Zasady przechowywania dla przyrostowych kopii zapasowych

Przeważnie organizacje mają zasady dotyczące przechowywania informacji o kopiach zapasowych, tak aby ułatwić organizacjom odzyskiwanie danych kluczowych dla biznesu w przypadku ich utraty. Zasady te jednak często wymagają usuwania kopii zapasowych jeżeli nie są one już potrzebne. Ręczne śledzenie i usuwanie danych, dla których upłynął okres przechowywania jest mozolną pracą, której nikt nie chce wykonywać.

W celu ułatwienia zarządzania kopiami zapasowymi RecoveryManager Plus ma możliwość określenia okresu przechowywania. Funkcja ta pozwala na określenie okresu przechowywania kopii zapasowych, która jest określona jako liczba dni, przez którą produkt będzie przechowywał informacje w przyrostowych kopiach zapasowych. Po upłynięciu określonej liczby dni przyrostowa kopia zapasowa zostaje włączona do kopii pełnej.

W jaki sposób to działa

Jeżeli chce się uruchomić przechowywanie kopii zapasowych, produkt poprosi o określenie okresu przechowywania podczas konfiguracji ustawień kopii zapasowych domeny. Wiele przyrostowych kopii zapasowych może być tworzonych tego samego dnia, zarówno z harmonogramu jak i ręcznie, ale jedynie liczba dni, które mają przyrostowe kopie zapasowe jest wykorzystywana w celu określenia, czy kopia zapasowa ma być zachowana.

Podczas konfiguracji produktu po raz pierwszy tworzy on kopie zapasowe wszystkich obecnych obiektów.

recovery-manager-plus-full-backup

W każdym przypadku najstarsza dostępna kopia zapasowa będzie pełną kopią.

Za każdym razem, kiedy ukończona jest przyrostowa kopia zapasowa sprawdzana jest liczba dni dla przyrostowych kopii zapasowych. Jeżeli liczba dla przyrostowej kopii zapasowej jest mniejsza od okresu przechowywania produkt wykonuje swoją normalną operację

Zakładając, że ustawi się okres przechowywania kopii zapasowych na siedem dni, ósmego dnia liczba dni, dla przyrostowych kopii zapasowych przekracza ustawioną wartość w zasadach przechowywania.

Dlatego przyrostowe kopie zapasowe utworzone pierwszego dnia po ostatniej pełnej kopii zostają przyswojone do pełnej kopii zapasowej.

Kolejny scenariusz, który może mieć wpływ na funkcję przechowywania występuje, kiedy produkt już posiada X dni przyrostowych kopii zapasowych a okres przechowywania jest mniejszy niż X.

Tak jak pokazano to powyżej, liczba przyrostowych kopii zapasowych jest większa niż wartość określona w zasadach przechowywania. W takim przypadku, przyrostowe kopie zapasowe wykonane w okresie ostatnich siedmiu dni zostają zachowane a wcześniejsze przyrostowe kopie zapasowe zostają dodane do pełnej kopii zapasowej.