Raport list dystrybucyjnych Active Directory

Grupy w usłudze Windows Active Directory lub Microsoft Exchange mogą być grupami dystrybucyjnymi lub grupami zabezpieczeń. Listy dystrybucyjne lub grupy dystrybucyjne pozwalają na szybszą i łatwiejszą komunikację z wieloma użytkownikami. Zarządzanie grupami dystrybucyjnymi w środowisku Exchange (2003, 2007, 2010 i 2013) jest dość żmudnym zadaniem

W każdym momencie administratorzy muszą:

 • uzyskać pełną listę wszystkich list dystrybucyjnych lub grup dystrybucyjnych;
 • wyeksportować członków list dystrybucyjnych w formacie CSV, Excel (XLS), PDF itp. masowo lub zbiorczo;
 • wyodrębnić tylko nieaktywnych członków/użytkowników z grup dystrybucyjnych;
 • zidentyfikować wszystkie puste grupy dystrybucyjne lub listy w organizacji;
 • mieć dostęp do aktualnej listy wszystkie osób niebędących członkami list dystrybucyjnych;
 • poznać wszystkich użytkowników, którzy są członkami dowolnej grupy dystrybucyjnej lub ich grup zagnieżdżonych;
 • zmodyfikować atrybuty grupy lub atrybuty list dystrybucyjnych;
 • dodać lub usunąć członków z list dystrybucyjnych;
 • zaktualizować listy dystrybucyjne itd.

Szczegółowe raporty dotyczące list dystrybucyjnych programu Exchange lub grup dystrybucyjnych usługi Active Directory są niezbędne do efektywnego zarządzania listami dystrybucyjnymi, a także do efektywnego czyszczenia list dystrybucyjnych.

Sprawdzanie i wyodrębnianie raportów dotyczących list dystrybucyjnych za pomocą natywnych narzędzi, skryptów PowerShell itp. jest żmudnym i trudnym procesem, ponieważ wymaga dogłębnej wiedzy i zrozumienia wielu domen, takich jak Windows Active Directory, Microsoft Exchange Server, a także wykonywania skryptów.

Z ADManager Plus wyodrębnianie lub generowanie wszystkich wymaganych informacji o listach dystrybucyjnych lub grupach dystrybucyjnych jest zaskakująco łatwe i szybkie przy użyciu wbudowanych raportów:

 • Raport o grupach dystrybucyjnych (lista wszystkich grup dystrybucyjnych)
 • Raport o członkach list dystrybucyjnych (członkach grup dystrybucyjnych)
 • Raport o użytkownikach niebędących członkami list dystrybucyjnych

Najlepsze jest to, że można również zaplanować wygenerowanie i wysłanie wszystkich raportów dotyczących list dystrybucyjnych do wielu użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej w określonym czasie w formacie Excel (xls), CSV, PDF lub HTML.

Grupy dystrybucyjne

Listy dystrybucyjne mogą być listami wewnętrznymi lub zewnętrznymi i są częściej wykorzystywane jako listy adresowe lub do tworzenia list dystrybucyjnych poczty elektronicznej.

Raport ten zawiera listę wszystkich grup dystrybucyjnych w programie Exchange Server, a co ważniejsze — zawiera również następujące istotne szczegóły dotyczące każdej listy dystrybucyjnej:

 • Nazwa grupy dystrybucyjnej
 • Odpowiedni członkowie listy dystrybucyjnej dla każdej grupy
 • Zagnieżdżone listy dystrybucyjne lub grupy dystrybucyjne itp.
 

Członkowie list dystrybucyjnych

Raport ten zawiera listę wszystkich użytkowników, którzy są członkami co najmniej jednej listy dystrybucyjnej lub którejkolwiek z zagnieżdżonych grup listy dystrybucyjnej. Niniejszy raport zawiera następujące informacje o każdym użytkowniku:

 • Nazwa wyświetlana
 • Pełna nazwa (użytkownika)
 • Grupy dystrybucyjne, których użytkownik jest członkiem itp.

Poznaj te raporty dotyczące list dystrybucyjnych, jak również ponad 150 wszystkich raportów dostępnych w tym narzędziu, pobierając bezpłatnie jego wersję próbną dającą nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji w trakcie okresu próbnego.

Użytkownicy niebędący członkami list dystrybucyjnych

Raport ten zawiera listę wszystkich użytkowników, którzy nie są członkami lub nie są częścią żadnej listy dystrybucyjnej, wraz z następującymi informacjami:

 • Pełna nazwa
 • Grupy (grupy niedystrybucyjne), których użytkownik jest członkiem itp.

To nie wszystko — ADManager Plus pozwala na wykonywanie różnych czynności związanych z zarządzaniem grupą i członkostwem w grupie, takich jak następujące:

 • Tworzenie pojedynczej grupy w usłudze Active Directory.
 • Masowe lub zbiorcze tworzenie grup w usłudze Active Directory za pomocą opcji importowania z pliku CSV.
 • Dodawanie członków do grup za pomocą funkcji importowania z pliku CSV.
 • Aktualizowanie grup Active Directory.
 • Usuwanie istniejących członków grupy.
 • Modyfikowanie jednej grupy
 • Zbiorcze przenoszenie grup
 • Masowe lub zbiorcze usuwanie grup Active Directory.
 • Zbiorcze modyfikowanie grup.

Więcej na temat zarządzania grupami za pomocą ADManager Plus.

AdManager Plus pozwala wykonywać szeroki zestaw zadań zarządzania usługą Active Directory zadań raportowania Active Directory w celu wygenerowania i wyeksportowania szczegółowych raportów usługi Active Directory  obejmujących zróżnicowany zestaw scenariuszy, w tym obowiązkowych raportów zgodności, jak również zarządzania programem Microsoft Exchange Server i raportowania, z poziomu jednej konsoli w ramach akcji opartych wyłącznie na interfejsie użytkownika.

Poznaj wszystkie funkcje i możliwości ADManager Plus, korzystając z bezpłatnej wersji próbnej.

ADManager Plus zawiera również zestaw bezpłatnych narzędzi do zarządzania usługą Active Directory Więcej na temat bezpłatnych narzędzi ADManager Plus do zarządzania usługą Active Directory.