Do szybkiego i łatwego zarządzania zasobami
 • AssetExplorer 6.2 został wydany
 • Do szybkiego i łatwego zarządzania zasobami
 • AssetExplorer został uznany za filar rynku w raporcie o rynku ITAM przygotowanym przez Info-Tech Research

Narzędzie do zarządzania zasobami IT w Twojej firmie

Dowiedz się, co masz w szafie z IT

AssetExplorer ManageEngine to oparte o sieć Web oprogramowanie do zarządzania zasobami IT (ITAM) pomagające w monitorowaniu i zarządzaniu zasobami w sieci, zaczynając od fazy planowania, a kończąc na fazie utylizacji. AssetExplorer zapewnia kilka sposobów zapewnienia odnajdowania wszystkich zasobów w sieci. Możesz zarządzać zasobami sprzętowymi i oprogramowania, zapewnić zgodność z licencjami i śledzić zamówienia zakupu oraz kontrakty — pełen zestaw! AssetExplorer jest bardzo łatwy do zainstalowania i działa zaraz po instalacji.

Zalety

 • Odkryj wszystkie zasoby w swojej sieci.
 • Zarządzaj i monitoruj zasobami sprzętowymi i oprogramowania.
 • Zarządzaj pełnym cyklem życiowym zasobu IT.
 • Zapewnij zgodność z licencjami oprogramowania.
 • Dokonuj przemyślanych decyzji o zakupie sprzętu i oprogramowania przez cały cykl życiowy IT.
 • Śledź zamówienia zakupu i kontrakty.
 • Poznaj TCO zasobu.

Dlaczego AssetExplorer?

  Zarządzanie inwentaryzacją zasobów IT

AssetExplorer pomaga w utrzymaniu aktualnych informacji o wszystkich zasobach przez okresowe skanowanie oprogramowania, sprzętu oraz pozostałych informacji o stanie posiadania. Śledź i zarządzaj dowolnymi urządzeniami sieciowymi i stacjami roboczymi, takimi jak komputery Windows, Linux, Mac, AIX, Solaris, drukarki, routery, przełączniki itp. w domenie czy w sieci.

  Zarządzanie licencjami oprogramowania

AssetExplorer pomaga zrozumieć zgodność licencji oprogramowania oraz wykorzystanie nieautoryzowanego oprogramowania w firmie, pomaga też w aktywnym ograniczeniu nielegalnego wykorzystywania oprogramowania i powiązanych z nim problemów. Zarządza wszystkimi rodzajami licencji, takimi jak licencje OEM, współbieżne, w wersji Enterprise, darmowe, dla użytkowników nazwanych, zablokowane dla węzła, próbne poza istniejącym woluminem CAL czy licencje indywidualne. Typy licencji dla oprogramowania firm Microsoft, Adobe i Symantec są skonfigurowane domyślnie.

  Zarządzanie oprogramowaniem

AssetExplorer skanuje sieć i automatycznie odnajduje całe oprogramowanie dostępne w każdej ze stacji roboczych. Kierownicy zarządzający zasobami mogą w łatwy sposób zapewnić zgodność kontrolując listę oprogramowania zgodnego z niewystarczającą oraz z nadmierną liczbą licencji.

  Zarządzanie zamówieniami zakupu

AssetExplorer pomaga w zarządzaniu zamówieniami zakupu i pomaga w identyfikacji obszarów zmniejszających wydatki, wymuszających zasady i eliminujących nadmiarowości. Pomaga w zarządzaniu kompletnym cyklem życiowym zamówienia zakupu.

 Zarządzanie cyklem życiowym zasobu

AssetExplorer ułatwia obsłużenie pełnego cyklu życiowego zasobu, tzn. wszystkich etapów, od zakupu do utylizacji. Pomaga w zarządzaniu wszystkimi zasobami kupowanymi przez zarządzanie zasobami zakupu, a następnie śledzi pełną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania dla wszystkich zasobów.

  Oprogramowanie do śledzenia zasobów

AssetExplorer skanuje i dokonuje inspekcji wszystkich stacji roboczych w przedsiębiorstwie podłączonych przez LAN, WAN i VPN. Zapewnia komplet informacji o własności zasobów wraz z informacjami z inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, rysując wyraźny obraz tego, kto jest właścicielem czego.

  Baza danych zarządzania konfiguracją

Baza danych zarządzania konfiguracją (CMDB) pozwala na śledzenie i zarządzanie z jednego repozytorium wszystkimi elementami konfiguracji (CI), takimi jak zasoby, instalacje oprogramowania, usługi IT i biznesowe, ludzie, dokumenty etc. W przeciwieństwie do bazy danych zasobów obejmującej kilka zasobów, CMDB w programie AssetExplorer została zaprojektowana od zera do obsługi rozległej infrastruktury IT, w której utrzymywane i obsługiwane są wzajemne powiązania pomiędzy CI. CMDB funkcjonuje jako efektywne narzędzie do podejmowania decyzji, odgrywając krytyczną rolę w analizie wpływu i ustalaniu przyczyn źródłowych.

AssetExplorer jest dostępny w 3 wersjach
Darmowa
 • » Wszystkie funkcje
 • » Edycja darmowa nigdy nie wygasa
 • » Ograniczona do 25 węzłów
 • » Dostępna w 29 różnych językach
 • » Wsparcie techniczne na żywo 24x5
Próbna
 • » W pełni funkcjonalna wersja próbna na 30 dni
 • » Działa przez do 30 dni
 • » Ograniczona do 250 węzłów
 • » Dostępna w 29 różnych językach
 • » Wsparcie techniczne na żywo 24x5
Professional
 • » W pełni funkcjonalna
 • » Działa do wygaśnięcia licencji
 • » Zarządzaj węzłami (w oparciu o wykupioną licencję)
 • » Dostępna w 29 różnych językach
 • » Wsparcie techniczne na żywo 24x5