Oprogramowanie Help Desk

 które kocha cały świat

ServiceDesk Plus to oprogramowanie pomocy technicznej ze zintegrowanym zarządzaniem zasobami i projektami zgodne z wytycznymi ITIL. Jest dostępne w 29 różnych językach i wykorzystywane do zarządzania pomocą techniczną IT i zasobami przez ponad 85,000 firm w 186 krajach.

ServiceDesk Plus – informacje ogólne

ServiceDesk Plus Overview

ServiceDesk Plus jest dostępne w 3 różnych wersjach
Dlaczego oprogramowanie ServiceDesk Plus?
 Zarządzanie incydentami

Dzięki kompletnemu rozwiązaniu w zakresie zarządzania incydentami, możesz szybko przywrócić normalny tryb roboczy oprogramowania.

 Zarządzanie problemami

Skutecznie wyeliminuj główną przyczynę problemu, a także problemy dotyczące awaryjnego rozwiązywania powtarzających się incydentów i zarządzaj automatyzacją.

 Zarządzanie zmianami

Zapewnij natychmiastową, zorganizowaną obsługę wszystkich zmian infrastruktury IT.Automatyzacja przebiegu procesów.

 Katalog usług

Promuj oferowane usługi i nadaj swojej działalności w branży IT nowy wizerunek, skonfiguruj przepływ pracy oraz automatyzację dla każdej kategorii usług i dostarcz je w umówionym czasie.

 CMDB

Śledź i zarządzaj wszystkimi CI w jednym repozytorium.Zapewnij lepszy wgląd we wszystkie zasoby dzięki informacjom na temat wzajemnych powiązań oraz zależności wszystkich CI.

 Zarządzanie zleceniami zakupu i kontraktami

Możliwość usprawnienia całego cyklu życia zlecenia zakupu, od chwili jego utworzenia do zatwierdzenia, dostarczenia oraz kontraktu na każde pojedyncze zakupy, a także ustrukturyzowanie wydatków IT.

 Raporty

Dzięki intuicyjnym i przydatnym modułom raportowania oraz interaktywnym pulpitom nawigacyjnym będziesz wiedzieć, co się dzieje z Twoim helpdeskiem.

 Integracje

Integracja się z wieloma platformami bezpośrednio z poziomu narzędzi do monitorowania, narzędzi do zarządzania użytkownikami, a także integracja w oparciu o API, pozwalająca zaoszczędzić czas i zasoby.

 Zarządzanie zasobami

Zintegrowane zarządzanie zasobami umożliwia przeprowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich zasobów w organizacji.Automatycznie skanuj i aktualizuj wszystkie zasoby.

 Zarządzanie projektami IT

Moduł zarządzania projektami w ServiceDesk Plus to doskonale zintegrowane rozwiązanie, łączące helpdesk IT z zarządzaniem projektami. Zintegrowanie funkcji zarządzania projektami z Service Desk Plus, ułatwia administratorom IT zarządzanie projektami. To wspaniałe narzędzie do współpracy z różnymi zespołami i ekspertami. Niezależnie od wielkości projektu, możesz z łatwością śledzić projekty i nimi zarządzać.