub centrum danych
 • Architektura przyjazna dla dostawców MSP
 • Umożliwia monitorowanie strony internetowej, serwera (w oparciu o dane agenta) oraz wydajności aplikacji Java, .NET i Ruby
 • Oferuje programy partnerskie