Zarządzanie wydajnością serwera i centrum danych

Rozwiązania do zarządzania centrami danych i infrastrukturą serwerów w środowiskach fizycznych, wirtualnych i w chmurze.

OpManager

Zarządzanie infrastruktura sieci i centrum danych

OpManager

  • Monitoruj i zarządzaj siecią pod kątem wydajności, kontroli ruchu i zmian w konfiguracji
  • Monitoruj serwery fizyczne i wirtualne w tym VMware, Hyper-V i Xen
  • Utwórz realistyczne widoki centrów danych i szaf rack w 3D
  • Zarządzaj aktywami dzięki wtyczce CMDB
  • Otrzymuj natychmiastowe alerty błędów poprzez e-mail i SMS

Applications Manager

Monitorowanie wydajności serwera i aplikacji

Applications Manager

  • Odnajdź serwery aplikacji, serwery baz danych, usługi sieci web, transakcje i aplikacje w chmurze w twoim heterogenicznym centrum danych
  • Wykrywaj wcześnie wąskie gardła wydajności, identyfikuj szybko główne przyczyny i rozwiązuj problemy proaktywnie zanim będą miały wpływ na użytkowników końcowych
  • Poznaj doświadczenia użytkowników związane z aplikacjami dzięki zastosowaniu monitorowania rzeczywistych użytkowników; Zapewnia optymalne doświadczenie użytkownika dla aplikacji sieci Web
  • Miej wgląd w planowanie pojemności i trendy w celu ułatwieniu zaplanowania rozszerzenia działalności