Na podstawie rozwiązania

 •  

  Inspekcje serwerów plików

  Monitoruj, uzyskuj alerty i raporty o każdym dostępie do plików i modyfikacjach; zapewnij zgodność z przepisami IT; i wiele innych.

 •  

  Analiza plików

  Analizuj i raportuj metadane plików, sprawdzaj uprawnienia, aby znaleźć niezgodności, lokalizuj i odrzucaj pliki-śmieci i optymalizuj wykorzystanie przestrzeni dyskowej.

 •  

  Zapobieganie wyciekom danych

  Wykrywaj, przerywaj i przeciwdziałaj wyciekom danych wrażliwych przez punkty końcowe, klasyfikuj pliki w oparciu o ich wrażliwość i wykonuj inspekcje aktywności plików w stacjach roboczych.

 •  

  Ocena ryzyka danych

  Lokalizuj i automatycznie klasyfikuj wrażliwe pliki, analizuj ich poziom wrażliwości i upewniaj się, czy są właściwie zabezpieczone.

 •  

  Reakcja na Ransomware

  Wykorzystaj mechanizmy automatycznej odpowiedzi na zagrożenia, aby natychmiast wykrywać i kończyć ataki typu Ransomware.

Na podstawie branży

 •  

  Służba zdrowia

  Lokalizuj pliki zawierające elektronicznie chronione informacje medyczne (ePHI), weryfikuj dostęp do tych plików i zagwarantuj ich bezpieczeństwo.

 •  

  Finanse

  Usprawnij bezpieczeństwo plików i zapewnij integralność danych finansowych dzięki alertom w czasie rzeczywistym, reagowaniu na incydenty i szczegółowym raportom zgodności IT.

 •  

  Technologia

  Dokładnie monitoruj dostęp pracowników do danych klientów oraz informacji o jednostce biznesowej i reaguj na zagrożenia bezpieczeństwa dzięki alertom i skryptom.

 •  

  Edukacja

  Monitoruj integralność rejestru uczniów, wykrywaj i reaguj na wewnętrzne i zewnętrzne ataki, uzyskaj zgodność IT i wiele innych.

 •  

  Organizacje rządowe

  Monitoruj dostęp do plików, zapobiegaj atakom celującym w informacje osobowe (PII) i zapewniaj szczegółowe raporty dla audytorów.

 •  

  Media

  Upewnij się, że dostęp do plików krytycznych jest odpowiednio kontrolowany i wykrywaj potencjalne zagrożenia dla danych o wysokiej wartości takich jak treści udostępnione przed premierą, dane klientów oraz wiele innych.

Na podstawie przepisów

 •  

  Zgodność z HIPAA

  Spełniaj wymogi HIPAA dotyczących identyfikacji, prywatności i bezpieczeństwa elektronicznie chronionych informacji medycznych.

 •  

  Zgodność z PCI DSS

  Lokalizuj, monitoruj dostęp i zapewnij bezpieczeństwo danych właścicieli kart płatniczych dzięki oprogramowaniu zgodności z PCI DSS.

 •  

  Zgodność z RODO

  Lokalizuj, analizuj i śledź wykorzystanie danych osobowych zarządzanych przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 •  

  Zgodność z SOX

  W sposób ciągły monitoruj, raportuj i otrzymuj alerty o krytycznym dostępie do plików oraz uprawnieniach, aby spełnić wymogi zgodności z ustawą SOX.

 •  

  Zgodność z FISMA

  Dokonuj inspekcji dostępu do plików, analizuj przechowywanie plików i uprawnienia, wykrywaj i reaguj na potencjalne zagrożenia oraz wiele więcej, aby spełnić wymogi ustawy FISMA.

 •  

  Zgodność z GLBA

  Przeglądaj udane i nieudane dostępy do plików, analizuj uprawnienia i wiele więcej dzięki narzędziu raportowania zgodności z GLBA.

Więcej informacji