CloudSpend - narzędzie do zarządzania kosztami w chmurze

CloudSpend pomaga zoptymalizować koszty chmury poprzez przyjęcie najlepszych praktyk, takich jak wdrażanie obciążeń zwrotnych, rezerwowanie pojemności i dostosowywanie zasobów.

Rozpocznij 30 dniową wersje próbną Wypróbuj już teraz, zarejestruj się w 30 sekund
Cloud Cost Management With CloudSpend

CloudSpend to znacznie więcej niż zwykły pulpit nawigacyjny!

 • Redukcja kosztów o

  33%

 • Ponad

  50

  najlepszych praktyki dotyczących kosztów chmury

 • 60 %

  mniej czasu spędzonego na śledzeniu rachunków chmury

Wzmocnij swoją firmę dzięki narzędziu od ManageEngine do zarządzania kosztami chmury

 • Najlepsze praktyki dotyczące kosztów chmury

  Optymalizacja kosztów staje się łatwa dzięki naszemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu rachunków, które wyodrębnia odpowiednie kategorie kosztów (typ transferu danych, region, typ operacji, typ użycia, strefa dostępności) na intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym, aby zapewnić dogłębny wgląd w koszty chmury.

 • Optymalizacja zasobów

 • Skuteczne obciążenia zwrotne

 • Śledzenie narastających kosztów

 • Inteligentne prognozy

Cloud cost management - Cloud cost best practices

Najlepsze praktyki dotyczące kosztów chmury

Optymalizacja kosztów staje się łatwa dzięki naszemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu rachunków, które wyodrębnia odpowiednie kategorie kosztów (typ transferu danych, region, typ operacji, typ użycia, strefa dostępności) na intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym, aby zapewnić dogłębny wgląd w koszty chmury.

Cloud cost management - Rightsizing resources

Optymalizacja zasobów

Wykonuj analizy ad-hoc przy użyciu różnych wymiarów filtrowania i grupowania. Podział wydatków według powiązanych kont w niestandardowych zakresach dat. Alternatywnie można użyć automatycznie generowanych i definiowanych przez użytkownika tagów, aby wyodrębnić i przeanalizować podzbiory kosztów chmury.

Cloud cost management - Effective chargebacks

Skuteczne obciążenia zwrotne

Wykorzystuj tagi, aby przydzielać wydatki do jednej lub więcej jednostek biznesowych w organizacji i sprawić, że poszczególne jednostki biznesowe będą bardziej odpowiedzialne. Śledź koszty dla różnych zespołów, projektów i klientów za pomocą CloudSpend.

Cloud cost management - Track accruing costs

Śledzenie narastających kosztów

Identyfikuj trzy najbardziej kosztowne usługi; analizuj wydatki według kalendarza; przeglądaj rozkład kosztów według regionu, typu instancji, składnika, transferu danych; oraz analizuj wykorzystanie i wydajność planu oszczędnościowego.

Cloud cost management - Smart forecasts

Inteligentne prognozy

Twórz prognozy, które pomogą ocenić aktualny stan w oparciu o dane historyczne i uzyskać wgląd w to, czy wydatki osiągną cele budżetowe, czy też je przekroczą. Przejmij kontrolę nad podzielonymi wydatkami dla poszczególnych jednostek biznesowych i podejmij działania zapobiegające przekroczeniu budżetu.

ManageEngine CloudSpend zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie zarządzania kosztami w chmurze

Optymalizacja kosztów dla platformy Azure

Narzędzie do zarządzania kosztami w chmurze pomaga w administrowaniu chmury Microsoft Azure i przydzielaniu budżetów platformy Azure, wykorzystywaniu znaczników i tworzeniu jednostek biznesowych dla kosztów chmury w celu śledzenia drogi kosztów Azure.

Optymalizacja kosztów dla AWS

Zarządzanie kosztami w chmurze AWS pozwala analizować, kontrolować i śledzić wydatki na usługi w chmurze AWS. Można również sprawdzić nieprawidłowe tagowanie i zarządzanie kontem.

CloudSpend cieszy się zaufaniem ponad 100 marek na całym świecie

BairesDev
3i Infotech
Jellyvision
Spatial Vision
Modern Hire
Getz Clinical
qualsafe
moofwd
OmniMetalcraftcorp
ironplane
TechStyle Fashion Group
OBG
Liqi
Zest Dental
aztec
intuition
forbin
tekpro
evs
inniti
Ce Broker

Przegląd zarządzania kosztami w chmurze

 • Czym jest zarządzanie kosztami w chmurze?

 • Zarządzanie kosztami w chmurze pozwala na analizę, kontrolę i śledzenie wydatków w chmurze. Nieprawidłowe tagowanie i złe zarządzanie kontami (zasoby osierocone, nadmiernie przydzielone, niewykorzystane lub bezczynne) zwiększają koszty chmury. Pozostawione bez kontroli koszty chmury mogą wymknąć się spod kontroli. Narzędzie do zarządzania kosztami pomaga klientom usług w chmurze uzyskać praktyczny wgląd w ich wzorce zużycia, umożliwiając skupienie się na zmniejszeniu jednostkowego kosztu zużycia.

 • Dlaczego warto zainwestować w narzędzie do zarządzania kosztami w chmurze?

 • Gdy globalne zespoły są rozproszone w różnych gałęziach, takich jak grupy biznesowe zajmujące się inżynierią i finansami, konieczne jest posiadanie jednolitego języka chmury, aby móc przewidywać wykorzystanie chmury i opracowywać strategie chmurowe. Narzędzie do zarządzania kosztami w chmurze jest niezbędne do zrozumienia, kto wydaje na co i gdzie. Egzekwowanie jednolitego języka chmury za pomocą narzędzia do zarządzania kosztami chmury umożliwia kluczowym interesariuszom podejmowanie opartych na danych decyzji dotyczących śladu chmury.

 • Dlaczego CloudSpend jest najlepszym narzędziem do zarządzania kosztami chmury?

 • ManageEngine CloudSpend pomaga efektywnie działać w chmurze i ograniczać niepotrzebne naliczone koszty. Jednostki biznesowe (BU) w CloudSpend pomagają właścicielom kont osiągnąć odpowiedzialność za koszty w ramach globalnych zespołów. Tworząc centra kosztów w chmurze w jednostkach biznesowych, można oceniać wysokopoziomowe wydatki dla poszczególnych zespołów i wykorzystywać wizualizacje do uzyskania szczegółowej analizy. Można również stosować planowanie organizacyjne, aby uzyskać największą wartość każdego wydanego dolara, co można potwierdzić, śledząc koszty dla każdego konta, usługi, regionu lub transferu danych.