Network Confguration Manager Enterprise Edition

Automatyczne zarządzanie zmianami konfiguracją sieci

Network Configuration Manager jest narzędziem do zmiany, konfiguracji i zarządzania zgodnością wielu wydawców (NCCM) dla przełączników, routerów, zapór i innych urządzeń sieciowych. NCM pomaga w automatyzacji i przejęciu pełnej kontroli nad całym cyklem życia w zarządzaniu konfiguracją sieci.

 •  

  Zarządzanie
  konfiguracją

  Planuj kopie zapasowe konfiguracji urządzeń, śledź aktywność użytkowników i wykrywaj zmiany przez porównywanie wersji konfiguracji z centralnego interfejsu sieci Web.

 •  

  Zarządzanie zmianami w
  czasie rzeczywistym

  Monitoruj konfiguracje zmian, uzyskuj natychmiastowe powiadomienia i zapobiegaj nieautoryzowanym zmianom, aby uczynić Twoje otoczenie sieciowe bezpiecznym, stabilnym i zgodnym.

 •  

  Inspekcje
  zgodności

  Definiuj standardowe praktyki i zasady, sprawdzaj konfiguracje urządzeń pod kątem naruszeń i szybko wdrażaj środki zapobiegawcze, aby zapewnić zgodność urządzeń.

 •  

  Automatyzacja zadań
  konfiguracyjnych

  Oszczędzaj czas przez automatyzację powtarzalnych i czasochłonnych zadań zarządzania konfiguracją oraz przez centralne i zbiorowe wprowadzanie zmian w konfiguracji urządzeń.

 •  

  Śledzenie aktywności
  użytkownika

  Zwiększ odpowiedzialność i osiągnij kompletne zarządzanie zmianami sieciowymi przez uzyskanie pełnego rejestru kto, kiedy i jakich dokonywał zmian w konfiguracjach.

 •  

  Zarządzanie rozproszoną
  konfiguracją

  Zarządzaj konfiguracją w sieciach rozproszonych dzięki Menedżerowi konfiguracji sieciowych w wersji Enterprise.

Zarządzanie konfiguracją stało się łatwe dzięki Network Configuration Manager.

Dzisiejszy biznes mogą wiele stracić w wyniku awarii sieciowych. Najczęstszą przyczyną awarii sieciowych są błędne zmiany konfiguracji, naruszenia zgodności i konflikty konfiguracji. Takie błędy można wycofać, ale można im również zapobiec, jeżeli administratorzy będą mieli szeroki wgląd w swoją sieć i będą mogli kontrolować cały przepływ pracy związany ze zmianami.

Korzystając ze śledzenia aktywności użytkownika w Network Configuration Manager, zarządzaniem zmianami i kopią zapasową konfiguracji, można spowodować, że sieć będzie odporna na awarie. Zobacz ten film, aby dowiedzieć się w jaki sposób można zarządzać konfiguracjami, zmianami i zgodnością korzystając z Network Configuration Manager

Network Device Management Software

Kluczowe funkcje

 

Alerty o zmianach konfiguracji

 

Przeszukuj konfiguracje i urządzenia

 

Dogłębne raporty

 

Porównanie konfiguracji

 

Przegląd PCI

NCM
 

Harmonogram zadań

 

Zdalna aktualizacja oprogramowania układowego

 

Mechanizm recenzji zmian i zatwierdzania

 

Przywracanie konfiguracji

 

Kontrola dostępu w oparciu o role

Zarządzanie konfiguracją będąc w ruchu

NCM iPhone app

Aplikacja na iPhone’a dla Network Configuration Manager pozwala na zarządzanie konfiguracjami sieci nawet jeżeli jesteś w ruchu.

Można uzyskać krytyczny wgląd w takie rzeczy jak:

 • Zmiany konfiguracji
 • Zgodność
 • Aktywność użytkowników
 • Kopia zapasowa konfiguracji
 • Konflikty rozruchowe-uruchomione

Uproszczone monitorowanie całej sieci (end-to-end)

Stosując Network Configuration Manager można centralnie zarządzać konfiguracjami sieci. Spraw, aby twoja sieć była odporna na awarie dzięki poprawionej widoczności na twoją infrastrukturę sieciową.

 • Inwentarz informacyjny

  Informacyjny spis urządzeń opisujący szczegóły urządzeń i właściwości sprzętu.

  Configuration backup for NCM
 • Wersje konfiguracji i porównanie

  Możliwość szybkiego porównania zmian dwóch wersji konfiguracji tego samego urządzenia lub różnych urządzeń.

  Configuration diff view Tool
 • Harmonogram tworzenia kopii bezpieczeństwa konfiguracji i innych zadań

  Zaplanowane zdania do automatyzacji różnych operacji konfiguracji, w tym nocnych kopii zapasowych.

  Scheduling Configuration Backup
 • Kontrola dostępu w oparciu o role

  Uprawnienia w oparciu o role, w celu ograniczenia dostępu do konfiguracji urządzeń.

  RBAC User Management
 • Śledzenie zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym

  Możliwość monitorowania urządzeń i wykrywania zmian w konfiguracji w Twojej sieci w czasie rzeczywistym.

  NCM Real Time Change Detection
 • Zasady i powiadomienia zarządzania zmianami

  Możliwość inicjowania alertów lub automatycznego przywracania konfiguracji urządzenia w przypadku wykrycia zmian w konfiguracji.

  NCM Configuration Change Notification
 • Monitorowanie zgodności

  Możliwość określenia standardów i sprawdzenia konfiguracji, aby uzyskać zgodność z obecnymi standardami branży.

  NCM Compliance & Automation
 • Automatyzacja korzystając z Configlet i skryptów

  Configlet zawierają komendy w dostępnych szablonach, które również mogą być dostosowane i wykonane na urządzeniu. Pomagają w automatyzacji powtarzalnych zadań

  NCM Automation using Configlets
 • Śledzenie aktywności użytkownika

  Pełny zapis tego kto, co i kiedy zmieniał w konfiguracji urządzenia w Twojej sieci.

  NCM User Audit
 • Raporty inwentarza, zmiany konfiguracji, zgodności

  Intuicyjne raporty kompletnych raportów zarządzania konfiguracją urządzenia w twoim przedsiębiorstwie.

  NCM Reports
 • Automatyzacja przepływu pracy

  Prosta automatyzacja pierwszych kroków rozwiązywania problemów oraz wykonywanych zdań ręcznych.

  NCM Configlets Workflow
 • Alarmy kodowane kolorystycznie

  Wspiera alarmy kodowane kolorystycznie i zapewnia historię wydarzeń powiązaną z każdym alarmem.

  Configure NCM Alarms
 •  

Zacznij zarządzać twoją siecią jak profesjonalista!

Wybierz wersję, która w najlepszy sposób spełnia potrzeby infrastruktury sieci.

Darmowa

 • Kopia zapasowa konfiguracji
 • Automatyzacja sieci dzięki wykorzystaniu Configlets
 • Wykrywanie zmian w czasie rzeczywistym:
 • Powiadamiania o zmianach konfiguracji i mechanizm wycofywania
 • Zarządzanie zgodnością sieci
 • Szczegółowe raporty
 • Wsparcie dla urządzeń dla ponad 200 sprzedawców
 • Zarządzaj 2 urządzeniami za darmo
Pobierz

Professional

 • Kopia zapasowa konfiguracji
 • Automatyzacja sieci dzięki wykorzystaniu Configlets
 • Wykrywanie zmian w czasie rzeczywistym:
 • Powiadamiania o zmianach konfiguracji i mechanizm wycofywania
 • Zarządzanie zgodnością sieci
 • Szczegółowe raporty
 • Wsparcie dla urządzeń dla ponad 200 sprzedawców
 • Zarządza do 10000 urządzeń
 • Wsparcie techniczne 24x5
Pobierz

Enterprise

 • Kopia zapasowa konfiguracji
 • Automatyzacja sieci dzięki wykorzystaniu Configlets
 • Wykrywanie zmian w czasie rzeczywistym:
 • Powiadamiania o zmianach konfiguracji i mechanizm wycofywania
 • Zarządzanie zgodnością sieci
 • Szczegółowe raporty
 • Wsparcie dla urządzeń od ponad 200 producentów
 • Zarządzanie do 50000 urządzeń
 • Wsparcie techniczne 24x5
 • Wsparcie środowisk rozproszonych
 • Automatyczna synchronizacja danych
 • Automatyczna aktualizacja
 • Zbiorowe dane/raporty na centralnym serwerze
Pobierz