Dlaczego organizacje potrzebują rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem?

 

W związku z liczbą naruszeń danych rosnących wykładniczo, organizacje muszą przyjąć praktyki i narzędzia z zakresu zarządzania, aby zapobiegać zagrożeniom i zwiększyć efektywność operacyjną. Dzięki pracy zdalnej przekroczenie granic przedsiębiorstwa jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. W wielu organizacjach ogromna część pracy przechowywana jest i współdzielona przez wiele różnych aplikacji w siedzibie firmy oraz w chmurze. Z tego powodu wiele organizacji korzysta z rozwiązań szczegółowej kontroli dostępu, aby sprostać wymaganiom uwierzytelniania.

Rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) pomagają bezpiecznie zarządzać cyfrowymi tożsamościami użytkowników. IAM obejmuje trzy kluczowe elementy: identyfikację, uwierzytelnianie i autoryzację. Ograniczenie dostępu do zasobów krytycznych biznesu i zapewnienie ochrony danych może pomóc administratorom IT w śledzeniu nadużyć w zakresie dostępu uprzywilejowanego. Rozwiązania IAM chronią organizację przed incydentami bezpieczeństwa, dzięki możliwości ustawienia w systemie parametrów umożliwiających wykrywanie anomalii, które w przeciwnym razie pozostałyby niewykryte. Te cechy zabezpieczeń IAM pomagają w budowaniu skutecznej infrastruktury bezpieczeństwa.

W jaki sposób rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem pomoże Twojej organizacji?

 
 

Ułatwia przejście na pracę zdalną i skutecznie zarządza tożsamościami użytkowników zdalnych. Pozwala na jednokrotne logowanie (SSO), umożliwiając szybki i bezpieczny dostęp do zasobów korporacyjnych, oraz na wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

 

Zabezpiecza infrastrukturę chmury hybrydowej, w której dane są przechowywane na mieszanych platformach obliczeniowych składających się z serwerów lokalnych oraz chmur prywatnych lub publicznych. Monitoruje ruch sieciowy i zapewnia szczegółową widoczności w środowisku offline-online. Opracowanie międzyplatformowych profili ryzyka i umożliwienie adaptacyjnego dostępu do zasobów na podstawie ścisłego uwierzytelniania kontekstowego.

 

Przyjęcie zasady Zero Trust w celu ochrony rosnących granic sieci. Weryfikacja każdego użytkownika, pracownika, kontrahenta i odpowiedniego punktu końcowy przed ustanowieniem zaufania dzięki analizie bezpieczeństwa opartej na zachowaniu. Podejmowanie świadomych wyborów dotyczących danych, ludzi, urządzeń, obciążeń roboczych i sieci.

 

Dokładne monitorowanie wszystkich ścieżek dostępu uprzywilejowanego do zasobów o znaczeniu krytycznym w sieci. Wymuszanie szczegółowych ograniczeń dostępu i przepływy pracy oparte na żądaniach zatwierdzenia dla kont uprzywilejowanych.

 

Uzyskanie podwójnej kontroli nad dostępem uprzywilejowanym dzięki monitorowaniu sesji w czasie rzeczywistym i wykrywaniu anomalii. Skuteczne ograniczanie stałych uprawnień i rozrost kont uprzywilejowanych poprzez realizację w odpowiednim czasie podnoszenia uprawnień dla kont domenowych.

 

Pokonaj zakłócenia w pracy działu IT, automatyzując żmudne procedury, takie jak inicjowanie i usuwanie oraz resetowanie haseł. Zwiększ możliwości swoich pracowników dzięki bezproblemowej samoobsłudze w zakresie tożsamości w aplikacjach lokalnych i chmurowych.

 

Bezproblemowo zapewnij zgodność z przepisami dzięki pełnej kontroli nad poufnymi informacjami i sposobem ich udostępniania. Twórz i utrzymuj silne ramy cyberbezpieczeństwa, aby sprostać wymaganiom przepisów dotyczących prywatności danych.

 

Kontekstowa integracja z innymi elementami infrastruktury zarządzania IT umożliwia całościową korelację danych o dostępie uprzywilejowanym z ogólnymi danymi o sieci, co pozwala na wyciągnięcie istotnych wniosków i szybsze podjęcie działań naprawczych.

Rozwiązania od ManageEngine do zarządzania tożsamością i dostępem

Zarządzanie Active Directory

ADManager Plus

Zarządzanie i raportowanie Active Directory, Microsoft 365 i Exchange

Zarządzanie i tworzenie raportów dla usług Active Directory, Microsoft 365 i Exchange za pomocą konsoli internetowej. Automatyzacja zarządzania cyklem życia użytkownika, ułatwienie zarządzania dostępem za pomocą przepływów pracy, bezpieczne delegowanie zadań do działu pomocy technicznej i spełnianie wymogów audytów zgodności.

Lokalnie

ADAudit Plus

Inspekcje zmian w czasie rzeczywistym w Active Directory, plikach i serwerach Windows

Utrzymanie bezpieczeństwa sieci i zgodności z przepisami poprzez śledzenie krytycznych zmian w GPO, monitorowanie logowania użytkowników, analizowanie blokad kont, wykrywanie złośliwych użytkowników wewnętrznych i wiele innych.

Lokalnie

ADSelfService Plus

Samoobsługa haseł, MFA dla punktów końcowych, dostęp warunkowy i SSO dla przedsiębiorstw

Wdrożenie samoobsługowego zarządzania hasłami i SSO dla logowania do Active Directory i aplikacji w chmurze przedsiębiorstwa. Zabezpieczenie logowania do urządzeń (Windows, Linux i macOS) i sieci VPN za pomocą MFA. Ochrona przed kradzieżą danych uwierzytelniających dzięki adaptacyjnemu dostępowi warunkowemu opartemu na analizie ryzyka.

Lokalnie

Exchange Reporter Plus

Raportowanie, inspekcje i monitorowanie dla hybrydowego Exchange i Skype

Monitorowanie serwerów Exchange, Exchange Online i Skype dla firm oraz audytowanie zmian w czasie rzeczywistym. Uzyskaj raporty dotyczące elementów Exchange, takich jak skrzynki pocztowe, ruch pocztowy, foldery publiczne, OWA i ActiveSync, a także szczegóły dotyczące konfiguracji i użytkowania Skype dla firm.

Lokalnie

RecoveryManager Plus

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie Active Directory, Microsoft 365 i Exchange

Wykonuj przyrostowe lub pełne kopie zapasowe i wybieraj spośród wielu trybów przywracania dla środowisk Active Directory, Azure AD, Office 365 i Exchange, aby chronić dane przed oprogramowaniem ransomware i zapewnić bezprecedensową odporność podczas odzyskiwania po awarii.

Lokalnie

Zarządzanie tożsamościami administrowanie nimi

AD360

Zarządzanie tożsamością i dostępem dla pracowników w ekosystemach hybrydowych

Zarządzanie tożsamością i dostępem użytkowników, wdrażanie adaptacyjnych MFA, ochrona kont uprzywilejowanych za pomocą UBA i zapewnienie zgodności z przepisami dla środowisk hybrydowych łączących Active Directory, Azure AD, Exchange, Microsoft 365 i innych.

Lokalnie

M365 Manager Plus

Zarządzanie, raportowanie i inspekcje Microsoft 365

Raportowanie, zarządzanie, monitorowanie, audytowanie i tworzenie alertów dotyczących krytycznych działań w Exchange Online, Azure AD, Skype dla firm, OneDrive dla firm, Microsoft Teams i innych usługach Microsoft 365 z jednego miejsca.

Lokalnie

Identity Manager Plus

Bezpieczne logowanie jednokrotne dla aplikacji przedsiębiorstwa

Zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp, zaledwie jednym kliknięciem, do aplikacji biznesowych. Centralne zarządzanie dostępem do aplikacji lokalnych i korporacyjnych aplikacji SaaS oraz głęboki wgląd w wykorzystanie aplikacji, dostęp użytkowników i działania administratorów.

Bulut

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

PAM360

Kompletne rozwiązanie zabezpieczania dostępu uprzywilejowanego dla przedsiębiorstw

Bezpieczny dostęp administracyjny do krytycznych systemów IT. Ustanowienie ścisłego zarządzania ścieżkami dostępu uprzywilejowanego. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa dzięki najnowocześniejszym funkcjom zarządzania sesjami i zaawansowanej analityce.

Lokalnie

Password Manager Pro

Zarządzanie hasłami z uprawnieniami

Eliminacja zmęczenia hasłami dzięki bezpiecznemu, scentralizowanemu przechowywaniu haseł uprzywilejowanych. Zapobieganie nadużywaniu uprawnień, umożliwiając selektywne udostępnianie haseł i szczegółową kontrolę dostępu w oparciu o role i wymagania użytkowników.

LokalnieMSP

Key Manager Plus

Zarządzanie kluczami SSH i certyfikatami protokołu SSL/TLS

Uzyskanie pełnej widoczności i kontroli nad swoimi środowiskami kluczy kryptograficznych. Zapobieganie kosztownym przestojom w świadczeniu usług i atakom polegającym na podszywaniu się pod inne osoby dzięki kompleksowemu zarządzaniu całym cyklem życia kluczy SSH i certyfikatów SSL/TLS.

Lokalnie

Access Manager Plus

Bezpieczny dostęp zdalny i zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi

Kontrola dostępu uprzywilejowanego do zdalnych systemów z poziomu ujednoliconej konsoli przedsiębiorstwa za pośrednictwem szyfrowanych bram. Uzyskaj pełny wgląd we wszystkie rodzaje uprzywilejowanego dostępu dzięki rozbudowanym funkcjom śledzenia sesji i audytu.

Lokalnie

 - Produkt w pakiecie

Kontroluj na bieżąco twoje IT dzięki ManageEngine

Chcesz porozmawiać? Połączymy Cię z ekspertem

Nazwa * proszę wpisać swoje imię
E-mail służbowy*
numer telefonu* Proszę wprowadzić numer telefonu
Organizacja
Kraj*
Preferowany termin oddzwonienia# Proszę wybrać datę
Preferowany czas oddzwonienia# Proszę wybrać czas

#Zależnie od dostępności naszego eksperta ds. rozwiązań.

Proszę podać swoje wymagania informatyczne* Proszę podać swoje wymagania informatyczne
Proszę wprowadzić kod captcha

Przez kliknięcie ‘Prześlij’ zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.