Bandwidth Monitoring & Traffic Analysis
Dlaczego oprogramowanie NetFlow Analyzer?

NetFlow Analyzer to kompleksowe narzędzie do analizy ruchu sieciowego, wykorzystujące technologie w zakresie strumieni danych by umożliwić podgląd w czasie rzeczywistym wydajności przepustowości sieci Program NetFlow Analyzer to przede wszystkim narzędzie do monitorowania przepustowości, które zoptymalizowało tysiące sieci na całym świecie, udostępniając holistyczny wgląd w przepustowość sieci i schematy ruchu sieciowego. NetFlow Analyzer to zunifikowane rozwiązanie do gromadzenia, analizy i raportowania danych, o tym, do czego i przez kogo. wykorzystywana jest przepustowość sieci. NetFlow Analyzer to zaufany partner optymalizujący wykorzystanie przepustowości ponad miliona interfejsów ma całym świecie oraz przeprowadzający badanie sieci i dokonujący analizy ruchu sieciowego.

Poznaj istotę analizy ruchu przy użyciu NetFlow
 
 • Rozpoznawaj i klasyfikuj niestandardowe aplikacje które okupują przepustowość pasma sieciowego, używając NetFlow Analyzer.
 • Zbadaj określony interfejs routera i identyfikuj typ aplikacji i powiązany z nią ruch.
 • NetFlow Analyzer wykorzystuje Cisco NBAR aby umożliwić użytkownikowi szczegółowy wgląd w ruch na poziomie warstwy 7 i dać możliwość rozpoznawania aplikacji, które wykorzystują dynamiczne numery portów lub ukrywają się za dobrze znanymi portami.
 • Podejmuj świadome decyzje dotyczące zwiększenia przepustowości, używając raportów w zakresie planowania mocy przerobowych
 • Zmierz wzrost przepustowości w danym okresie za pomocą funkcji długoterminowego raportowania
 • Dokładne raporty i rozpoznawanie trendów w dłuższych okresach historycznych.
 • Generuj faktury na żądanie dla księgowości i rozliczeń z działami.
 
 • Analizuj poziom usług IP dla aplikacji i usług sieciowych przy użyciu funkcji monitorowania IP SLA aplikacji NetFlow Analyzer.
 • Zadbaj o wysoki poziom jakości komunikacji danych i komunikacji głosowej przy użyciu technologii Cisco IP SLA.
 • kontroluj kluczowe wskaźniki wydajności ruchu głosowego i danych.
 • Gromadzenie, analizowanie strumieni danych popularnych urządzeń, takich jak Cisco, 3COM, Juniper, Foundry Networks, Hewlett-Packard, extreme i innych czołowych dostawców
 • Generuj raporty na temat wszystkich głównych formatów strumieni danych, takich jak NetFlow, sFlow , cflow, J-Flow , FNF, IPFIX, NetStream, Appflow itd.
Porównanie wersji NetFlow Analyzer

Plany i funkcje Wersja Essential Edition Wersja Distributed Edition

Raporty dotyczące ruchu w czasie rzeczywistym tick tick

Alerty po przekroczeniu wartości progowych tick tick

Interfejsy Do 250 Powyżej 250

Planowanie mocy przerobowych Dodatek tick

Rozliczenie Dodatek tick

NBAR Monitorowanie Dodatek tick

CBQoS Monitorowanie Dodatek tick

Moduł zaawansowanej analizy bezpieczeństwa Dodatektick

Dodatek do monitorowania IP SLA Dodatek tick