Bezpieczeństwo, zasady, zmiany, zgodność i przepustowość zapory
Oprogramowanie do zarządzania

 Zarządzanie urządzeniami zapory
  Raporty bezpieczeństwa sieci
 • Raporty zapory
 • Wirusy, ataki i raporty bezpieczeństwa
 • Raporty VPN
 • Raporty aplikacji dla zapory
 • Raporty dla serwerów proxy
 • Raporty wirusów proxy
 • Raporty wykorzystania telnet
 • Raport wykorzystania FTP:
 Zgodność zapory
 • Zarządzanie zgodnością zapory
 • Raport zgodności z PCI DSS
 • Raport zgodności z ISO 27001
 • Raport zgodności z SANS
 • Raport zgodności z NIST
 • Raport zgodności z NERC CIP
 Funkcje zarządzania dziennikami
 • Zarządzanie dziennikami zapory
 • Analiza dzienników zapory
 • Wsparcie dla zapór wirtualnych
 • Importowanie plików dziennika zapory
 • Uwierzytelnianie użytkowników zewnętrznych
 • Dostosowane raporty
 • Zaplanowane raporty
 Funkcje MSSP
 • Zarządzana usługa zapory
 • Pulpit nawigacyjny i wyświetlanie oparte o użytkownika
 • Rebranding klienta sieci Web programu Firewall Analyzer
 Alerty o anomaliach i przepustowości
 • Alerty zapory
 • Alerty powiadomień
 Monitoruj główne zapory
 • Zapora Check Point
 • Reguły zapory Cisco
 • Zapora Fortinet
 • Zapora Palo Alto
 • Zapora WatchGuard
 Analiza dzienników zapory
 • Check Point
 • Urządzenie Cisco PIX
 • Urządzenie Cisco ASA
 • CyberGuard
 • Fortigate
 Analiza dzienników urządzenia zabezpieczającego
 • Microsoft IS
 • NetScreen
 • SonicWALL
 • WatchGuard
 • Squid Proxy
 Funkcje o wartości dodanej
 • Diagnozowanie aktywnych połączeń zapory
 • Analiza trendów dla planowania zdolności produkcyjnych
 • Śledzenie VPN
 • Raporty trendów aktywnych połączeń VPN
 • Profile poświadczeń zapory
 • Rozpoznawanie nazw host/użytkowników dla raportów
 Ruch i raporty przepustowości
 • Monitorowanie przepustowości w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie przepustowości
 • Analizator ruchu
 • Monitorowanie URL
 • Monitorowanie wykorzystania Internetu przez pracowników
 Inspekcja administracyjna i archiwizowanie
 • Raporty administratora zapory
 • Archiwizacja dzienników zapory pod kątem zgodności
 Wsparcie dla IPFIX i NetFlow
 • Wsparcie dla IPFIX z rozszerzeniami
 • Analiza dzienników Cisco ASA Netflow
 Analiza kryminalistyczna dzienników
 • Raporty i przeszukiwanie nieobrobionych i sformatowanych dzienników

Więcej informacji