• cloud-security-plus-dashboard
  Wybierz konto w chmurze z rozwijanej listy, aby zobaczyć jego szczegóły na pulpicie nawigacyjnym.
  arrow-animation1
  Zobacz dane dla zdefiniowanego przez siebie okresu.
  arrow-animation2
  Wyświetlanie w postaci graficznej pozwala na uzyskanie informacji w formie statystycznej o najbardziej istotnych działaniach.
  arrow-animation2
  arrow-animation2
  Pokazuje najnowsze alerty.
  arrow-animation2
  Ikona „Refresh icon” aktualizuje najnowsze dane na pulpicie nawigacyjnym.
  arrow-animation2
  Szybko uzyskaj dostęp do kluczowych raportów z wybranego menu.
 
cloud-bg
icon-manage

Zarządzanie dziennikiem usług Amazon Web Services (AWS)

Cloud Security Plus pobiera i korzysta z dzienników AWS CloudTrail i dzienników dostępu serwera S3 w celu wykrywania złośliwej aktywności mającej miejsce w środowisku AWS. Raporty zapewniają szczegółowe informacje o aktywności IAM, logowaniach użytkowników oraz zdarzeniach, które mają miejsce w Amazon S3, EC2, Route 53, Elastic IT, Interfejsach sieciowych Elastic, WAF, RDS, STS, VPC, ELB i Auto Scaling.

 • Zarządzanie dziennikiem Amazon S3.
 • Logowanie zasobnika Amazon S3
 • Raportowanie aktywności AWS IAM
 • Automatyczna konfiguracja AWS
 • Analiza ruchu AWS ELB
 • Inspekcje zmian grup bezpieczeństwa AWS
 • Raportowanie aktywności Amazon RDS
 • Analiza kryminalistyczna stosująca dzienniki CloudTrail
icon-manage

Zarządzanie dziennikami Microsoft Azure

Cloud Security Plus pobiera dzienniki aktywności Azure przez Azure Monitor REST API w celu wygenerowania raportów pokazujących kto wykonał jakie działanie na Twoich zasobach i kiedy. Raporty zapewniają wgląd w zmiany wykonane w grupach bezpieczeństwa sieciowego, sieciach wirtualnych, menedżerze ruchu, bramach aplikacji, wirtualnych maszynach, strefach DNS, bazach danych i kontach magazynu.

 • Wirtualna maszyna (VM) Microsoft Azure raportowanie aktywności
 • Inspekcje Microsoft Azure DNS
icon-manage

Zarządzanie dziennikami Salesforce

Cloud Security Plus pobiera dzienniki zdarzeń Salesforce z usługi monitorowania zdarzeń Salesforce korzystając z REST API w celu monitorowania logowań, raportów, treści i aktywności wyszukiwania. To może pomóc w proaktywnym monitorowaniu zdarzeń krytycznych w twoim środowisku Salesforce.

Więcej informacji