Zaawansowana analityka dla IT

Rozwiązanie dające Ci wgląd, który potrzebujesz do optymalizacji twojego IT

IT Analytics

Zaawansowana analityka IT (lokalna)

Analytics Plus

  • Importuj dane z różnych źródeł danych takich jak arkusze kalkulacyjne, pliki i kanały, aplikacje, Web API, relacyjne i nierelacyjne bazy danych
  • Korzystaj z intuicyjnego interfejsu wizualnego, aby przeciągając wymagane pola danych i w prosty sposób tworzyć raporty.
  • Wykonuj krzyżowe inspekcje danych i korzystając z wspólnych pól scalaj różne zestawy danych
  • Wizualnie rozdzielaj dane na „plastry”, wyszczególniaj dane stosując widżety, metryki KPI, tablice pivot i wiele innych.
  • Bezpiecznie udostępniaj i osadzaj raporty i pulpity nawigacyjne na stronach internetowych, w sieci wewnętrznej, blogach i aplikacjach webowych