Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowej
i przywracania danych pakietu Office 365Wykonywanie kopii zapasowej danych z usług

 • Backup Exchange Online
 • SharePoint Online
 • OneDrive dla Firm
Pobierz bezpłatną wersję próbną

Różne usługi Microsoft Office 365 są dostępne niemal cały czas, dzieje się tak dzięki rekordowej dostępności systemów Microsoft na poziomie 99,9%. Jest jednak jeden aspekt, w którym usługa Office 365 nie jest najlepsza. Chodzi mianowicie o sposób odzyskiwania danych, które zostały w nieoczekiwany sposób utracone. Oferowane przez Microsoft funkcje przechowywania danych nie sprawdzają się w każdym scenariuszu utraty danych, ponieważ są bardzo ograniczone.

Recovery Manager Plus całkowicie eliminuje natomiast ryzyko utraty danych z pakietu Office 365, w tym usług Exchange Online, SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm.

Dlaczego warto wykonywać kopie zapasowe danych pakietu Office 365?

Office 365, podobnie jak wszystkie inne produkty typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), jest oparty na modelu współodpowiedzialności, według którego firma Microsoft ponosi pełną odpowiedzialność za globalną infrastrukturę Office 365 oraz całodobową dostępność usługi przez siedem dni w tygodniu i cały rok. Klient natomiast jest zobowiązany klasyfikować dane oraz zapewnić ich bezpieczeństwo.

Firma Microsoft dba o fizyczne bezpieczeństwo w centrach danych, ale nie zmienia to faktu, że klient w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za elementy danych. Klienci muszą zadbać o pewną metodę odzyskiwania utraconych danych.

Sama firma Microsoft, w punkcie 6.b Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft, jednoznacznie zaleca użytkownikom tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych pakietu Office 365.

Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezakłócone działanie Usług. Zakłócenia i awarie zdarzają się jednak w przypadku wszystkich usług online, a firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i utratę danych, które mogą wystąpić w ich następstwie. W przypadku awarii zasilania Użytkownik może okresowo nie być w stanie odzyskać swoich Treści i Danych. Microsoft zaleca, aby Użytkownik systematycznie wykonywał kopie zapasowe swoich Treści i Danych, które przechowuje w ramach Usług lub przy użyciu Aplikacji i Usług Osób Trzecich.
 

Recovery Manager Plus pozwala użytkownikowi:

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie środowiska Active Directory, Office 365 i Exchange z jednej konsoli.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here

 • Office 365 kopia zapasowa
 • Office 365 przywracanie kopii zapasowej
 • 1. Kopia zapasowa skrzynek pocztowych Exchange Online

  Twórz kopie zapasowe wszystkich elementów skrzynek pocztowych Office 365, w tym wiadomości e-mail, wpisów do kalendarza, kontaktów, dzienników, notatek, postów i zadań.

 • 2. Kopia zapasowa usługi SharePoint Online

  Twórz kopie zapasowe wszystkich zbiorów witryn, pojedynczych witryn, list oraz bibliotek dokumentów (w tym notatników Microsoft OneNote).

 • 3. Kopia rezerwowa OneDrive dla Firm

  Twórz kopie zapasowe wszystkich plików i folderów w środowisku OneDrive dla Firm.

 • 4. Przyrostowe kopie zapasowe

  Ustalaj w harmonogramie okresowe wykonywanie kopii zapasowych i przyrostowo twórz kopie zapasowe tylko tych zmian, które zostały wprowadzone do skrzynek pocztowych i witryn od ostatniego cyklu kopii zapasowej.

 • 5. Przechowywanie kopii zapasowej

  Definiuj okres przechowywania kopii zapasowych pakietu Office 365 i automatycznie odrzucaj starsze kopie zapasowe.

 • 6. Powiadomienia e-mail

  Otrzymuj powiadomienia e-mail na temat stanu tworzenia kopii zapasowej oraz procesu przywracania przeprowadzanego u dzierżawcy pakietu Office365.

 • 1. Przywracanie skrzynek pocztowych usługi Exchange Online

  Twórz kopie zapasowe wszystkich elementów skrzynek pocztowych Office 365, w tym wiadomości e-mail, wpisów do kalendarza, kontaktów, dzienników, notatek, postów i zadań.

 • 2. Przywracanie usługi SharePoint

  Twórz kopie zapasowe wszystkich zbiorów witryn, pojedynczych witryn, list oraz bibliotek dokumentów (w tym notatników Microsoft OneNote).

 • 3. Przywracanie usługi OneDrive dla Firm

  Twórz kopie zapasowe wszystkich plików i folderów w środowisku OneDrive dla Firm.

 
 • 4. Przywracanie do różnych skrzynek pocztowych

  Ustalaj w harmonogramie okresowe wykonywanie kopii zapasowych i przyrostowo twórz kopie zapasowe tylko tych zmian, które zostały wprowadzone do skrzynek pocztowych i witryn od ostatniego cyklu kopii zapasowej.

 • 5. Podgląd przywracania

  Definiuj okres przechowywania kopii zapasowych pakietu Office 365 i automatycznie odrzucaj starsze kopie zapasowe.

 • 6. Przywracanie uprawnień do plików

  Otrzymuj powiadomienia e-mail na temat stanu tworzenia kopii zapasowej oraz procesu przywracania przeprowadzanego u dzierżawcy pakietu Office365.

Zalety

Zabezpieczenie przed usunięciem danych

 • Natychmiast odzyskuj wiadomości e-mail, elementy skrzynki pocztowej i dokumenty, bez względu na to czy usunięcie było przypadkowe, czy złośliwe.

 • Szybko przywracaj funkcjonalność po atakach oprogramowania wymuszającego okup na skrzynki oraz usługę OneDrive dla Firm. Przywracaj całe skrzynki pocztowe oraz serwis OneDrive dla Firm do punktu w czasie sprzed ataku złośliwego oprogramowania.

 • Eksportuj całe skrzynki pocztowe do formatu PST i zabezpieczaj je hasłem.

Spełnianie wymogów bezpieczeństwa i zgodności

 • Konfiguruj zasady długiego przechowywania za pomocą Recovery Manager Plus oraz przechowuj dane kopii zapasowych pakietu Office 365 przez dowolny okres wymagany przepisami prawa.

 • Odzyskuj potrzebne elementy poczty lub dokumenty z kopii zapasowych usług Exchange Online, SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm dzięki funkcjom zaawansowanego wyszukiwania oraz podglądu.

 • Przestrzegaj przepisów bez względu na plan subskrypcji Office 365, funkcja archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym jest dostępna wyłącznie w wersji Office 365 Enterprise E3 i wyższej.

Zarządzanie hybrydowymi środowiskami Exchange

 • Twórz kopie zapasowe w wielu lokalnych organizacjach programu Exchange oraz u wielu dzierżawców Office 365 za pomocą jednej konsoli.

 • Przesyłaj kopie zapasowe elementów poczty Office 365 na lokalne skrzynki pocztowe Exchange i odwrotnie.

 • Wykonuj kopie zapasowe unikatowych i zlokalizowanych wersji Office 365, funkcja ta jest również dostępna w pakietach Office 365 dla rządu amerykańskiego (Departamentu Obrony i innych agencji), Office 365 Niemcy oraz Office 365 Chiny.

Zoho Corporation Pvt. Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.