Funkcje samoobsługi zarządzania hasłami

  •  

    Zarządzanie hasłami

  •  

    Samoobsługowe Active Directory

  •  

    Jedna tożsamość

Pozwala użytkownikom na samoobsługowe resetowanie hasła domeny w Windows Active Directory.

Dowiedz się więcej »

Pozwala użytkownikom domeny na samoobsługowe odblokowanie ich konta Windows Active Directory bez pomocy IT.

Dowiedz się więcej »

Oferuje łatwy w użyciu interfejs sieci Web dla zmiany hasła Windows Active Directory.

Dowiedz się więcej »

Przypomina użytkownikom, przez e-mail, SMS i powiadomienia push o zbliżającym się końcu ważności hasła Active Directory.

Dowiedz się więcej »

Wymusza szczegółowe zasady haseł dla Active Directory, które uwzględniają filtr słownikowy haseł, sprawdzanie wzorców i wiele innych.

Dowiedz się więcej »

Zapewnia dostęp użytkowników do samoobsługi haseł bezpośrednio z ekranów logowania Windows, macOS, Linux, Outlook Web Access, Citrix Web Interface i SharePoint.

Dowiedz się więcej »

Uwierzytelnia użytkowników Active Directory stosując bezpieczne metody weryfikacji tożsamości takie jakie Google Authenticator i biometryka.

Dowiedz się więcej »

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, wymuszaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla każdego logowania Windows, zarówno dla lokalnego jak i zdalnego

Dowiedz się więcej »

Zezwalaj użytkownikom na wymuszenie aktualizacji zapomnianych i zapisanych w pamięci podręcznej poświadczeń Active Directory dzięki samoobsługowemu resetowaniu hasła.

Dowiedz się więcej »
 
Załaduj więcej 

Wyszukuje zapomniane lub przedawnione hasła oraz zablokowane konta i tworzy harmonogram automatycznego resetowania haseł i blokad konta.

Dowiedz się więcej »
Zarządzania hasłami mobilnymi

Aplikacje mobilne ADSelfService Plus dla urządzeń z systemami Android i iOS umożliwiają użytkownikom na wykonywanie działań samoobsługi hasła zawsze i wszędzie.

Zapewnij bezpieczeństwo IT ułatwiając administratorom generowanie, planowanie i eksportowanie raportów inspekcji oraz raportów o statusie haseł.

Dowiedz się więcej »

Chociaż nie jest możliwe odzyskanie zapomnianego lub przedawnionego hasła w Windows Active Directory, można dać użytkownikom możliwość samoobsługowego zresetowanie hasła.

Dowiedz się więcej »
Korzyści związane z zarządzaniem hasłami

Wdrożenie ADSelfService Plus w środowisko IT zmniejsza wydatki związane z IT, poprawia bezpieczeństwo i doświadczenie użytkowników końcowych, a także tworzy przyjazne środowisko IT.

Zmniejszenie liczby zgłoszeń pomocy technicznej

Bezpiecznie usuwaj zgłoszenia pomocy technicznej przez łączenie samoobsługowego zarządzania hasłami z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym i zmniejsz obciążenie pomocy technicznej IT.

Więcej informacji