Funkcje RecoveryManager Plus

  •  

    Kopie zapasowe Active Directory

  •  

    Kopia zapasowa Office 365

  •  

    Kopie zapasowe Exchange

Twórz kopie zapasowe wszystkich obiektów Active Directory w Twojej domenie.
Przywracaj pełne obiekty, a nawet szczególne atrybuty indywidualnych obiektów w zależności od sytuacji.
Przyrostowe kopie zapasowe

Twórz wyłącznie kopie zapasowe zmian wykonanych po ostatnim cyklu kopii zapasowej, aby przyspieszyć proces tworzenia kopii.

Przywracanie poziomu atrybutów

Przywracaj indywidualne atrybuty obiektów, które były zmodyfikowane.

Przechowywanie kopii zapasowej

Definiuj okres przechowywania kopii zapasowej i usuwania informacji kopii zapasowych, które nie są dłużej potrzebne.

Przywracanie bez konieczności ponownego uruchamiania

Wykonuj operacje odzyskiwania bez konieczności ponownego uruchamiania kontrolerów domeny, aby zagwarantować ciągłą i wysoką dostępność.

Przywracaj nawet najmniejsze zmiany atrybutów, aby odwrócić niepożądane modyfikacje.

Zachowaj różne wersje kopii zapasowych dla każdego obiektu. Przywracaj i wycofuj do wymaganej wersji.

Wycofanie AD

Wycofuj całe AD, poszczególne jednostki organizacyjne a nawet indywidualne obiekty do wcześniejszego stanu.

Przywracaj usunięte obiekty AD oraz wszystkie atrybuty, w tym członkostwo w grupach i hasła, zaledwie jednym kliknięciem. Można również przywrócić obiekty nadrzędne usuniętych obiektów.

Przywracaj wszystkie atrybuty użytkowników albo tylko wybrane, w tym członkostwo w grupach, ostatnio ustawione hasło i wiele innych.

Twórz kopie zapasowe wszystkich zmian wykonanych na grupach w tym dodawania lub usuwania członków grup, zmianę praw i uprawnień grup bezpieczeństwa itp. W czasie przywracania grupy, powiązane obiekty, które zostały usunięte też zostaną przywrócone.

Twórz kopie zapasowe i przywracaj wszystkie obiekty zasad grupy (GPO) w Twojej domenie. Śledź każdą zmianę wykonywaną w GPO i cofaj dowolnie wybraną zmianę lub cofaj wszystkie zmiany jednocześnie.

Twórz kopie zapasowe wszystkich obiektów AD obecnych w jednostce organizacyjnej (OU)/kontenerze zaledwie jednym kliknięciem. Przywracaj wcześniej przypisane delegowanie uprawnień, podczas przywracania usuniętych jednostek organizacyjnych/kontenerów.

Twórz kopie zapasowe wszystkich obiektów komputera w Twojej domenie. W momencie przywracania konta na komputerze, również odzyskiwane jest ostatnio ustawione hasło konta komputera, w ten sposób komputer jest niezwłocznie podłączany do domeny.

Twórz kopie zapasowe stref DNS i węzłów DNS w swojej domenie. Śledź konfigurację zmian DNS w Twojej domenie i twórz ich kopie zapasowe dla łatwego przywracania w przypadku awarii.

W czasie przywracania usuniętego użytkownika, przywracaj członkostwo w grupach wraz z wszystkimi pozostałymi atrybutami. Szybko przywracaj uprawnienia bezpieczeństwa użytkowników, tak aby użytkownicy autoryzowani mieli natychmiastowy dostęp do zasobów wrażliwych.

Śledź i lokalizuj zmiany wykonane na użytkownikach skrzynki pocztowej, grupach dystrybucji i kontaktach pocztowych. Wykonuj przyrostowe kopie zapasowe na podstawie harmonogramu atrybutów związanych z Exchange i przywracaj lub wycofuj te zmiany, w całości lub częściowo.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie kontaktów AD

Twórz kopie zapasowe wszystkich atrybutów kontaktu, tak aby można było przywrócić albo wszystkie atrybuty obiektu, albo tylko te wymagane. Przywracaj powiązane atrybuty, takie jak członkostwo kontaktu w grupach dystrybucji, menedżerze i bezpośrednich raportach - wszytko za jednym razem.

Technicy

Dodawaj użytkowników nieadministracyjnych do RecoveryManager Plus, tak aby mogli wykonywać pewne zadania tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Przypisuj każdemu użytkownikowi role (np. inspektor, operator lub administrator), aby zapewnić im zróżnicowane poziomy dostępu administracyjnego.

Więcej informacji