Zarządzanie wydajnością sieci

Rozwiązania do zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z wydajnością sieci

OpManager

Zarządzanie infrastrukturą sieciową i centrów danych

OpManager

 • Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą sieciową i centrów danych dla dużych przedsiębiorstw, dostawców usług i MŚP
 • Zautomatyzowane przepływy pracy, inteligentne mechanizmy alertowania, konfigurowalne zasady wykrywania oraz rozszerzalne szablony
 • Dodatki (pluginy) do zarządzania konfiguracją i zmianami sieci, zarządzanie adresami IP, a także monitorowanie sieci, aplikacji, baz danych, wirtualizacji oraz przepustowości w oparciu o NetFlow
 • Łatwy w obsłudze interfejs pozwalający na szybkie rozpoczęcie pracy
NetFlow Analyzer

Analiza ruchu sieciowego i zarządzanie przepustowością

NetFlow Analyzer

 • Narzędzie do analizy zabezpieczeń i ruchu sieciowego oraz monitorowania przepustowości pozwala na dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących wydajności przepustowości sieci
 • Zbiera i analizuje dane dotyczące tego, kto i w jakim celu wykorzystuje dostępną przepustowość
 • Umożliwia wczesne wykrywanie i szybsze usuwanie usterek dotyczących spowolnienia sieci, problemów w zakresie QoS i SLA, anomalii w zakresie zabezpieczeń i wielu innych
 • Wspiera i posiada zgodność z technologiami Cisco (NetFlow, IP SLA, WAAS i Medianet)
DeviceExpert

Zarządzanie konfiguracją sieci

DeviceExpert

 • Oparte na sieci web multiplatformowe rozwiązanie do zarządzania zmianami, konfiguracją i zgodnością z wymogami sieci (NCCM)
 • Usługi NCCM obejmujące przełączniki, routery, zapory i inne urządzenia sieciowe
 • Zintegrowane rozwiązanie służące do automatyzacji i kontroli pełnego cyklu życia w zakresie zarządzania konfiguracją urządzeń
 • Jeden, scentralizowany interfejs GUI do zarządzania konfiguracjami, kontroli zmian, zapewniania zgodności i automatyzacji zadań
TopoMapper Plus

Zautomatyzowane wykrywanie i mapowanie warstwy 2

TopoMapper Plus

 • Zautomatyzowane wykrywanie i mapowanie warstwy 2 sieci
 • Pozwala administratorom sieci i centrów danych wizualizować całość infrastruktury sieci wraz z mapą sieci w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne wykrywanie, mapowanie i raportowanie serwerów, stacji roboczych, maszyn wirtualnych, zapór sieciowych i innych urządzeń sieciowych
 • Aktualizacja mapy urządzeń dzięki funkcji okresowego ponownego wykrywania sieci
 • Eksport map sieci do plików PDF w celu ich wygodnego udostępniania
OpUtils

Zarządzanie portami przełączników i adresami IP

OpUtils

 • Wykrywanie, skanowanie i zarządzanie adresami IP w sieci firmowej
 • Mapowanie każdego portu przełącznika do podłączonego urządzenia oraz jego lokalizacji fizycznej
 • Wykrywanie i blokowanie szkodliwych systemów i urządzeń, zanim zdołają przedostać się do sieci
 • Wykonywanie kopii zapasowej plików konfiguracji startowej i środowiska uruchomieniowego routerów Cisco i przełączników
 • Monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym wykorzystania przez poszczególne urządzenia SNMP przepustowości sieci
TopoMapper Plus

Monitorowanie i zarządzanie systemami Cisco UCS

CI Manager Plus

 • Wykrywa wszystkie systemy Cisco UCS (Unified Computing Systems) oraz ich komponenty w centrach danych oraz monitoruje je 24x7
 • Wykorzystuje Cisco UCS XML API do monitorowania systemu UCS i wysyłania powiadomień za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości SMS w przypadku awarii
 • Przyjazny dla użytkownika klient webowy, zapewniający dostęp do wszelkich istotnych informacji na temat urządzeń w formie pulpitów nawigacyjnych i widgetów
 • Mapa 2D architektury UCS, pozwalająca lepiej wizualizować powiązania nadrzędne-podrzędne wszystkich urządzeń w systemie
 • Konstruktor 3D UCS służący administratorom do tworzenia dokładnych replik 3D istniejącej infrastruktury UCS
RackBuilder Plus

Oprogramowanie do wizualnego monitorowania 3D dla centrów danych

RackBuilder Plus

 • Tworzenie dokładnej, trójwymiarowej repliki centrów danych – wraz z szafami rackowymi, posadzkami i urządzeniami
 • Zarządzanie obiektami i weryfikowanie ilości wolnej przestrzeni pod kątem rozbudowy
 • Migracja danych z rozwiązań Device42 i RackTables
 • Monitorowanie urządzeń centrów danych w czasie rzeczywisty