oprogramowaniem do monitorowania sieci

Uzyskaj widoczność, której potrzebujesz do zarządzania twoją siecią

Zarządzanie siecią

Wizualizacja i rozwiązywanie problemów WAN / routerów. Monitorowanie routerów i interfejsów, przepustowości, linków WAN pod kątem dostępności i wydajności.

 Dowiedz się więcej

Proaktywnie monitoruje jakość rozmów VoIP w infrastrukturze WAN i rozwiązuje problemy słabej wydajności VoIP.

 Dowiedz się więcej

Automatyczne mapowanie sieci L1/L2, aby wizualizować i określać awarie sieci i obniżenia wydajności.

 Dowiedz się więcej

W sposób ciągły monitoruje dostępność połączenia WAN, latencję i wydajność dzięki technologii Cisco IP SLA

 Dowiedz się więcej

Automatyczne zmiany oparte o zasady, konfigurację i zgodność urządzeń sieciowych w twoim IT.

 Dowiedz się więcej

Analiza ruchu sieciowego w oparciu o przepływ w celu monitorowanie jak dużo przepustowości wykorzystywanej jest przez poszczególnych użytkowników, aplikacje itd.

 Dowiedz się więcej

Monitoruje serwery od wielu dostawców systemów operacyjnych

Zarządzanie serwerami

Monitoruje zarówno fizyczne jak i wirtualne serwery od różnych dostawców systemów operacyjnych takich jak Windows, Linux, Solaris, Unix, VMware itd.

 Dowiedz się więcej

Dogłębne bezganteowe monitorowanie serwerów z wirtualnym VMware wykorzystujące ponad 70 parametrów wydajności VMware.

 Dowiedz się więcej

Wykorzystuje poświadczenia WMI w celu monitorowania wydajności hostów i gości Microsoft hyper-v wnikliwie przy wykorzystaniu ponad 40 dogłębnych parametrów.

 Dowiedz się więcej

Monitoruje i zarządza Hostami, VM i repozytoriami przechowywania Citrix XenServer i zapewnia wymaganą widoczność w ich wydajność.

 Dowiedz się więcej

Monitoruje i zarządza procesami, które są uruchomione na odnalezionych urządzeniach poprzez SNMP/WMI/CLI.

 Dowiedz się więcej

OpManager wykorzystuje protokoły takie jak SNMP, WMI lub CLI do monitorowania zasobów systemu i zbierania danych wydajności.

 Więcej funkcji

Śledzenie i rozwiązywanie awarii zanim one wystąpią

Zarządzanie błędami i wydajnością

 Narzędzie monitorowania przepustowości

Kolekcja narzędzi do monitorowania sieci OpManager pomaga w wykonywaniu zadań pierwszego i drugiego poziomu przy rozwiązywania problemów.

 Automatyzacja przepływu pracy IT

W łatwy sposób aranżuje i automatyzuje kroki do rozwiązywania problemów pierwszego poziomu sieci i trwające zadania konserwacyjne.

 Przetwarzanie pakietów trap SNMP

Niezawodny silnik przetwarzania pakietów trap w oparciu o reguły, który wspiera obsługiwanie około 300 pakietów trap SNMP na sekundę.

 Monitorowanie dzienników zdarzeń Windows

Scentralizowane monitorowanie dziennika zdarzeń, aby monitorować krytyczne dzienniki bezpieczeństwa wszystkich serwerów stacji roboczych w twojej sieci.

 Monitorowanie Syslog

Monitoruje syslog w oparciu o reguły w celu odczytywania nadchodzących syslogów, a także łączy alerty z tymi syslogami.

 Raportowanie wydajności sieci

Analizuje dostępność sieci, trendy wykorzystania i wydajność dzięki ponad 100 gotowym oraz konfigurowalnym raportom.

Zarządzaj infrastrukturą centrum danych

Zarządzanie centrum danych

 Plan piętra 3D centrum danych

Tworzy dokładne odwzorowanie twojego centrum danych w 3D wraz z wszystkimi regałami rack. Pokazuje stan urządzeń w czasie rzeczywistym

 Configuration Comparison

Compare any two configuration versions of same device or different devices. The difference in configurations are depicted side-by-side for quick observation.

 Change Management

Track configuration changes in real-time through syslog messages generated by the devices. Detected changes are notified immediately via Email.

 Compliance Monitoring

Define rules and monitor the device configurations for compliance to the defined standards/ rules. Also generate reports for SOX, HIPAA, etc. regulations.

 Firmware Upgrade & OS Images Transfer

Automate repetitive tasks like Firmware Upgrade, OS Images Transfer, configuring banner messages, etc with the help of advanced scripts (Configlets).

 User activity tracking

Keep tabs on complete record of 'who', 'what' and 'when' of device configuration change for audit needs.

Skaluje ponad 1 milion interfejsów i zapewnia wysoką dostępność

Skalowalność klasy przedsiębiorstwa

Zaprojektowana dla dużych przedsiębiorstw. Wspiera monitorowanie 1 000 000 interfejsów lub 50 000 urządzeń z jednego serwera.

 Dowiedz się więcej

Oferuje zunifikowaną konsolę do monitorowania sieci dla rozproszonej infrastruktury. Skaluje ponad 100 000 interfejsów lub 10 000 urządzeń

 Dowiedz się więcej

Architektura z badająca z punktu centralnego pozwala na skalowanie wraz ze wzrostem i rozwojem przedsiębiorstwa.

 Dowiedz się więcej

Bezpieczna i niezawodna komunikacja między serwerem centralnym a serwerami badanymi umieszczonymi w zdalnych placówkach.

 Dowiedz się więcej

Główna przyczyna modułu analizy oferuje wgląd w czasie rzeczywistym w ostatnie wydarzenia i pomaga w określeniu błędów sieciowych w szybki sposób

 Dowiedz się więcej

Zapewnia dogłębną widoczność zasobów obecnych w środowisku IT. Pomaga w zapewnieniu czasu pracy (uptime) i dostępności usług

 Dowiedz się więcej

Poszerza zakres OpManager dzięki wtyczkom

Wyczerpujące zarządzanie infrastrukturą centrum danych

Narzędzie do analizy ruchu sieciowego w oparciu o przepływ w celu uzyskania widoczności w czasie rzeczywistym dla przepustowości sieciowej z możliwością zaawansowanego mapowania aplikacji.

Zmiana sieci, narzędzie do zarządzania konfiguracją i zgodnością pomaga w prowadzeniu sprawdzania zgodności, edytowania zasad, generowania raportów i harmonogramu kopii bezpieczeństwa.

Upraszcza zarządzanie adresami IP dzięki całościowemu widokowi adresów IP, informacje o obiektach IP, lista adresów MAC, informacje VLAN i stan portów przełączników.

Monitoruje urządzenia magazynujące wraz z mapą topologiczną, przewidywaniem pojemności, wykresami w czasie rzeczywistym i raportami na temat wykorzystania zasobów, dostępnością urządzeń i trendami wydajności.

Monitoruje wydajności aplikacji w środowisku fizycznym, wirtualnym i w chmurze w celu zapewnienia funkcjonowania aplikacji krytycznych dla działalności oraz w celu spełnienia oczekiwań użytkowników końcowych.

Łagodzi zagrożenia bezpieczeństwa i utrzymuje zgodność przez ciągłe monitorowanie, analizowanie logów z systemów, urządzeń i aplikacji w centrach danych

Uzyskaj dogłębny wgląd w obecne zasoby w środowisku IT, mapuje relacje między CI i pomaga w przewidywaniu wpływu CI przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany.

Rozpocznij w łatwy sposób dzięki prostej instalacji i narzędziami ustawień

Wykonaj sam wdrożenie systemu

Doświadcz nowego i poprawionego silnika odnajdowania sieci, który jest 5x szybszy. Odnajduje ponad 15 000 interfejsów w minutę.

 Learn More

Przyśpiesza konfigurację urządzeń dzięki automatycznemu przypisaniu monitorów wydajności, profili powiadomień oraz wielu innych podczas początkowego odnajdowania.

 Learn More

"Szablony urządzeń" zawierają uprzednio zdefiniowane zestawy parametrów do monitorowania oraz interwału monitorowania dla danego rodzaju urządzenia

 Learn More