Enterprise Password Management Software
Try Password Manager Pro
Free for 30 days

Menedżer haseł uprzywilejowanych dla przedsiębiorstw

Password Manager Pro to bezpieczne repozytorium do przechowywania i zarządzania współdzielonymi informacjami o charakterze poufnym, takimi jak hasła, dokumenty oraz tożsamości cyfrowe przedsiębiorstw. Korzyści wdrożenia Password Manager Pro obejmują:

  • Wyeliminowanie zjawiska „zmęczenia hasła” i luk w systemie bezpieczeństwie poprzez zastosowanie bezpiecznego, centralnego repozytorium do przechowywania i dostępu do haseł
  • Wielokrotne zwiększenie wydajności infrastruktury IT przez zautomatyzowanie częstych zmian haseł wymaganych w krytycznych systemach
  • Zapewnienie prewencyjnych kontroli bezpieczeństwa, mających na celu wykrywanie nieprawidłowości za pomocą procesów zatwierdzania i alertów w czasie rzeczywistym w zakresie dostępu do haseł
  • Zachowanie zgodności z audytami bezpieczeństwa i innymi przepisami, takimi jak SOX, HIPAA i PCI
 

Zarządzanie uprzywilejowanymi hasłami za pomocą Password Manager Pro

 
Przechowywanie i organizacja

Przechowywanie i organizacja uprzywilejowanych tożsamości w centralnym repozytorium.

 
Bezpieczne udostępnianie

Bezpieczne udostępnianie haseł administracyjnych członkom zespołu w razie faktycznej potrzeby.

 
Automatyczne resetowanie

Automatyczne resetowanie haseł do serwerów, baz danych, urządzeń sieciowych i innych zasobów.

 
Kontrola dostępu

Kontrola dostępu do zasobów IT i aplikacji w oparciu o role i obowiązki.

 
Uruchamianie połączenia bezpośredniego

Uruchamianie połączenia bezpośredniego ze zdalnymi zasobami IT, stronami internetowymi i aplikacjami.

 
Nagrywanie wideo i audyt

Nagrywanie wideo i audyt uprzywilejowanego dostępu, rejestrowanie wszystkich działań.

Największe organizacje na świecie wybrały Password Manager Pro

Działy IT niektórych największych organizacji na świecie oraz firm z zestawienia Fortune 500 wybrały program Password Manager Pro do kontroli dostępu do swojej infrastruktury IT.Ponad 50 000 administratorów i ponad 150 000 użytkowników na całym świecie loguje się do Password Manager Pro każdego dnia i zarządza milionami haseł.

 

Główne cechy Password Manager Pro

Przechowywanie haseł, zarządzanie hasłami i procesy związane z hasłami

 

Centralne repozytorium haseł

 

Przechowuj wszystkie hasła przedsiębiorstwa – do kont uprzywilejowanych, współdzielonych, kont firecall i innych, w bezpiecznym, centralnym repozytorium.

Proces kontroli dostępu do haseł

 

Kontrola procesu zapytanie-udostępnienie przy dostępie do haseł.Możliwość udzielania czasowego dostępu i uprawnień administracyjnych.

 

Udostępnianie haseł, tworzenie i konfiguracja użytkowników oraz zarządzanie nimi

Posiadanie i współdzielenie haseł

 

Odpowiednio zdefiniowana przynależność haseł przechowywanych w centralnym repozytorium.Możliwość wybiórczego udostępniania haseł w razie potrzeby.

 

Zdalne resetowanie haseł

Zautomatyzowane resetowanie haseł/a>

 

Reset the passwords of remote resources from Password Manager Pro web-interface as and when required or automatically through scheduled tasks.

Wymuszenie polityki bezpieczeństwa dotyczącej haseł

 

Zadbaj o używanie silnych haseł i okresowe resetowanie, opracowując polityką hasłową i wymuszając zachowanie z nią zgodności.

Szeroki zakres systemów docelowych

 

Gotowe wsparcie dla szerokiego zakresu systemów docelowych, baz danych, urządzeń sieciowych w zakresie kontroli dostępu i automatycznego resetowania haseł.

 

Zarządzanie hasłami z aplikacji do aplikacji

 

Każda aplikacja lub skrypt może wysyłać zapytanie do PMP i uzyskać hasła, w celu połączenia z innymi aplikacjami lub bazami danych, eliminując konieczność kodowania haseł na sztywno.

Zarządzanie kontami usług w systemie Windows

 

Automatyczna identyfikacja haseł kont usług powiązanych z kontami domen i ich resetowanie.

Możliwość uruchamiania niestandardowego skryptu po zresetowaniu hasła

 

Opcja automatycznego uruchamiania niestandardowych skryptów w celu wykonania dowolnie zdefiniowanej czynności po zresetowaniu hasła.

 

Zarządzanie uprzywilejowaną sesją, zdalny dostęp i automatyczne logowanie

Nagrywanie uprzywilejowanej sesji

 

Uprzywilejowane sesje uruchomione z PMP mogą być nagrywane w formie wideo, archiwizowane i odtwarzane co celów audytów analitycznych.

 

Audyt, zgodność i raporty

Kompleksowe ścieżki audytu i raportowanie

 

Pełen zapis tego 'kto', 'co', i 'kiedy' dotyczący dostępu do haseł.Intuicyjne tworzenie raportów dotyczących całego procesu zarządzania hasłami w Twoim przedsiębiorstwie.

 

Bezpieczne i gotowe dla przedsiębiorstw

Niezwykle bezpieczne i niezawodne

 

Wszystkie hasła i dane poufne są zaszyfrowane przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES.Podwójne szyfrowanie – dodatkowe zabezpieczenie.Można skonfigurować do pracy w trybie zgodnym z FIPS 140-2 .

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

 

Wymuszenie dwuetapowego uwierzytelniania w celu zalogowania się do PMP.Standardowe uwierzytelnianie stanowi pierwszy etap.Drugi etap mogą stanowić różne opcje uwierzytelnienia.

Dostęp mobilny

 

Odzyskuj hasła i zatwierdzaj żądania, gdy jesteś w ruchu. Możliwość bezpiecznego dostępu offline. Aplikacja na urządzenia z systemem Android Aplikacja na urządzenia iPhone

 
 
 

Odzyskiwanie danych i wysoka dostępność

Wykonywanie kopii zapasowej na bieżąco

 

Możliwość wykonywania kopii zapasowej całej bazy danych w zaplanowanym terminie i na bieżąco do celów odzyskiwania danych.

Architektura wysokiej dostępności

 

Nieprzerwany dostęp do haseł firmowych poprzez zastosowanie redundantnego serwera i bazy danych. (Jedna licencja na wersję Premium wystarczy do uzyskania wysokiej dostępności).

Bezpieczny dostęp offline

 

Odzyskiwanie haseł, nawet przy braku połączenia z internetem. Kopia offline jest bezpieczna w takim samym stopniu jak wersja online. Dostęp offline jest dostępny również w aplikacjach mobilnych.

Penetration Testing