Organizacje szukają dziś usługodawców MSP, którzy mogą im pomóc:

Poprawić bezpieczeństwo

Podejść proaktywnie do problemów informatycznych

Zapewnić lepszy czas pracy

Obsługiwać zdalne oddziały IT

Minimalizować zagrożenia

Obsługiwać zgodność

ManageEngine może pomóc firmom MSP w
bezproblemowym spełnieniu wymagań klientów.

Nasze rozwiązania mogą pomóc MSP skoncentrować się na:

Wydajności

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania biznesu każdego klienta przez 24 godziny na dobę, wykonywanie rutynowych czynności związanych z konserwacją sprzętu komputerowego w celu uniknięcia przestojów i przerw w pracy, a także zapewnienie stałego wsparcia technicznego i zdalnego wsparcia informatycznego.

Responsywność

Zapewnienie ciągłości usług i wysokiej responsywności kiedy jest to potrzebne przez szybkie dostosowanie się do zmian informatycznych i unikanie przestojów. Zapewnienie w razie potrzeby niezbędnego zakresu usług i wsparcia oraz rozwiązywanie wszelkich problemów informatycznych, które pojawią się po drodze.

Bezpieczeństwie

Stałe monitorowanie serwerów i witryn w celu uniknięcia naruszeń bezpieczeństwa. Automatyzacja poprawek zabezpieczeń i aktualizacji oprogramowania oraz natychmiastowe ostrzeganie klientów w przypadku wykrycia anomalii. Zachowanie ciągłości działania firmy, unikanie utraty danych wszelkiego rodzaju i skupienie się na tworzeniu kopii zapasowych danych oraz odzyskiwaniu danych po awarii.

Zgodności

Powiadamianie klientów o terminach wygaśnięcia licencji na oprogramowanie, dbanie o bezpieczeństwo informacji o płatnościach klientów oraz upewnienie się, że praktyki klientów w zakresie bezpieczeństwa są zgodne z obowiązującymi zasadami i przepisami.

Zdalnym zarządzaniu

Zabezpieczenie infrastruktury IT klientów i zarządzanie nią skutecznie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, a także umożliwienie pracy zdalnej dla rozproszonych pracowników.

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT twoich klientów dzięki:

 •  Architekturze wielu dzierżawców.
 •  Wsparciu wielu kanałów.
 •  Pełnemu wglądowi w stan sieci klientów.
 •  Indywidualnym pulpitom nawigacyjnym dla klientów.
 •  Śledzeniu czasu pracy i uproszczonemu zarządzaniu umowami SLA.
 •  Natychmiastowemu i niezawodnemu zaawansowanemu zarządzaniu zdalnemu.
 •  Całodobowemu monitorowaniu sieci.
 •  Ochronie danych o znaczeniu krytycznym dla informacji wrażliwych.
 •  Uproszczonemu rozliczaniu usług.
 •  Możliwości dostosowania i rebrandingu.

Rozwiązania zarządzania IT dla MSP

 • Zdalne monitorowanie i zarządzanie

 • Zunifikowane zarządzanie punktami końcowymi

 • Przemysłowe zarządzanie usługami

 • Zarządzanie operacjami IT

 • Zarządzanie tożsamością i dostępem

RMM Central

Lokalnie

Zunifikowane monitorowanie sieci i zarządzanie punktami końcowymi dla MSP

Skuteczne zarządzaj i monitoruj całą sieć informatyczną każdego klienta. Wykrywaj, zarządzaj, monitoruj i zabezpieczaj urządzenia sieciowe klientów przy minimalnych zasobach i maksymalnym zwrocie z inwestycji.

 • Uzyskanie pełnego wglądu w sieci klientów
 • Zapewnienie zarządzania i bezpieczeństwa w pełnym zakresie
 • Proaktywne wykrywanie i wdrażanie brakujących poprawek
 • Śledzenie na żywo całego sprzętu i oprogramowania w sieci
 • Zdalne sterowanie i zdalne rozwiązywanie problemów z urządzeniami
 • Odbieranie alertów w czasie rzeczywistym i zarządzanie usterkami w sieciach klientów
Dowiedz się więcej
RMM Central MSP

Endpoint Central MSP

Lokalnie

Zunifikowane zarządzanie i bezpieczeństwo punktów końcowych

Obsługuj komputery stacjonarne, serwery, laptopy i urządzenia mobilne swoich klientów z centralnej lokalizacji, niezależnie od wielkości organizacji.

 • Wsparcie i zarządzanie dla wszystkich głównych wersji systemów operacyjnych punktów końcowych
 • Automatyzacja wdrażania poprawek i dystrybucja oprogramowania
 • Integracja z narzędziami pomocy technicznej w celu szybszego spełnienia wymogów umów SLA
 • Szczegółowe śledzenie danych zasobów dla sprzętu i oprogramowania
 • Zdalne sterowanie i zdalne rozwiązywanie problemów z urządzeniami
 • Tworzenie linii bazowych do zarządzania wszystkimi typami środowisk klienckich
 • Wdrażanie konfiguracji zabezpieczeń na wszystkich punktach końcowych sieci
 • Generowanie dostosowanych raportów i rachunków dla poszczególnych klientów
Dowiedz się więcej
Endpoint Central MSP
Mobile Device Manager Plus MSP

Mobile Device Manager Plus MSP

Lokalnie

Wyczerpujące zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzaj wszystkimi aspektami korzystania z urządzeń mobilnych przez pracowników IT swoich klientów, począwszy od rejestrowania nowych urządzeń po wymazywanie wszystkich informacji firmowych, gdy pracownik opuszcza organizację.

 • Korzystaj z ujednoliconej konsoli z segmentacją klientów
 • Zarządzaj urządzeniami z systemami Windows, iOS, Linux, Android i Chrome OS
 • Wymuszaj zasady bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych w stanie spoczynku, użytkowania i przesyłania
 • Zarządzaj aplikacjami i aktualizacjami systemów operacyjnych bez udziału użytkownika
 • Ograniczaj urządzenia do możliwości uruchomienia pojedynczej aplikacji lub określonego zestawu aplikacji
 • Bezpieczne udostępniaj, przeglądaj i zapisuj zasoby korporacyjne na urządzeniach mobilnych
 • Przeglądaj zdalnie lub kontroluj urządzenia w celu rozwiązywania problemów
 • Śledź lokalizacje urządzeń i wykonuj zdalnie polecenia na urządzeniach niezgodnych z wymogami
Dowiedz się więcej
ServiceDesk Plus MSP

ServiceDesk Plus MSP

Lokalnie

Zarządzanie usługami pełnego stosu dla przedsiębiorstw

Wdrażaj kompleksową pomoc techniczną lub service desk, z wbudowanym zarządzaniem kontami, zasobami, zdalnym sterowaniem i zaawansowanym raportowaniem. Oferuj usługi i wsparcie dla wielu klientów ze scentralizowaną konsolą dzięki solidnej segregacji danych.

 • Skuteczne rozwiązuj problemy z incydentami z każdego konta
 • Zdalnie zarządzaj stacjami roboczymi klientów
 • Wdrażaj zmiany w kontrolowanym, ustrukturyzowanym środowisku
 • Centralnie zarządzaj zakupami i kontraktami
 • Monitoruj kondycję firmy za pomocą zunifikowanego pulpitu MSP
 • Koordynuj pracę pracowników terenowych i przydzielaj ich do lokalizacji klientów
Dowiedz się więcej

OpManager MSP

Lokalnie

Monitorowanie wydajności sieci

Proaktywnie monitoruj wydajność, kondycję i dostępność sieci klientów dzięki fabrycznej obsłudze urządzeń wielu producentów i zgodności z nowoczesnymi technologiami sieciowymi. Zarządzaj wieloma klientami i zaspokajaj ich zróżnicowane potrzeby za pomocą dostosowań i automatyzacji.

 • Popraw monitorowanie wydajność sieci i dostępności
 • Uzyskaj wyczerpujące monitorowanie usług i kondycji VM
 • Spraw, aby zarządzanie usterkami było niezawodne
 • Generuj wnikliwe raporty dla wydajności i kondycji sieci
 • Korzystaj z dostosowanych pulpitów nawigacyjnych i widżetów
 • Uzyskaj kluczowe szczegóły wsparcia dla wielu dzierżawców
 • Implementuj kluczowe, oparte o role, zarządzanie użytkownikami
Dowiedz się więcej
OpManager MSP

ADManager Plus MSP

Lokalnie

Rozwiązanie do zarządzania i raportowania Active Directory

Wdrażaj praktyki zarządzania tożsamością i dostępem, które są zgodne z zasadami Zero Trust i bezproblemowo wdrażaj kontrolę dostępu opartą na rolach dla swoich klientów. Scentralizowane rozwiązanie, specjalnie dostosowane do zarządzania i raportowania Active Directory, Microsoft 365, Exchange, Google Workspace, Skype dla firm i innych.

 • Scentralizowane, wielodomenowe zarządzanie AD w celu inicjowania obsługi użytkowników, resetowania haseł, odblokowywania kont itp.
 • Ponad 200 gotowych raportów dotyczących obiektów AD generowanych jednym kliknięciem
 • Dostosowany pulpit nawigacyjny i intuicyjne wyszukiwanie między domenami
 • Dodawanie kont użytkowników w oparciu o aplikacje HR
 • Przepływy pracy oparte na zatwierdzeniach dla efektywnego zarządzania dostępem
 • Bezpieczna automatyzacja często wykonywanych zadań
 • Wszechstronne inspekcje i raporty zgodności
 • Bezproblemowa integracja z aplikacjami firm trzecich do zarządzania IT
Dowiedz się więcej
ADManager Plus MSP
PAM360

PAM360

Lokalnie

Kompletne rozwiązanie zabezpieczania dostępu z uprawnieniami dla przedsiębiorstw

Chroń przed nadużywaniem dostępu uprzywilejowanego dzięki naszym zaawansowanym funkcjom zarządzania dostępem i kontekstowym integracjom z różnymi usługami IT. Centralnie zarządzaj dostępem uprzywilejowanym dla klientów dzięki w pełni zautomatyzowanemu podejściu opartemu na zasadach, przy jednoczesnym osiągnięciu pełnej segregacji danych.

 • Zarządzanie kontami z uprawnieniami
 • Inicjowanie bezpiecznego dostępu zdalnego
 • Eskalacja uprawnień just-in-time
 • Zarządzanie kluczami SSH i certyfikatami protokołu SSL/TLS
 • Zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi
 • DevOps i bezpieczeństwo chmury
 • Analityka zachowań użytkowników uprzywilejowanych
 • Wszechstronne inspekcje i raportowanie
Dowiedz się więcej

Password Manager Pro

Lokalnie

Zarządzanie hasłami z uprawnieniami

Zabezpiecz konta uprzywilejowane swoich klientów, kontroluj i monitoruj dostęp uprzywilejowany do sieci klientów oraz wdrażaj rygorystyczne najlepsze praktyki bezpieczeństwa.

 • Bezpieczne przechowywanie haseł klientów
 • Selektywne udostępnianie haseł wśród administratorów MSP oraz klientów
 • Uruchamianie bezpośrednich połączeń z sieciami klientów
 • Automatyczne resetowanie haseł
 • Wdrażanie kontroli współbieżności
 • Uzyskanie widoczności o dostępie do haseł
 • Generuj kompleksowe audyty i raporty
Dowiedz się więcej
Password Manager Pro

Co nasi klienci mówią o nas.

ManageEngine pozwala naszym klientom na otrzymywanie bieżących informacji na trzech poziomach (telefon, strona internetowa i e-mail), zapewnia doskonałe opcje SLA w oparciu o klientów, umożliwia naszemu personelowi technicznemu na otrzymywanie natychmiastowych informacji na temat wszystkich zgłoszeń, a przede wszystkim zapewnia łatwą w użyciu funkcję raportowania, którą można zaplanować, co daje mi czas na skoncentrowanie się na innych wymaganiach biznesowych.

Jason Roberts

Kierownik techniczny, TCNS

Zdecydowanie polecam ManageEngine! Każdy, kto szuka rozwiązania informatycznego umożliwiającego rozwiązywanie problemów i diagnozowanie problemów z klientami, które jednocześnie nie nadszarpnie budżetu: Zdecydowanie poleciłbym ManageEngine!

Jeff Garibay

Założyciel, Quick to Impress

ManageEngine pomaga nam zarządzać wymaganiami naszych klientów dzień po dniu, 24x7, w sposób, którego nie udało się osiągnąć innym programom, a wszystko to bez konieczności wydawania sześciocyfrowych sum!

Stephen Rowney

Dyrektor zarządzający, Infinet

Korzystamy z ManageEngine do monitorowania naszych serwerów i muszę przyznać, że daje nam to świetny wgląd w to, co użytkownicy widzą jako wydajność systemu, a nie to, co serwer uważa za wydajność. Użytkownicy nie zwracają uwagi na procesor, pamięć czy operacje we/wy - interesuje ich czas reakcji i dostępność. Nie spotkałem niczego innego, co dawałoby nam tak szeroki zakres punktów monitorowania, jakiego potrzebujemy. Trzymajcie tak dalej.

Rick Pearson

Dyrektor, Grupa Ripe

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.

Zacznij zarządzać IT z ManageEngine.
Chcesz porozmawiać? Połączymy Cię z ekspertem.

Nazwa* Wpisz swoje imię
E-mail *
Telefon * Wprowadź numer telefonu
Organizacja
Kraj *
Preferowany termin oddzwonienia# Proszę wybrać datę
Preferowany czas oddzwonienia# Proszę wybrać czas

#Zależnie od dostępności naszego eksperta ds. rozwiązań.

Proszę podać swoje wymagania informatyczne * Proszę podać swoje wymagania informatyczne
Wpisz kod podany na obrazku.

Przez kliknięcie ‘Prześlij’ zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

X