ADAudit Plus
  • Audyt Active Directory w czasie rzeczywistym dzięki ponad 200 raportom i alertom e-mail.
    Audyt Active Directory w
    czasie rzeczywistym dzięki
    ponad 200 raportom i alertom e-mail.
 
AUDYT ACTIVE DIRECTORY
 
INSPEKCJE LOGOWANIA/WYLOGOWANIA
 
INSPEKCJE SERWERÓW PLIKÓW
 
INSPEKCJE SERWERÓW WINDOWS

AUDYT WINDOWS ACTIVE DIRECTORY W CZASIE RZECZYWISTYM

Upewnij się, że tworzone są inspekcje, występuje monitorowanie i wysyłanie raportów w czasie rzeczywistym dla krytycznych zasobów w sieci, takich jak kontrolery domeny. Zawierające wszystkie informacje o obiektach AD — zmianach w użytkownikach, grupach, GPO, komputerach, jednostkach organizacyjnych, DNS, schematach AD i konfiguracjach mające ponad 200 szczegółowych raportów graficznych dla określonych zdarzeń oraz z wysyłanymi alertami przez e-mail.
 
Zagrożenia wewnętrzne
Ujawniaj charakterystyczne oznaki ataku wewnętrznego. Dla danego konta, wyodrębniaj połączenie 3 śladów inspekcji - działania użytkownika w AD, raporty dostępu i raporty zmian uprawnień. Ślad inspekcji oferuje kontekst, dzięki któremu łatwiej jest zidentyfikować zagrożenie wewnętrzne. Można również uzyskać natychmiastowe informacje o tym, które komputery zostały narażone przez użytkownika i jakich dokonano zmian.
Dowiedz się więcej »
 
Logowanie użytkowników
Monitoruj w czasie rzeczywistym działania logowania użytkowników do kontrolerów domeny, wykorzystując wstępnie skonfigurowane raporty z inspekcji oraz alarmy wysyłane wiadomościami e-mail. Dzięki raportom z inspekcji administrator będzie znał przyczynę niepowodzeń logowania użytkowników, historię logowań, wykonywane usługi terminalowe oraz niedawne logowania użytkowników w całej sieci serwerów Windows.
Dowiedz się więcej »
 
Zgodność
MŚP i duże organizacje muszą przestrzegać obowiązujących w danej branży ustaw o zgodności, takich jak przepisy SOX, HIPAA, GLBA, PCIDSS, FISMA itd. Dzięki skonfigurowanym z myślą o potrzebach zgodności raportom i alarmom - wysyłanym w czasie rzeczywistym, możemy zapewnić, że sieć Windows będzie poddawana inspekcji 24/7 z okresowymi raportami bezpieczeństwa i standardowo wysyłanymi alertami wysyłanymi przez e-mail.
 
Raporty i alarmy
Możesz wybrać z ponad 200 planowanych, konfigurowanych raportów inspekcji; twórz niestandardowe raporty, ustawiaj raporty oparte o profile i opracowuj raporty historyczne oparte o zarchiwizowane dane w celach analizy kryminalistycznej. Śledź w czasie rzeczywistymi zmiany obiektów AD w Windows (użytkowników, jednostek organizacyjnych, grup, GPO, komputerów, schematów, DNS i systemu) oraz otrzymuj alerty przez e-mail o nieautoryzowanych zdarzeniach dostępu do sieci/modyfikacji.
Dowiedz się więcej »
 
Archiwizowanie danych
Przeprowadzaj okresową archiwizację danych wydarzeń z inspekcji w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku. Przeglądaj raporty z przeszłych wydarzeń, takich jak historia logowania użytkowników Active Directory, historia zmian haseł (i więcej) w oparciu o zarchiwizowane dane z inspekcji Active Directory dla celów zapewnienia zgodności z przepisami i analizy kryminalistycznej. Raporty z inspekcji mogą zostać wyeksportowane do formatów XLS, CSV, PDF oraz Excel.
 
Ustawienia GPO
Dokonuj inspekcji oraz przygotowuj raporty o zmianach GPO w Windows Active Directory i serwerach Windows; dogłębne zaawansowane śledzenie obiektów zasad grupy z wartościami przed i po konfiguracji, zmian konfiguracji, zasad haseł i ustawień oraz spełnianie prawnych wymagań dotyczących zabezpieczeń infrastruktury IT oraz zgodności z przepisami.
Dowiedz się więcej »

INSPEKCJE LOGOWANIA/WYLOGOWANIA WINDOWS

Dokonuj inspekcji godzin logowania i wylogowania przez krytycznych użytkowników w celu monitorowania czasu trwania logowania, niepowodzeń logowania, historii logowania oraz wykonywania usług terminala. Wyświetlaj i planuj raporty graficzne z alertami przez e-mail pozwalające na okresową analizę oraz szybką reakcję podczas zagrożeń bezpieczeństwa
 
Logowanie/wylogowanie
Inspekcje stacji roboczych użytkowników Windows ujawniają dokładny moment zalogowania i wylogowania, pozwalając na szybkie sprawdzenie stanu użytkownika w momencie nieuprawnionego dostępu ze stacji roboczej użytkownika, pozwalają również na ustalenie czasu trwania logowania, niepowodzeń logowania oraz wykonywanych usług terminalowych wraz z raportami i natychmiastowymi alertami wysyłanymi przez e-mail.
Dowiedz się więcej »
 
Zgodność
SMŚP i duże organizacje muszą przestrzegać obowiązujących, w danej branży, ustaw o zgodności, takich jak ustawa SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA itd. Dzięki naszym skonfigurowanym z myślą o potrzebach zgodności raportom i alarmom AD możemy zapewnić, że sieć będzie w ramach standardowej procedury podlegała inspekcji 24/7 z okresowymi raportami bezpieczeństwa i alertami wysyłanymi przez e-mail.
 
Archiwizowanie danych
Przeprowadzaj, korzystając z naszego produktu, okresową archiwizację danych wydarzeń z inspekcji w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku. Przeglądaj raporty z przeszłych wydarzeń, takich jak historia logowania użytkowników stacji roboczych, historia usług terminala (i więcej) w oparciu o zarchiwizowane dane z inspekcji stacji roboczych dla celów zapewnienia zgodności z przepisami i analizy kryminalistycznej. Raporty z inspekcji mogą zostać wyeksportowane do formatów XLS, CSV, PDF oraz Excel.
 
Raporty i alarmy
Można wybrać wiele, z opcją wyboru harmonogramu, wstępnie skonfigurowanych raportów inspekcji z wieloma atrybutami filtrów; tworzyć niestandardowe raporty, ustawia raporty oparte o profile lub zarchiwizowane dane w celu analizy kryminalistycznej. Śledź działania stacji roboczych Windows i otrzymuj alerty e-mail o wydarzeniach nieautoryzowanego dostępu do sieci.
Dowiedz się więcej »

INSPEKCJE SERWERA PLIKÓW WINDOWS

Śledź bezpiecznie tworzenie, modyfikowanie i usuwanie plików przez autoryzowany/nieautoryzowany dostęp, ze szczegółową analizą kryminalistyczną zabezpieczeń i zmian uprawnień dokumentów w ich plikach/strukturze folderów i udziałach.
 
Serwery plików
Dzięki inspekcji serwerów plików Windows w środowisku serwerowym Microsoft można bezpiecznie monitorować i wyświetlać wstępnie skonfigurowane raporty/uzyskiwać natychmiastowe alerty przez e-mail dla modyfikacji, dostępu do dokumentów, zmian struktury plików/folderów, udziałów i uprawnień dostępu.
Dowiedz się więcej »
 
Uprawnienia dostępu
Przeprowadzaj inspekcję ustawień zabezpieczeń, aby uzyskać pełną wiedzę o udziałach sieciowych w Windows. Śledź wszystkie zmiany plików/folderów, udziałów i uprawnień! Śledź modyfikacje 'dowolne' i 'SACL' dzięki nowym szczegółowym oryginalnym wartościom deskryptorów zabezpieczeń.
Dowiedz się więcej »
 
Klastry trybu failover
Dokonuj inspekcji i monitoruj klastry trybu failover serwerów plików Windows. Śledź uprawnienia dostępu i udostępniania klastra serwerów plików użytkownika. Ponadto dokonuj inspekcji zabezpieczeń udostępniania plików wraz z zaplanowanymi raportami klastra trybu failover oraz natychmiastowymi alertami wysyłanymi przez e-mail.
Dowiedz się więcej »
 
Pamięci masowe NetApp
audyt pamięci masowej NetApp dla Windows pozwala administratorom na śledzenie każdego utworzenia, modyfikacji, usuwania plików, zmiany ustawień i uprawnień Windows oraz CIFS pamięci masowej NetApp. Śledź naruszenia zabezpieczeń sieci i dostęp do krytycznych obiektów przy pomocy wstępnie skonfigurowanych raportów oraz alerty e-mail wysyłane w momencie wystąpienia zdarzenia.
Dowiedz się więcej »
 
Serwery EMC
Przeprowadzaj inspekcję udziałów plików EMC (VNX/VNXe/Celerra), z raportami inspekcji kategoryzowanymi według zmian opartych o plik, o serwer, o udział razem z dostosowanymi raportami, dokumentującymi zmiany plików i folderów. Monitoruj dostęp, udziały i uprawnienia. Raporty eksperckie dla analizy zabezpieczeń i inspekcji zgodności.
Dowiedz się więcej »
 
Wszystkie raporty serwera plików
Wyświetl wszystkie raporty w kategorii raportów serwera plików. Raporty pomagają administratorom/audytorom przeprowadzać inspekcję oraz monitorować wydarzenia zabezpieczeń, dostępu i modyfikacji serwerów plików Windows pod każdym możliwym kątem, dzięki wielu łatwym do zrozumienia raportom w formie graficznej.
Dowiedz się więcej »

INSPEKCJE SERWERÓW WINDOWS

Śledź logowania/wylogowania, planuj śledzenie zdarzeń, takich jak logowanie RADIUS, wykonywane usługi terminala, czas trwania logowania i historię logowania. Procesy związane z inspekcją mogą być monitorowane przez zadania śledzenia harmonogramu Windows.
 
Serwery Windows
Dzięki inspekcjom serwerów Windows Member, można śledzić czynności logowania / wylogowania i monitorować aktywność usług terminalowych takich jak zmiana polityki przy użyciu harmonogramu, zarządzanie obiektami, zdarzenia systemowe i raporty śledzenia procesu oraz alerty e-mail.
 
audyt drukarek
Administratorzy mogą centralnie sprawdzać, monitorować i śledzić wszystkie pliki, które są drukowane wewnątrz sieci Windows Server. Dzięki dokładnym raportom o wykorzystaniu drukarek, wcześniejszych zadaniach drukowania, raportach opartych o użytkownika / drukarkę pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności SOX i HIPAA.
Dowiedz się więcej »
 
Monitorowanie integralności plików
Monitorowanie integralności plików pomaga nadzorować zmiany w systemie Windows, konfiguracje, pliki programów (dzienniki, inspekcje, pliki tekstowe, pliki exe, pliki web, konfiguracje, pliki baz danych), atrybuty plików (dll, exe i inne pliki systemowe) i folderów. Można również tworzyć harmonogramy wysyłania raportów e-mailem w formatach XLS, HTML, PDF i CSV służących analizy sieci!
Dowiedz się więcej »
 
Zgodność
MŚP i duże organizacje muszą przestrzegać obowiązujących, w danej branży, ustaw o zgodności, takich jak regulacje SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA itd. Dzięki naszym raportom i alarmom skonfigurowanym z myślą o potrzebach zgodności możemy zapewnić, że sieć będzie podlegać standardowej procedurze inspekcji bezpieczeństwa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 
Raporty i alarmy
Wykonuj inspekcje serwerów Windows przez przeglądania wstępnie skonfigurowanych raportów inspekcji z filtrami atrybutów; Śledź logowania i wylogowania na serwerach członkowskich Windows. Korzystaj z raportów aktywności usług terminalowych, śledzenia procesów na serwerach i monitorowania aktywności zadań z alertami i raportami.
Dowiedz się więcej »
 
Wszystkie raporty serwerów Windows
Wyświetlaj wszystkie raporty w kategorii raportów serwera Windows. Raporty pomagają administratorom/audytorom przeprowadzać inspekcję oraz monitorować bezpieczeństwo serwerów Windows, śledzić procesy i zdarzenia systemowe dzięki wielu łatwym do zrozumienia raportom w formie graficznej. Również, można przeglądać raporty dla godzin pracy i czasu poza godzinami pracy.