ServiceDesk Plus MSP - Kompletna pomoc techniczna dla MSP

ServiceDesk Plus MSP - Kompletna pomoc techniczna dla MSP

 Zarządzanie zmianami

Wraz ze zarządzaniem zmianami ServiceDesk Plus - MSP wprowadza zmiany w kontrolowanym i strukturalnym środowisku, co zmniejsza wpływ w podejściu systemowym. Ten proces zarządzania zmianami przechodzi przez kompletny proces zatwierdzania w zależności od rodzaju zmian.

  Zaawansowana analityka

Szybki dostęp do głównych wskaźników wydajności twojego Service Desk bez pisania złożonych zapytań bazy danych i proaktywne określanie miejsc do usprawnienia usługi, pozyskiwania klienta, generowania przychodu oraz nowych ofert usługowych.

  Automatyczne rozliczenia

Funkcja rozliczeń w ServiceDesk Plus - MSP pozwala na zarządzanie modelem biznesowym przez dokładne rozliczanie wielu kont, tak, aby nie trzeba było już używać wielu narzędzi, ręcznie śledzić i wystawiać rachunków za wykonane usługi.

  Zarządzanie projektami IT

ServiceDesk Plus MSP jest idealnie zintegrowanym narzędziem, które łączy pomoc techniczną IT z zarządzaniem projektami i pozwala na strukturyzację projektów, zespołów i przepływów pracy niezależnie od rozmiaru projektów.

  Skanowanie agentowe

Wdrażaj agentów w swoje zasoby i skanuj nimi informacje o zasobach. Agenci mogą skanować zmiany w zasobach w określonych interwałach i przesyłać zmiany do ServiceDesk Plus MSP. Agenci pozwalają również na niezwłoczne wykonywanie połączeń zdalnego pulpitu.

  Automatyczne przypisywanie technika

Zmniejsz obciążanie koordynatora pomocy technicznej i automatycznie przypisuj wchodzące zgłoszenia. Funkcja automatycznego przypisania powoduje automatyczne przypisanie technika w oparciu o jego dostępność i dostęp do zgłoszeń.

  Katalog usług

Prezentuj usługi IT oferowane użytkownikom z różnych kont. Katalog usług zwiększa skuteczność operacyjną Twoich techników pomocy technicznej przez zarządzanie procesem dostarczania usług od zatwierdzenia do wykonania.

  Zarządzanie kontami

Dostarczaj usługi dla wielu klientów i kont korzystając z pojedynczej aplikacji pozwalającej użytkownikom na dostęp do ich poszczególnych kont. Konfiguruj automatyzacje charakterystyczne dla konta, umów SLA, baz wiedzy, zasobów, raportów i wiele innych.

  Zarządzanie zasobami

Zarządzaj zdalnie i przejrzyście kontroluj wszystkie zasoby klienta, związane i niezwiązane z IT dzięki modułowi zarządzania aktywami, specjalnie zaprojektowanemu dla dostawców usług zarządzanych.

 Zarządzanie incydentami

Incydent jest każdym zdarzeniem, które powoduje lub może powodować przerwanie lub zmniejszenie jakości oferowanych usług. Celem zarządzania incydentami jest przywrócenie normalnych operacji tak szybko, jak to tylko możliwe, przy możliwe najmniejszym wpływie na użytkownika lub działalność.

 Zarządzanie problemami

Zarządzanie problemami w ServiceDesk Plus - MSP pomaga w zmniejszeniu niepomyślnego wpływu wywołanego przez incydenty i uniknięcia powtórzenia problemów związanych z tymi incydentami. Główną koncentracją zarządzania problemem jest znalezienie głównej przyczyny i jej eliminacja. Narzędzie to również pomaga w łatwym zarządzaniu wieloma incydentami związanymi z pojedynczym problemem.

  CMDB

Nie jest tajemnicą, że łatwe w użyciu, rzetelne zarządzanie konfiguracją bazy danych jest niezbędne, aby wyśledzić i zarządzać wszystkimi zasobami IT w ich cyklu życia. Dlatego też wiele przedsiębiorstw coraz intensywniej implementuje CMDB.

 Umowa dotycząca poziomu usług (SLA)

Spełnij oczekiwania klientów i osiągnij wyższy poziom satysfakcji klienta przez dostarczenie usług o wysokiej jakości w odpowiednim czasie, korzystając z umowy dotyczącej poziomu usług (SLA).

  Zintegrowane zdalne sterowanie

Unikaj konieczności podchodzenia do komputera w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów. Korzystaj z rozwiązania zdalnego pulpitu i w łatwy sposób uzyskuj dostęp do komputerów.

  Raporty

Uzyskaj widoczność i przejmij kontrolę nad kontami klientów korzystając z szerokiej gamy opcji raportowania - ponad 100 przygotowanych raportów, elastycznych raportów klienta, łatwych do przeglądania skróconych raportów itd.

  Rebrandowanie - personalizacja twojego konta

Przekształcaj etykiety i loga dla każdego konta i zapewniaj spersonalizowany/profesjonalny widok i funkcjonalność.

  Zarządzanie zakupami i kontraktami

Kontroluj co jest kupowane dla każdego konta wraz z wydatkami i powiąż je bezpośrednio z CMDB korzystając z bogatej funkcjonalności modułu zarządzania kontraktami i zakupami. Otrzymuj powiadomienia, aby dowiedzieć się o wygaśnięciu kontraktu.

 Aplikacja mobilna na iPhone'a.

Noś ze sobą swoją pomoc techniczną i zawsze trzymaj rękę na pulsie swoich usług IT dzięki mobilnej aplikacji SDP MSP na iPhone'a.

 Integracje

Korzystaj z silnych integracji dzięki aplikacjom natywnym i aplikacjom firm trzecich dla zarządzania IT 360 Twoich klientów. Usprawnij wydajność swojej pomocy technicznej przez zarządzanie całą infrastrukturą IT klienta z jednej konsoli. ​

 Pulpit nawigacyjny MSP BusinessNowy

Uzyskaj szybki dostęp do wszystkich parametrów Service desk i danych kluczowych dla biznesu, takich jak wygenerowany zysk, ostatnie 12 cykli rozliczeniowych, satysfakcja klienta oraz płatne i niepłatne godziny bez konieczności tworzenia złożonych zapytań lub tworzenia nowych pulpitów nawigacyjnych.

 Arkusz czasuNowy

Uzyskaj dokładny i szczegółowy dziennik całego czasu spędzonego przez techników na różnych aktywnościach. Możliwości arkusza czasu mogą być dodatkowo poszerzone do zarządzania listą płac i zasobami.

 Zarządzanie usługami terenowymiNowy

W łatwy sposób śledź personel terenowy przy użyciu map Google/Zoho bezpośrednio ze swojego Service desk. Zapewniaj szybszy dostęp do usług lokalnych, pożegnaj się z trudnościami w zarządzaniu dostępnością techników i zapobiegaj niepotrzebnym lub anulowanym wyjazdom terenowym.

Więcej informacji