•    Kontakt do dystrybutora w Polsce : +48 (22) 201 09 76
 •  Email :
 

Zarządzanie Active Directory

Rozwiązania do zarządzania tożsamościami i dostępem w środowisku Windows

OpManager

Zarządzanie i raportowanie Active Directory

ADManager Plus

 • Oparte na sieci web narzędzie do zarządzania Active Directory wspierające mobilne funkcje zarządzania z poziomu aplikacji systemu Android i iPhone'a
 • Wspólna konsola do zarządzania oprogramowaniem Active Directory oraz Exchange
 • Jednostopniowe tworzenie użytkowników wraz z ustawieniami Exchange, LCS/OCS oraz Lync
 • Zbiorcze tworzenie użytkowników w oparciu o szablony i pliki CSV
 • Ponad 150 gotowych, przydatnych raportów obejmujących bezpieczeństwo, zgodność (SOX/HIPAA), a także raportów dotyczących list dystrybucyjnych
 • Przydział działań pomocy technicznej w oparciu o role i jednostki organizacyjne
 • Zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia użytkownika, oczyszczaniem AD i innymi istotnymi zadaniami
ADSelfService Plus

Samodzielne zarządzanie hasłami

ADSelfService Plus

 • Oparte na sieci web, samoobsługowe rozwiązanie do mobilnego zarządzania hasłami za pośrednictwem aplikacji na iPhone'y oraz dla systemu Android
 • Pozwala użytkownikom na resetowanie i zmianę haseł, a także na odblokowywanie kont bez udziału pracowników IT
 • Automatycznie przypomina użytkownikom za pośrednictwem poczty e-mail lub powiadomień SMS o zbliżających się terminach konieczności zmiany hasła
 • Umożliwia użytkownikom aktualizację danych w profilach, jak np. dane kontaktowe w Active Directory
 • Automatycznie synchronizuje hasła z aplikacjami Google Apps, Office 365, Salesforce, IBM AS400 oraz innymi
SupportCenter Plus

Audyt i raportowanie zmian w Active Directory

ADAudit Plus

 • Oparte na sieci web narzędzie Active Directory do śledzenia wszystkich zdarzeń w zakresie domeny, w tym zmian dotyczących użytkowników, grup, komputerów, obiektów GPO i jednostek organizacyjnych
 • Dokonuje audytu serwerów plików Windows, klastrów pracy awaryjnej, NetApp w zakresie zmian dokonywanych w plikach i folderach, pozwala na kontrolę dostępu i wiele więcej
 • Monitoruje logowanie i wylogowywanie użytkowników, w tym także pomyślne i nieudane próby logowania na poszczególnych stacjach roboczych w sieci
 • Śledzi zmiany w zakresie serwerów członkowskich Windows, FIM, drukarek oraz USB, tworząc podsumowania zdarzeń; śledzi zdarzenia dotyczące aplikacji, zasad i systemu
 • Oferuje ponad 150 gotowych raportów audytowych wraz z alertami w formie natychmiastowych wiadomości e-mail, aby zapewnić bezpieczeństwo i spełnienie wymagań dotyczących zgodności w zakresie IT
AssetExplorer

Audyt i raportowanie zmian serwera Exchange

Exchange Reporter Plus

 • Oparte na sieci web rozwiązanie do audytu i raportowania zmian dla środowiska MS Exchange
 • Śledzi i monitoruje firmową infrastrukturę ActiveSync oraz zasoby powiązanych urządzeń przenośnych
 • Generuje raporty dotyczące użycia Outlook Web Access, ruchu sieciowego skrzynek pocztowych oraz przyrostu rozmiaru skrzynek pocztowych
 • Obsługuje indywidualne raporty użytkownika wykorzystujące filtry danych, automatyczne planowanie i generowanie raportów w różnych formatach
 • Oferuje funkcję audytu pozwalające na badanie nieupoważnionych prób logowania i innych istotnych zmian
AD360

Zintegrowane zarządzanie tożsamościami i dostępem

AD360

 • Zintegrowane zarządzanie tożsamościami i dostępem
 • Umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników, samodzielne zarządzanie hasłami, audyt bezpieczeństwa Windows i plików serwera oraz raportowanie Exchange
 • Oferuje wspólną, zintegrowaną konsolę pozwalającą na poprawę bezpieczeństwa, zgodności i zwiększającą wygodę zarządzania środowiska Active Directory
RecoveryManager Plus

Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych Active Directory

RecoveryManager Plus

 • Zautomatyzowane tworzenie przyrostowych kopii zapasowych obiektów Active Directory
 • Proste i szczegółowe rozwiązanie w zakresie odzyskiwania danych
 • Funkcja śledzenia zmian pozwalająca na cofanie niepożądanych zmian
 • Wydajne zarządzanie wersjami poprzez przechowywanie „wersji” dla każdej zmiany atrybutu
 • Zdolność przywracania Active Directory do poprzedniego stanu Studia przypadku