Audyt Netapp Filer

ADAudit Plus pomaga w centralnych inspekcjach, monitorowaniu i raportowaniu w czasie rzeczywistym zmian filtra NetApp udziałów CIFS. ADAudit Plus raportuje i wysyła alerty o każdym możliwym zdarzeniu w Windows i NetApp Filer, tworzeniu plików / folderów, modyfikowaniu i usuwaniu, zmianie uprawnień itd. Administratorzy mogą w łatwy sposób monitorować i przeglądać wstępnie skonfigurowane raporty i raporty okresowe dzięki niezwłocznym powiadomieniom, które mogą być skonfigurowane w przypadku naruszeniu zasad bezpieczeństwa sieciowego oraz dla dostępu do krytycznych obiektów. Alerty zawierają dokładną analizę zdarzeń, co ułatwia szybką ocenę sytuacji dla lepszej obsługi. ADAudit Plus również pozwala organizacjom spełnienie zgodności bezpieczeństwa i potrzeb IT, dzięki funkcji archiwizacji danych, co pozwala na tworzenie raportów historii. Również, raporty mogą być eksportowane do formatów XLS, HTML, PDF i CSV dla przesyłania raportów podczas inspekcji.

Najważniejsze cechy inspekcji plików w NetApp Filer korzystając z ADAudit Plus

  • Monitoruj NetApp Filer w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieciowego i zapewniania zgodności.
  • Kontroluj zmiany w plikach i folderach w Net App dzięki dokładnym i niezawodnym, opartym o filtry możliwościom raportowania inspekcji.
  • Szczegółowa analiza kryminalistyczna zatwierdzonych i niezatwierdzonych zmian w strukturze plików i folderów.
  • Możliwość planowania raportów i alertów przez e-mail w przypadku zmian krytycznych.
  • Spełniaj wymagania zgodności z ustawą SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA, GLBA.
  • Przesyłaj raporty z inspekcji w formatach XLS, CSV, PDF oraz HTML.

Inspekcje pamięci masowych NetApp

Funkcja inspekcji NetApp Filer dostępna jest jako Dodatek.