Zarządzanie Active Directory

Rozwiązania dla zarządzania tożsamościami i dostępem w środowiskach Windows

ADManager Plus

Zarządzanie i raportowanie Active Directory

ADManager Plus

 • Narzędzie internetowe do zarządzania Active Directory z możliwością zarządzania mobilnego poprzez aplikacje na iPhone'a i Androida
 • Jednokonsolowe zarządzanie Active Directory, Office365 i środowiskiem Exchange
 • Jednoetapowe, zbiorowe tworzenie użytkowników AD, M365, Exchange, Google Apps i Skype dla firm/Lync dzięki zastosowaniu szablonów i CSV.
 • Ponad 150 wstępnie zdefiniowanych, przydatnych raportów uwzględniających bezpieczeństwo, zgodność (SOX/HIPAA), listy dystrybucyjne i zagnieżdżone raporty członkostwa w grupach.
 • Resetuj hasła, odblokowuj/aktywuj/wyłączaj konta i wiele innych, bezpośrednio z raportów.
 • Szczegółowe delegowanie pomocy technicznej w oparciu o role lub OU.
 • Automatyzuj kluczowe procedury takie jak czyszczenie przestarzałych kont AD.
ADSelfService Plus

Zarządzanie hasłami Active Directory

ADSelfService Plus

 • Samoobsługowe zarządzanie hasłami dla lokalnych Active Directory i aplikacji w chmurze.
 • Powiadamia użytkowników przez e-mail/SMS o zbliżającym się wygaśnięciu hasła lub konta.
 • Wymusza szczegółowe zasady dotyczące haseł w Active Directory i aplikacji lokalnych oraz w chmurze.
 • Automatycznie synchronizuje hasła Active Directory w czasie rzeczywistym w wielu aplikacjach.
 • Zapewnia oparte o Active Directory jednokrotne logowanie (SSO) dla aplikacji w chmurze.
ADAudit Plus

Zmiana inspekcji i raportowania Active Directory

ADAudit Plus

 • Internetowe narzędzie Active Directory do śledzenia wszystkich zdarzeń domeny, w tym zmian użytkowników, grup, komputerów, GPO i OU.
 • Inspekcja serwerów plików z systemem Windows, klastrów trybu failover, NetApp pod kątem zmian dokumentów, plików i folderów, dostępów inspekcji i wielu innych.
 • Monitoruje każde logowanie i wylogowanie użytkownika w tym każde skuteczne i nieskuteczne zdarzenie logowania na stacjach roboczych w sieci
 • Śledzi serwery członkowskie Windows, FIM, drukarki i zmiany USB z podsumowaniem zdarzeń; śledzi aplikacje, zasady i zdarzenia systemowe
 • Udostępnia ponad 150 gotowych do zastosowania raportów inspekcji z natychmiastowymi alarmami e-mail w celu zapewniania bezpieczeństwa i spełnienia zgodności wymogów IT
Exchange Reporter Plus

Zmiana Inspekcji i raportowania Serwerów Exchange

Exchange Reporter Plus

 • Internetowe rozwiązanie do zmiany inspekcji i raportowania dla środowisk MS Exchange
 • Śledzi i monitoruje infrastrukturę Activesync przedsiębiorstwa oraz zapasy powiązanych urządzeń smart
 • Raportuje w Outlooku Web Access stopień wykorzystania, ruch w skrzynce i wzrost objętości skrzynki
 • Wspiera dostosowane raporty, które wykorzystują filtry danych, automatyczny harmonogram i wieloformatowe generowanie raportów
 • Zapewnia funkcje inspekcji, aby umożliwić badanie nieautoryzowanych logowań na skrzynkę pocztową lub innych kluczowych zmian
DataSecurity Plus

Inspekcje i odzyskiwanie danych serwerów plików

DataSecurity Plus

 • Oparte o interfejs web narzędzie do inspekcji dostępu w czasie rzeczywistym do serwerów plików Windows oraz analizy przestrzeni, które pomaga zapewnić bezpieczeństwo danych, zarządzanie informacjami i wymogi zgodności.
 • Śledź i analizuj dostęp do plików i folderów przez dogłębne zrozumienie anomalii, rejestrowanie schematów dostępu i badanie udziałów i uprawnień NTFS.
 • Optymalizuj przestrzeń dyskową przez izolowanie starych, przestarzałych i niepotrzebnych plików dla biznesu, uzyskaj wgląd w wykorzystaną przestrzeń dyskową oraz przeglądaj właściwości plików i folderów.
 • Aktywnie odpowiadaj na naruszenia bezpieczeństwa dzięki natychmiastowym raportom e-mail. Wykrywaj ransomware i przeciwdziałaj mu dzięki alertom masowego dostępu i automatyzacjom odpowiedzi.
 • Zapewnij zgodność z SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, RODO i innymi wymogami prawnymi.
M365 Manager Plus

Zarządzanie, raportowanie i monitorowanie Microsoft 365.

M365 Manager Plus

 • Narzędzie do raportowania, monitorowania, zarządzania i inspekcji Microsoft 365.
 • Korzystaj z gotowych raportów dla Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive dla Firm i Skype dla firm podobnie jak raportów o bezpieczeństwie, zarządzaniu zgodnością i licencjach Microsoft 365.
 • Monitoruj bez przerwy kondycję usług Microsoft 365 i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia e-mail o ich awariach.
 • Bez wysiłku nadzoruj swoją konfigurację Microsoft 365 dzięki szerokiej gamie funkcji zarządzania dla Exchange Online i Azure Active Directory.
 • Możesz śledzić działanie użytkownika w Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive dla Firm, Sway czy innych usługach w największym możliwym poziomie szczegółowości.
 • Wykonuj inspekcje kluczowych działań i zmian mających miejsce w twoim środowisku Microsoft 365 dzięki dostosowanym alertom dla każdej usługi Microsoft 365.
 • Szczegółowo deleguj zadania administracyjne Microsoft 365 do techników pomocy technicznej oraz innych użytkowników, którzy nie są użytkownikami IT, dzięki delegowaniu opartemu o role.
RecoveryManager Plus

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie Active Directory, Microsoft 365 i Exchange

RecoveryManager Plus

Active Directory

 • Automatyczna przyrostowa kopia bezpieczeństwa obiektów Active Directory.
 • Przywracanie bez konieczności ponownego uruchamiania przy wykonywaniu przywracania atrybutów poziomu i obiektów poziomu.
 • Możliwość cofnięcia Active Directory do wcześniejszej wersji lub punktu przywracania.

Microsoft 365

 • Twórz kopie zapasowe i przywracaj wszystkie skrzynki pocztowe w całym środowisku Exchange Online. Eksportuj całe skrzynki pocztowe lub tylko ich części do formatu .pst dla bezpiecznej archiwizacji.
 • Twórz kopie zapasowe i przywracaj wszystkie zbiory witryn, listy i biblioteki dokumentów w twoim środowisku SharePoint Online.
 • Twórz kopie zapasowe i przywracaj pliki i foldery w twoim środowisku OneDrive dla firm.

Exchange

 • Twórz kopie zapasowe i przywracaj wszystkie skrzynki pocztowe w całym lokalnym środowisku Exchange.
 • Eksportuj całe skrzynki pocztowe lub tylko ich części do formatu .pst dla bezpiecznej archiwizacji.
SharePoint Manager Plus

Inspekcje i zarządzanie SharePoint

SharePoint Manager Plus

 • Narzędzie internetowe do zarządzania inspekcją SharePoint w lokalnych serwerach i konfiguracjach Microsoft 365
 • Zapewnia pełną widoczność infrastruktury dla elementów serwera SharePoint zarówno lokalnych, jak i online.
 • Zawiera gotowe raporty do monitorowania składników SharePoint takich jak farmy, bazy danych zawartości, aplikacji sieci web, zbiory witryn, witryny, listy i biblioteki dokumentów.
 • Wykonuje inspekcje poziomu składników i poziomu bezpieczeństwa Śledzi zmiany uprawnień, zmiany grup i zmiany nowych ról reagując natychmiast i wysyłając alarmy.
 • Pomaga spełnić wymogi zgodności przez archiwizację logów danych inspekcji dla elastycznie dobranego okresu.
AD360

Zintegrowane zarządzanie tożsamościami i dostępem

AD360

 • Rozwiązanie dla zintegrowanego zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM).
 • Włącza inicjowanie obsługi użytkownika, samoobsługę hasła, bezpieczeństwo Windows i inspekcje serwerów plików oraz raportowanie Exchange.
 • Zapewnia pojedynczą, zintegrowaną konsolę, aby ułatwić stworzenie bezpiecznego środowiska Active Directory, zgodnego i łatwego w zarządzaniu.