NetFlow Analyzer

Bandwidth Monitoring & Traffic Analysis

 
 
   
 
NetFlow Analyzer Customers

Edycje programu NetFlow Analyzer

Program NetFlow analyzer jest dostępny w trzech edycjach, spełniających potrzeby małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dowiedz się więcej o różnych edycjach NetFlow Analyzer.

Jakie problemy rozwiązuje program?

Jednym z najważniejszych problemów przy zarzadzaniu siecią jest odróżnianie akceptowanego i niepożądanego ruchu oraz monitorowanie łącz. Decyzje dotyczące pojemności łącz wpływają na plany inwestycyjne, politykę, użytkowanie, a w efekcie na biznes, jako całość. Program NetFlow Analyzer dostarcza szczegółowych informacji o zużyciu przepustowości i wzorcach ruchu dla analizy, planowania pojemności i podejmowania decyzji o politykach. Dzięki szczegółowym informacjom o aplikacjach, użytkownikach, portach program pozwala na określenie źródła zwiększonej aktywności, a co za tym idzie na proaktywne monitorowanie i kontrolowanie sieci oraz podejmowanie przemyślanych decyzji.

Jakie korzysci oferuje program?

Szczegółowa widoczność z informacjami o głównych hostach, aplikacjach, DSCP, TCP_Flag i AS dla każdego łącza oraz dla opartych na grupach IP departamentach i oddziałach, szczegółowa kategoryzacja i rozpoznawanie aplikacji przy użyciu systemu Cisco NBAR, pro aktywne powiadamianie i planowanie raportów, dostęp dla użytkowników oparty o przywileje, fakturowanie, raporty Cisco CBQoS oraz wiele innych funkcji. Upraszczając program NetFlow Analyzer pomaga przy monitorowaniu ruchu w sieci tworząc zrozumiale raporty pozwalające na kontrole zużycia przepustowości. Monitorowanie przepustowości i analiza ruchu nigdy nie były takie proste!

Oferowane rozwiazania    

Jakie platformy, dostawców i technologie obsługuje program?

Platformy: NetFlow Analyzer dziala w systemach Windows i Linux.
Dostawcy: CISCO, Juniper, HP, APC, IBM, Intel, Microsoft. Pełną liste znaleźć można tutaj.
Technologie: Cisco NetFlow, jFlow, sFlow, IPFIX, NetStream, Cisco NBAR, Cisco CBQoS to niektóre z technologii używanych przez program NetFlow Analyzer do monitorowania ruchu w sieci. Używając informacji eksportowanych z wymienionych urządzeń program NetFlow analizę może analizować ruch w sieci i tworzyć szczegółowe raporty na temat użycia przepustowości, najwięcej rozmawiających osób, oraz najbardziej aktywnych aplikacji i rozmów

 

 

 

NetFow Analyzer Download