Enterprise Password Management Software

Menedżer haseł uprzywilejowanych dla przedsiębiorstw

Password Manager Pro to bezpieczny magazyn do zapisywania i zarządzania udostępnianych i istotnych informacji takich jak hasła, dokumenty i tożsamości cyfrowe przedsiębiorstw. Korzyści z wdrożenia Password Manager Pro obejmują:

 • Wyeliminowanie zmęczenia koniecznością zarządzania hasłami problemów z zabezpieczeniami przez wdrożenie bezpiecznego, scentralizowanego magazynu do przechowywania i udostępniania haseł
 • Wielokrotne zwiększenie produktywności IT przez zautomatyzowanie częstych zmian haseł wymaganych dla krytycznych systemów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa zapobiegawczego i weryfikacyjnego przez przepływy pracy zatwierdzeń oraz alarmy czasu rzeczywistego dla uzyskiwania dostępu do haseł
 • Spełnienie wymagań audytów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami takimi jak SOX, HIPAA i PCI
Szybkie pobieranie
Pobierz Password Manager Pro i rozpocznij darmowy okres próbny w mniej niż 2 minuty!
Przez kliknięcie „Pobierz”, akceptujesz licencję użytkownika i politykę prywatności.
Dla pełnej listy opcji pobierania (wersje 32/64 bit dla Windows i Linux), odwiedź naszą stronę pobierania
Powiązany produkt: Key Manager Plus dla zarządzania kluczami SSL i SSH

Zarządzanie hasłami z uprawnieniami przy pomocy Password Manager Pro

 
Odnajduj, przechowuj i organizuj

Przechowuj i organizuj wszystkie swoje uprzywilejowane tożsamości w centralnym magazynie.

 
Bezpiecznie udostępniaj

Bezpiecznie udostępniaj hasła administratora członkom swojego zespołu, zgodnie z potrzebami.

 
Automatyczne resetowanie

Automatycznie resetuj hasła serwerów, baz danych, urządzeń sieciowych i innych zasobów.

 
Kontrola dostępu

Kontroluj dostęp do zasobów IT oraz do aplikacji w oparciu o role oraz zakresy obowiązków.

 
Uruchamiaj połączenie bezpośrednie

Uruchamiaj połączenie bezpośrednie ze zdalnymi zasobami IT, stronami WWW i aplikacjami.

 
Rejestrowanie i inspekcja wideo

Nagrywanie wideo i inspekcje każdego dostępu uprzywilejowanego, uzyskaj pełny zapis wszystkich działań

Największe organizacje świata polegają na Password Manager Pro

Wydziały IT największych organizacji świata i firm z listy Fortune 500 wykorzystują Password Manager Pro do kontroli dostępu do swojej infrastruktury IT. Ponad 300 000 administratorów IT i użytkowników końcowych loguje się codziennie do Password Manager Pro, zarządzając milionami haseł uprzywilejowanych.

     

Najważniejsze cechy Password Manager Pro

Przepływy pracy i zarządzanie przechowywaniem haseł

Centralny magazyn haseł
 

Przechowuj wszystkie swoje hasła przedsiębiorstwa - konta uprzywilejowane, konta alarmowe i inne w bezpiecznym, scentralizowanym repozytorium.

Zarządzanie udostępnianymi hasłami administracyjnymi
 

W bezpieczny sposób zarządzaj udostępnianymi kontami takimi jak „Administrator” w Windows, „root” w Unix/Linux, „enable” w Cisco i „sa” w SQL i innych.

Przepływ pracy kontroli dostępu do haseł
 

Kontrola nad żądaniem i wydawaniem haseł do pobrania. Możliwość zapewnienia dostępu na ograniczony czas, wyłącznych uprawnień oraz kontroli równoczesnej pracy wielu użytkowników.

Udostępnianie haseł, dodawanie użytkowników i zarządzanie nimi.

Własność i udostępnianie haseł
 

Dobrze określona własność haseł przechowywanych w scentralizowanym magazynie. Ustanowienie selektywnego udostępniania haseł w oparciu o potrzeby.

Integracja Active Directory / LDAP
 

Importowanie użytkowników / grup użytkowników z Windows Active Directory lub LDAP oraz wykorzystywanie mechanizmu uwierzytelniania.

Kontrola dostępu w oparciu o role
 

Szczegółowe ograniczenia w zarządzaniu zasobami i hasłami zapisanymi w PMP. Ograniczenia są stosowane w oparciu o wstępnie zdefiniowane role użytkowników.

Zdalne resetowanie hasła

Automatyczne resetowanie hasła
 

Resetowanie haseł zdalnych zasobów z internetowego interfejsu Password Manager Pro kiedy to jest wymagane lub automatycznie przy użyciu zadań harmonogramu.

Wymuszanie zasad haseł
 

Zapewnienie wykorzystania mocnych haseł oraz okresowych zmian przez utworzenie i wymuszenie zasad haseł.

Szeroki zakres docelowych systemów
 

Wspiera szeroką gamę gotowych systemów docelowych, baz danych i urządzeń sieciowych dla kontroli dostępu i automatycznego resetowania haseł.

Zarządzanie hasłami aplikacja-do-aplikacji
 

Dowolna aplikacja lub skrypt może złożyć zapytanie PMP i pobrać hasła, aby połączyć się z innymi aplikacjami lub bazami danych, eliminując sztywno zakodowane hasła.

Zarządzanie kontami usług Windows
 

Automatycznie identyfikuje i resetuje hasła kont usług powiązanych z kontami domeny.

Wykonywanie własnych skryptów po resecie hasła
 

Opcja automatycznego wykonania własnego skryptu w celu przeprowadzenia dowolnych działań po resecie hasła.

Zarządzanie sesjami z uprawnieniami, zdalny dostęp i automatyczne logowanie

Najlepsze w swojej klasie zdalne logowanie
 

Użytkownicy mogą uruchamiać bardzo bezpieczne, niezawodne i całkowicie emulowane sesje Windows RDP, SSH i Telnet z przeglądarki bez konieczności stosowania wtyczek lub agentów.

Nagrywanie sesji z uprawnieniami
 

Uruchomione sesje uprzywilejowane z PMP mogą być w pełni wideo-rejestrowane, archiwizowane i odtwarzane dla późniejszych inspekcji.

Automatyczne logowanie do systemów docelowych i witryn
 

Automatycznie loguje do systemów docelowych, witryn i aplikacji bezpośrednio z interfejsu sieci PMP bez kopiowania i wklejania haseł.

Inspekcje, zgodność i raporty

Wszechstronne dzienniki inspekcji i raportowanie
 

Pełny zapis tego kto, co i kiedy zmieniał w dostępie do haseł. Intuicyjne raporty kompletnych raportów zarządzania hasłami w twoim przedsiębiorstwie.

Powiadomienia czasu rzeczywistego, integracja SIEM
 

Powiadomienia w czasie rzeczywistym o wystąpieniu różnych zdarzeń związanych z hasłami umożliwiają integrację z rozwiązaniami Zarządzania zdarzeniami i informacjami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM)

Raportowanie zgodności z PCI DSS
 

Raporty dotyczące naruszeń dotyczących wykorzystania i zarządzania hasłami uprzywilejowanymi zgodnie z wymaganiami PCI DSS.

Bezpieczny i przygotowany dla przedsiębiorstwa

Nadzwyczajnie bezpieczny i niezawodny
 

Wszystkie hasła i dane wrażliwe są szyfrowane przy użyciu szyfrowania AES 256-bit. Podwójne szyfrowanie dla dodatkowego bezpieczeństwa. Może być skonfigurowane do pracy w trybie zgodności FIPS 140-2.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
 

Egzekwowanie dwóch kolejnych etapów uwierzytelniania dla logowania do PMP. Typowe uwierzytelnianie jest pierwszym etapem. Dostępne są różne opcje dla drugiego etapu.

Dostęp mobilny
 

Odzyskuj hasła i zatwierdzaj zgłoszenia będąc w ruchu. Ustanawiaj bezpieczny dostęp offline.
Aplikacja Android | Aplikacja iPhone | Aplikacja Windows

Odzyskiwanie w przypadku awarii i wysoka dostępność

Kopie zapasowe działającego systemu
 

Możliwość zarówno zaplanowanego, jak i uruchamianego ręcznie wykonywania kopii zapasowej całej bazy danych na potrzeby odzyskiwania awaryjnego.

Architektura wysokiej dostępności
 

Nieprzerwany dostęp do haseł przemysłowych dzięki wdrażaniu dodatkowych serwerów i instancji baz danych. (Pojedyncza edycja licencji Premium lub Enterprise jest wystarczająca dla wysokiej dostępności).

Bezpieczny dostęp offline
 

Odzyskuj hasła nawet jeżeli nie ma połączenia z Internetem. Kopia offline jest równie bezpieczna jak wersja online. Dostęp offline dostępny jest również w aplikacji mobilnej.

 • Historie sukcesu
 • Wypowiedzi klientów
 • Współprace
 • Recenzje produktów
 • Artykuły w czasopismach
 • Oficjalne dokumenty
 • Ostrzeżenia
 

Z Password Manager Pro korzystają dziesiątki klientów na całym świecie. Jego wdrożenia przyniosły wielu różnym firmom znaczące korzyści. Poniżej podano kilka przykładów:

 • Wiodący globalny dostawca platform wirtualizacji wykorzystuje Password Manager Pro do skonsolidowania i zabezpieczenia kont uprzywilejowanych
 • Jeden z czołowych uniwersytetów Holandii optymalizuje procesy zarządzania hasłami z uprawnieniami
 • Password Manager Pro pomaga wiodącemu dostawcy usług mobilnych 3G w automatyzacji procesów zarządzania hasłami i zwiększa poziom kontroli wewnętrznej
 • Password Manager Pro pomaga wiodącemu uniwersytetowi australijskiemu w uzyskaniu całkowitej kontroli nad hasłami administracyjnymi
 • Password Manager Pro pomaga wiodącemu dostawcy rozwiązań zarządzania łańcuchem zaopatrzenia we wzmocnieniu bezpieczeństwa swojej infrastruktury IT

„Zautomatyzowane, oparte o zasady zarządzanie hasłami zapewniane przez Password Manager Pro spowodowało, że zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak niewydajne i niebezpieczne było tradycyjne podejście przechowywania haseł w arkuszu Excela. Wykorzystanie Password Manager Pro jet z pewnością dla nas najlepszą praktyką.”

NovaNovaStefan Stefansson
Nova, Iceland
 
PhoneFactor

Frma ManageEngine rozpoczęła współpracę z PhoneFactor, wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań uwierzytelniania dwuskładnikowego opartych o telefony w celu zapewnienia prostych, skutecznych zabezpieczeń dwuskładnikowych dla Password Manager Pro. ManageEngine jest partnerem PhoneFactor Alliance Partner, co zapewnia bezproblemową integrację z usługami uwierzytelniania oferowanymi przez PhoneFactor.

 
RSA

Firma ManageEngine nawiązała współpracę technologiczną z RSA, wydziałem bezpieczeństwa firmy EMC (NYSE: EMC) i uzyskała certyfikat RSA Secured®. Password Manager Pro jest kompatybilny technologicznie z systemem uwierzytelniania dwuskładnikowego RSA SecurID®.

 

"

Password Manager Pro oferuje świetny zestaw funkcji za bardzo rozsądną cenę.

"

SC Magazine, najdłużej wydawana comiesięczna publikacja dotycząca bezpieczeństwa informatycznego oceniła Password Manager Pro w ramach swojego grupowego testu różnych rozwiązań zarządzania hasłami

Artykuły dotyczące zarządzania hasłami autorstwa analityka Password Manager Pro w różnych czasopismach:

Oficjalne dokumenty

 • Kontrolowanie dostępów uprzywilejowanych i minimalizacja zagrożeń wewnętrznych
 • Wyzwanie związane z zarządzaniem hasłami
 • Zapobieganie incydentom typu WikiLeaks
 • Zgodność z ustawą SOX przez zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi
 • Zagrożenia udostępniania haseł w firmach

Ostrzeżenia

 • Zwalczanie zagrożeń cyber-bezpieczeństwa
 • Password Manager Pro — najlepsze praktyki

Jakie platformy wspiera Password Manager Pro?

 • Platformy (do resetowania hasła): Windows, Windows Domain, Linux, IBM AIX, IBM AS400, HP UNIX, Solaris, Mac OS, Sun Oracle XSCF, Sun Oracle ALOM, Sun Oracle ILOM, VMWare ESXi, serwer MS SQL, MySQL Server, Oracle DB Server, Sybase ASE, LDAP Server, HP iLO, urządzenia HP ProCurve i Cisco (IOS, CatOS, PIX), urządzenia Juniper Netscreen
 • Platformy (do instalacji produktu): Windows, Linux

Jakie problemy rozwiązuje Password Manager Pro?

Jeżeli jesteś administratorem odpowiedzialnym za zabezpieczenie swojej infrastruktury IT, to odpowiedz sobie na następujące pytania:

 • Czy toniesz w górach haseł z uprawnieniami? Czy zapisujesz hasła administracyjne w arkuszach i płaskich plikach?
 • Czy trudno ci śledzić, kto ma dostęp do których kont?
 • Czy musisz pracowicie logować się do poszczególnych aplikacji w celu okresowej zmiany haseł?

Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to potrzebujesz Password Manager Pro!

W przedsiębiorstwach pełno jest haseł administratora/z uprawnieniami. Serwery, bazy danych, przełączniki, routery, zapory oraz inne urządzenia i programy mogą mieć równie dużą liczbę haseł administratora. Hasła te są przechowywane w niezabezpieczonej formie w arkuszach kalkulacyjnych, plikach tekstowych a nawet jako wydruki i są udostępniane całej grupie administratorów.

Tradycyjne praktyki wiążą się z szeroką gamą problemów, takich jak:

 • Niebezpieczne przechowywanie haseł stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa
 • Niekontrolowane przywileje administracyjne
 • Brak kontroli dostępu opartej o role; kontrole wewnętrzne stają się problematyczne
 • Brak odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • Brak możliwości wymuszania standardowych praktyk/zasad haseł
 • Brak scentralizowanej kontroli

Password Manager Pro rozwiązuje wszystkie te problemy przez zapewnienie bezpiecznego systemu przechowywania, administrowania i udostępniania haseł.

Jakie są opcje licencjonowania dla Password Manager Pro?

Istnieją trzy rodzaje licencji:

 • Wersja próbna, ważna przez 30 dni i wspierająca maksymalnie 2 administratorów. Umożliwia testowanie funkcji wersji Enterprise.
 • Wersja darmowa umożliwia posiadanie 1 administratora i zarządzanie do 10 zasobów. Ważna dożywotnio.
 • Wersja zarejestrowana - licencjonowanie jest oparte o dwa czynniki:
  1. Liczba administratorów
  2. Rodzaj wersji — Standard, Premium lub Enterprise.

Uwaga:

Password Manager Pro ma pięć ról użytkowników — administrator, administrator haseł, administrator uprzywilejowany, audytor haseł oraz użytkownik haseł. Termin „administrator” obejmuje administratorów, administratorów haseł oraz administratorów uprzywilejowanych. Licencjonowanie ogranicza liczbę administratorów ogółem, co obejmuje administratorów, administratorów haseł oraz administratorów uprzywilejowanych. Nie ma ograniczenia liczby użytkowników haseł i audytorów haseł. Więcej informacji o pięciu rolach użytkowników można znaleźć w odpowiednim rozdziale dokumentacji pomocy.

 • Wersja Standard — jeżeli wymagane jest posiadanie bezpiecznego magazynu haseł pozwalającego na przechowywanie haseł i selektywne udostępnianie ich użytkownikom w przedsiębiorstwie, to idealna jest wersja Standard.
 • Wersja Premium — jeżeli potrzebne są funkcje zarządzanie hasłami klasy korporacyjnej, takie jak zdalna synchronizacja haseł, powiadomienia i alarmy haseł, zarządzanie hasłami aplikacja-do-aplikacji, raporty, wysoka dostępność i inne, to najlepszym wyborem będzie wersja Premium.
 • Wersja Enterprise — jeżeli potrzebnych jest jeszcze więcej funkcji klasy korporacyjnej, takich jak autowykrywanie kont uprzywilejowanych, integracja z systemami zgłoszeń i rozwiązaniami SIEM, konfiguracja serwerów pośrednich, zarządzanie hasłami aplikacja-do-aplikacji, gotowe raporty zgodności czy serwer/klaster SQL jako baza danych backend, to idealna będzie wersja Enterprise.

Tabela funkcji zarządzania hasłami

Wersja Standard
 • Centralny magazyn haseł
 • Ręczne dodawanie zasobów
 • Import zasobów z plików CSV
 • Import zasobów z KeePass
 • Import zasobów z Active Directory
 • Zasady haseł
 • Udostępnianie i zarządzanie hasłami
 • Inspekcje i natychmiastowe powiadomienia
 • Zarządzanie użytkownikami/grupami użytkowników
 • Uwierzytelnianie lokalne
 • Uwierzytelnianie RADIUS
 • Integracja AD / Azure AD / LDAP
 • AD / Azure AD Sync — jednostki organizacyjne i grupy użytkowników
 • Eksportowanie haseł do dostępu offline
 • Odbiornik resetowania haseł
 • Funkcje do wykonywania i odzyskiwania kopii zapasowych
 • Zdalne sesje RDP, SSH, Telnet i SQL
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe — hasła jednorazowe wysyłane przez e-mail
 • Rebranding
 • Dostęp mobilny (Android, iOS, Windows)
 • Rozszerzenia przeglądarki (Chrome, Firefox, IE)
 • Sprawdzenie ważności certyfikatów cyfrowych
 • Wsparcie dla VNC dla współpracy
 • Transferowanie uprawnień osoby zatwierdzającej
 • Resetowanie hasła IIS AppPool
 • Odnajdywanie Web.Config IIS
 • Grupy certyfikatów protokołu SSL
 • Eksportowanie chronione hasłem
 • Szyfrowanie plików kopii zapasowej
 • Ograniczenia IP — dostęp WWW
 • Zarządzanie niezidentyfikowanymi adresami e-mail
 • Środki nadzwyczajne
 • Personalizacja interfejsu użytkownika (motyw nocny)
 • Identyfikatory powiadomień e-mail
Wersja Premium
 • Wszystkie funkcje wersji Standard
 • Pomocnik automatycznego logowania
 • Przepływ pracy kontroli dostępu do haseł
 • Pulpit administratora (raporty i wykresy, informacje na żywo)
 • Powiadomienia o działaniach haseł (właściwe dla grupy zasobów)
 • Zdalne resetowanie hasła (na żądanie, zaplanowane i oparte o działania) — lista wspieranych platform
 • Resetowanie hasła oparte o agenty
 • Przygotowane raporty
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe — PhoneFactor, RSA SecurID, Google Authenticator, Duo Security, YubiKey, Microsoft Authenticator, Okta Verify
 • Wysoka dostępność
 • Nagrywanie sesji z uprawnieniami
 • Wsparcie SAML 2.0
 • Podpisywanie certyfikatów Microsoft CA
 • Integracja CMDB dla synchronizacji certyfikatów SSL
 • Ustawienia prywatności
 • Wtyczka do resetowania haseł
 • Klucze SSH i certyfikaty protokołu SSL
 • Sesje użytkowników
 • Usuwanie użytkowników
 • Ograniczenia IP — dostęp API i dostęp agentów
 • Wyłączenie resetowania hasła dla kont uprzywilejowanych
 • Resetowanie hasła przy pomocy zestawów poleceń SSH
Wersja Enterprise
 • Wszystkie funkcje wersji Premium
 • Szyfrowanie danych i zabezpieczenie przy pomocy SafeNet HSM
 • Serwer MS SQL jako wewnętrzna baza danych
 • API zarządzania hasłem (XML RPC, SSH CLI)
 • Odnajdywanie kont uprzywilejowanych
 • Synchronizacja Active Directory — zasoby
 • Synchronizacja LDAP — użytkownicy i grupy użytkowników
 • Zautomatyzowane odnajdywanie SSH/SSL
 • Zarządzanie cyklem życia par kluczy SSH
 • Okresowa rotacja kluczy SSH
 • Zarządzanie certyfikatami SSL
 • Wdrożenie i śledzenie certyfikatów SSL
 • Skanowanie podatności SSL
 • Alarmy o wygaśnięciu certyfikatów SSL
 • Zarządzanie cyklem życia certyfikatów przy pomocy Let's Encrypt
 • Dostosowywanie roli
 • Integracja systemów zgłoszeń — ServiceDesk Plus On-Demand, ServiceDesk Plus MSP, ServiceDesk Plus, ServiceNow, JIRA Service Desk
 • Dostosowane odbiorniki resetowania haseł
 • Zaplanowany eksport zaszyfrowanych plików HTML
 • Integracja SIEM — generowanie pułapek SNMP i komunikatów syslog
 • Szablony wiadomości e-mail dla konfiguracji powiadomień
 • Konfiguracja serwera pośredniego
 • Zarządzanie tożsamościami federacyjnymi
 • Uwierzytelnianie certyfikatów / PKI / kart inteligentnych
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe — RADIUS
 • Dostosowane raporty
 • Gotowe raporty zgodności (PCI DSS, NERC-CIP, ISO/IEC 27001, RODO)
 • Raporty kwerend SQL
 • Obserwowanie i przerywanie sesji uprzywilejowanych
 • Klastry serwera SQL typu failover
 • API RESTful
 • Rotacja kluczy szyfrowania
 • Wsparcie EAR przy wykorzystywaniu MS SQL jako wewnętrznej bazy danych
 • Usuwanie wybranych nagrań sesji
 • Podpisywanie certyfikatów przy pomocy niestandardowego głównego urzędu certyfikacji
 • Śledzenie wygaśnięć domen
 • Przesyłanie plików przez sesje pulpitu zdalnego
 • Bezpieczne opcje przechowywania danych w chmurze
 • Integracja platformy CI/CD — Jenkins, Ansible

Funkcje dodatku do Password Manager Pro

Wersja Standard
  Zarządzanie certyfikatami SSL/TLS
  Odnajdowanie certyfikatów SSL/TLS:
 • Odnajdowanie SSL na żądanie
 • Odnajdowanie SSL z harmonogramu
 • Odnajdowanie SSL z serwerów SMTP
 • Odnajdowanie podsieci
 • Agentowe odnajdowanie SSL
 • Odnajdowanie certyfikatów modułu równoważenia obciążenia
 • CSR:
 • Zarządzanie procesem CSR
 • Importowanie CSR
 • Podpisywanie certyfikatów Microsoft CA
 • Podpisywanie certyfikatów przy pomocy niestandardowego głównego urzędu certyfikacji
 • Publiczna integracja CA:
 • Zarządzanie cyklem życia certyfikatów na całej długości z pomocą Let’s Encrypt
 • Integracja z publicznymi urzędami certyfikacji (CA): Sectigo (dawniej Comodo), GoDaddy, Digicert, Symantec, Thawte, Geotrust i RapidSSL
 • Różne:
 • Wdrożenie i śledzenie certyfikatów SSL
 • Skanowanie podatności SSL
 • Alarmy o wygaśnięciu certyfikatów SSL
 • Grupy certyfikatów protokołu SSL
 • Śledzenie wygaśnięć domen
Wersje Premium i Enterprise
 • Wszystkie funkcje wersji Standard
 • Zarządzanie cyklem życia par kluczy SSH
 • Okresowe wymienianie kluczy SSH
 • Automatyczne odnajdywanie SSH
 • Automatyczne odnawianie Microsoft CA
 • Integracja CMDB dla synchronizacji certyfikatów SSL