User Conference
 • Zarządzanie portami przełączników i adresami IP nigdy nie było takie proste!dzięki OpUtils v12.3

  Pobierz teraz IP Address Management - ManageEngine OpUtils

oprogramowaniem do zarządzania adresami IP i portami przełączników

OpUtils jest oprogramowanie do zarządzania adresami IP i portami przełączników, które jest nastawione na pomoc inżynierom w skutecznym monitorowaniu, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów w zasobach IT. OpUtils uzupełnia obecne narzędzia zarządzania przez zapewnienie możliwości rozwiązywania problemów i monitorowania w czasie rzeczywistym. Pomaga inżynierom sieciowym w łatwym zarządzaniu przełącznikami i przestrzenią adresów IP. Dzięki wyczerpującemu zestawowi ponad 20 narzędzi, to narzędzie do zarządzania portami przełączników pomaga w wykonywaniu zadań monitorowania sieci - takich jak wykrywanie ataków wrogich urządzeń, kontrola wykorzystania przepustowości, monitorowanie dostępności krytycznych urządzeń, tworzenie kopii zapasowych plików konfiguracyjnych Cisco i wiele innych.

 Zarządzanie adresami IP

Skanuj podsieci Ipv4 i Ipv6 w sieci, aby określić dostępne i wykorzystane adresy IP.

 Zarządzanie portami przełącznika

Skanuj wszystkie przełączniki w Twojej sieci i mapuj porty do urządzeń wraz z lokalizacją fizyczną.

 Wykrywanie wrogich urządzeń

Identyfikuj ataki wrogich urządzeń i blokuj ich dostęp.

 Monitorowanie przepustowości

Śledź wykorzystanie przepustowości sieciowej i generuj raporty wykorzystania przepustowości dla różnych parametrów.

 Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi

Twórz harmonogram kopii zapasowych plików konfiguracyjnych CISCO aby je przesyłać/pobierać i porównywać z różnymi wersjami rozruchowych/uruchomionych plików konfiguracyjnych.

 Narzędzie Wake-on Lan

Zapewnij zarówno ręczny, jak i ustalony w harmonogramie rozruch nieaktywnych urządzeń, które występują w sieci

 Narzędzia SNMP

Zapewnia migawkę danego MIB wraz z zapytaniami urządzeń SNMP do tworzenia wykresów.

 Narzędzia CISCO

Skanuje podsieć, aby uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniach CISCO i zbiera dane takie jak migawka urządzenia, szczegóły IOS, szczegóły pamięci flash itd.

 Narzędzie diagnostyczne

Sprawdza dostępność, routing i kondycję systemu, skanuje zakres adresów IP i pokazuje stan węzła.

  Narzędzie do monitorowania sieci

Skanuje porty TCP, urządzenia z włączonym SNMP i pobiera szczegóły adresów IP, szczegóły systemu i innych danych powiązanych z MIB OID.

 Narzędzie monitorowania adresów

Zarządza, rozwiązuje i pobiera listę nazw DNS, adresów IP i adresów MAC dla sieci.

 Narzędzie sieciowe

Monitoruje krytyczne serwery w sieci pod kątem dostępności i wysyłania alertów w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego działania.

OpUtils jest dostępny w 2 wersjach
Wersja darmowa
 • Resolver adresów MAC
 • Ping SNMP
 • Skaner sieciowy
 • Resolver DNS
 • +dodatkowe narzędzia
Professional

Narzędzie wersji standardowej oraz

 • Menedżer adresów IP
 • Maper portów przełącznika
 • Przeglądarka MIB
 • +dodatkowe narzędzia