Zarządzanie Active Directory

Rozwiązania dla zarządzania tożsamościami i dostępem w środowiskach Windows

ADManager Plus

Zarządzanie i raportowanie Active Directory

ADManager Plus

 • Oparte o przeglądarkę narzędzie do zarządzania Active Directory z możliwością zarządzania mobilnego poprzez aplikacje na iPhone'a i Androida
 • Jednokonsolowe zarządzanie Active Directory i Exchange
 • jednoetapowe tworzenie użytkownika z ustawieniami Exchange, LCS/OCS i Lync
 • Zbiorowe tworzenie użytkowników w oparciu o szablony i CSV
 • Ponad 150 gotowych przydatnych raportów w tym zabezpieczeń, zgodności (SOX/HIPAA) i raportów list dystrybucji
 • Granulowane delegowanie pomocy technicznej w oparciu o role lub OU
 • Zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia użytkownika, czyszczenie AD i inne kluczowe zadania
ADSelfService Plus

Samoobsługa zarządzania hasłami

ADSelfService Plus

 • Internetowe, samoobsługowe tworzenie haseł dzięki aplikacjom na iPhone'a i Androida dla zarządzania hasłami będąc w ruchu
 • Pozwala użytkownikom na zresetowanie lub zmianę hasła oraz odblokowanie konta bez interwencji działu IT
 • Automatycznie przypomina użytkownikom przez e-mail lub SMS, że ich hasła stracą ważność
 • Pozwala użytkownikom na aktualizowanie profili uzupełniając je m.in. o informacje kontaktowe w Active Directory
 • Automatycznie synchronizuje hasła z Google Apps, Office 365, Salesforce, IBM AS400 i wieloma innymi
ADAudit Plus

Zmiana inspekcji i raportowania Active Directory

ADAudit Plus

 • Oparte o przeglądarkę narzędzie Active Directory w celu śledzenia wszystkich zdarzeń domeny w tym zmian użytkowników, grup, komputerów, GPO i OU
 • Inspekcja serwerów plików z systemem Windows, klastrów trybu failover, NetApp pod kątem zmian dokumentów, plików i folderów, dostępów inspekcji i wielu innych
 • Monitoruje każde logowanie i wylogowanie użytkownika w tym każde skuteczne i nieskuteczne zdarzenie logowania na stacjach roboczych w sieci
 • Śledzi serwery członkowskie Windows, FIM, drukarki i zmiany USB z podsumowaniem zdarzeń; śledzi aplikacje, zasady i zdarzenia systemowe
 • Udostępnia ponad 150 gotowych do zastosowania raportów inspekcji z natychmiastowymi alarmami e-mail w celu zapewniania bezpieczeństwa i spełnienia zgodności wymogów IT
Exchange Reporter Plus

Zmiana Inspekcji i raportowania Serwerów Exchange

Exchange Reporter Plus

 • Oparte o przeglądarkę rozwiązanie do zmiany inspekcji i raportowania dla środowisk MS Exchange
 • Śledzi i monitoruje infrastrukturę Activesync przedsiębiorstwa oraz zapasy powiązanych urządzeń smart
 • Raportuje w Outlooku Web Access stopień wykorzystania, ruch w skrzynce i wzrost objętości skrzynki
 • Wspiera dostosowane raporty, które wykorzystują filtry danych, automatyczny harmonogram i wieloformatowe generowanie raportów
 • Zapewnia funkcje inspekcji, aby umożliwić badanie nieautoryzowanych logowań na skrzynkę pocztową lub innych kluczowych zmian
SharePoint Manager Plus

SharePoint Manager Plus

SharePoint Manager Plus

 • Narzędzie internetowe do zarządzania inspekcją SharePoint w lokalnych serwerach i konfiguracjach Office 365
 • Zapewnia pełną widoczność infrastruktury dla elementów serwera SharePoint zarówno lokalnych jak i online.
 • Zawiera gotowe raporty do monitorowania składników SharePoint takich jak farmy, bazy danych zawartości, aplikacji sieci web, zbiory witryn, witryny, listy i biblioteki dokumentów
 • Wykonuje inspekcje poziomu składników i poziomu bezpieczeństwa. Śledzi zmiany uprawnień, zmiany grup i zmiany nowych ról reagując natychmiast i wysyłając alarmy
 • Pomaga spełnić wymogi zgodności przez archiwizację logów danych inspekcji dla elastycznie dobranego okresu.
RecoveryManager Plus

Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie Active Directory

RecoveryManager Plus

 • Automatyczna przyrostowa kopia bezpieczeństwa obiektów Active Directory
 • Proste i szczegółowe odzyskanie uzależnione od poziomów atrybutu
 • Zmień śledzenie w celu cofnięcia zmian
 • Szczegółowe zarządzanie wersją dla każdej zmiany atrybutu
 • Możliwość cofnięcia Active Directory do wcześniejszej wersji
FileAudit Plus

Narzędzie inspekcji i raportowania serwerów plików

FileAudit Plus

 • Bezpieczne, internetowe narzędzie działające w czasie rzeczywistym do audytowania i raportowania serwerów plików
 • Upraszcza śledzenie zmian w plikach/folderach na serwerze plików, pokazuje kto co zmienił, kiedy i gdzie
 • Wstępnie zdefiniowane/dostosowane raporty z graficznym widokiem, pozwalające spełnić wymogi PCI DSS (11,5), sarbanes-Oxley (Sekcja 404) i FISMA (NIST SP800-53)
 • Raporty mogą być planowane lub eksportowane do różnych formatów takich jak PDF, xls ,csv i html
 • Powiadamianie e-mail dla krytycznych / nietypowych działań
 • Śledzenie zmian dokonanych na szczególnym typie pliku (np. *.sys, *.dll, *.doc)
 • Możliwość wyłączenia pewnego rodzaju plików, folderów, użytkowników i procesów
AD360

Zintegrowane zarządzanie tożsamościami i dostępem

AD360

 • Rozwiązanie dla zintegrowanego zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM)
 • Włącza inicjowanie obsługi użytkownika, samoobsługę hasła, bezpieczeństwo Windows i inspekcje serwerów plików oraz raportowanie Exchange
 • Zapewnia pojedynczą, zintegrowaną konsolę aby ułatwić stworzenie bezpiecznego środowiska Active Directory, zgodnego i łatwego w zarządzaniu