Rozpoczęcie pracy z Azure

Wdrażaj certyfikowane przez Azure obrazy rozwiązań ManageEngine do zarządzania IT w swojej organizacji i skaluj je w całym przedsiębiorstwie za pomocą modelu bring your own license (BYOL). Nasze aplikacje można nabyć bezpośrednio w Azure Marketplace na zasadzie subskrypcji.

Kluczowe korzyści wynikające z tego modelu:

  • Uruchamiaj aplikacje na swoich wirtualnych maszynach Azure (VM) w przeciągu kilku minut dzięki szybkim możliwościom wdrażania i instalacji.
  • Wybieraj z szerokiego zakresu aplikacji biznesowych Zoho dostępnych w lokalnej chmurze Microsoft dla lepszego zarządzania IT.
  • Integruj z produktami firm trzecich w różnych branżach w celu zwiększenia produktywności IT.
  • Zapoznaj się z naszymi aplikacjami, korzystając z bezpłatnych wersji próbnych, aby mieć pewność, że dokonujesz właściwego wyboru.
  • Skaluj bezzwłocznie w miarę rozrostu twojego biznesu.
  • Płać na bieżąco dzięki naszym elastycznym modelom cenowym, które możesz dopasować do swojego budżetu.
  • Rozwiązuj problemy zarządzania IT oraz biznesu będąc w ruchu dzięki wsparciu dla Windows Mobile.
  • Poznaj bezproblemową obsługę i przechowuj całe oprogramowanie w jednym repozytorium.

Wybierz odpowiednie aplikacje do zarządzania IT w Twojej organizacji

 

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Zarządzanie Active Directory

ADManager Plus

Zarządzanie i tworzenie raportów dla usług Active Directory, Microsoft 365 i Exchange za pomocą konsoli internetowej. Automatyzacja zarządzania cyklem życia użytkownika, ułatwienie zarządzania dostępem za pomocą przepływów pracy, bezpieczne delegowanie zadań do działu pomocy technicznej i spełnianie wymogów audytów zgodności.

Pobierz z platformy Azure »

ADAudit Plus

Utrzymanie bezpieczeństwa sieci i zgodności z przepisami poprzez śledzenie krytycznych zmian w GPO, monitorowanie logowania użytkowników, analizowanie blokad kont, wykrywanie złośliwych użytkowników wewnętrznych i wiele innych.

Pobierz z platformy Azure »

ADSelfService Plus

Wdrożenie samoobsługowego zarządzania hasłami i SSO dla logowania do Active Directory i aplikacji w chmurze przedsiębiorstwa. Zabezpiecz logowanie do urządzeń (Windows, Linux i macOS) i sieci VPN za pomocą MFA. Ochrona przed kradzieżą danych uwierzytelniających dzięki adaptacyjnemu dostępowi warunkowemu opartemu na analizie ryzyka.

Pobierz z platformy Azure »

Exchange Reporter Plus

Monitorowanie serwerów Exchange, Exchange Online i Skype dla firm oraz audytowanie zmian w czasie rzeczywistym. Uzyskaj raporty dotyczące elementów Exchange, takich jak skrzynki pocztowe, ruch pocztowy, foldery publiczne, OWA i ActiveSync, a także szczegóły dotyczące konfiguracji i użytkowania Skype dla firm.

Pobierz z platformy Azure »

RecoveryManager Plus

Wykonuj przyrostowe lub pełne kopie zapasowe i wybieraj spośród wielu trybów przywracania dla środowisk Active Directory, Azure AD, Office 365 i Exchange, aby chronić dane przed oprogramowaniem ransomware i zapewnić bezprecedensową odporność podczas odzyskiwania po awarii.

Pobierz z platformy Azure »
 

Zarządzanie tożsamością administrowanie nimi

M365 Manager Plus

Raportowanie, zarządzanie, monitorowanie, audytowanie i tworzenie alertów dotyczących krytycznych działań w Exchange Online, Azure AD, Skype dla firm, OneDrive dla firm, Microsoft Teams i innych usługach Microsoft 365 z jednego miejsca.

Pobierz z platformy Azure »

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

PAM360

Bezpieczny dostęp administracyjny do krytycznych systemów IT. Ustanowienie ścisłego zarządzania ścieżkami dostępu uprzywilejowanego. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa dzięki najnowocześniejszym funkcjom zarządzania sesjami i zaawansowanej analityce.

Pobierz z platformy Azure »

Password Manager Pro

Wyeliminuj zmęczenie hasłami dzięki bezpiecznemu, scentralizowanemu przechowywaniu haseł uprzywilejowanych. Zapobiegaj nadużywaniu uprawnień, umożliwiając selektywne udostępnianie haseł i szczegółową kontrolę dostępu w oparciu o role i wymagania użytkowników.

Pobierz z platformy Azure »

Access Manager Plus

Kontroluj dostęp uprzywilejowany do zdalnych systemów z poziomu ujednoliconej konsoli przedsiębiorstwa za pośrednictwem szyfrowanych bram. Uzyskaj pełny wgląd we wszystkie rodzaje uprzywilejowanego dostępu dzięki rozbudowanym funkcjom śledzenia sesji i audytu.

Pobierz z platformy Azure »
 

Zarządzanie usługami

Zarządzanie przemysłowe i usługami IT

ServiceDesk Plus

Dostarczaj idealne usługi IT dzięki inteligentnym automatyzacjom, standaryzowanym przepływom pracy i rozszerzonym możliwościom samoobsługi. Rozszerzaj sprawdzone najlepsze praktyki ITSM na inne działy, takie jak HR i placówki, korzystając z natywnych funkcji Service Desk dla przedsiębiorstw.

Pobierz z platformy Azure »
 

informacje bezpieczeństwa i zarządzanie wydarzeniami

Zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem i analiza zachowań użytkowników

EventLog Analyzer

Uzyskaj lepszą widoczność i zabezpiecz swoją sieć przed atakami, zbierając, analizując, korelując i archiwizując dane dziennika z serwerów, zapór sieciowych, aplikacji i punktów końcowych.

Pobierz z platformy Azure »

ADAudit Plus

Utrzymanie bezpieczeństwa sieci i zgodności z przepisami poprzez śledzenie krytycznych zmian w GPO, monitorowanie logowania użytkowników, analizowanie blokad kont, wykrywanie złośliwych użytkowników wewnętrznych i wiele innych.

Pobierz z platformy Azure »

SharePoint Manager Plus

Zabezpiecz swoje środowisko SharePoint, zarówno w siedzibie firmy jak i w usłudze Microsoft 365, poprzez audyt zmian w uprawnieniach i grupach o znaczeniu krytycznym oraz przeglądanie analiz użytkowania.

Pobierz z platformy Azure »
 

Zunifikowane zarządzanie i bezpieczeństwo punktów końcowych

Zarządzanie punktami końcowymi

Endpoint Central

Zarządzanie z poziomu jednej konsoli nowoczesnymi i starszymi serwerami, laptopami, komputerami stacjonarnymi, urządzeniami mobilnymi i przeglądarkami.

Pobierz z platformy Azure »

Mobile Device Manager Plus

Bezpiecznie zarządzaj urządzeniami korporacyjnymi i osobistymi z systemami operacyjnymi Apple, Android, Windows i Chrome OS.

Pobierz z platformy Azure »
 

Zarządzanie operacjami IT

Monitorowanie wydajności aplikacji

Applications Manager

Uzyskaj dogłębny wgląd na poziomie kodu w krytyczne aplikacje dla biznesu. Rozwiązuj problemy z wydajnością, automatyzuj operacje i gwarantuj zadowolenie użytkowników końcowych dzięki gotowej obsłudze ponad 150 technologii.

Pobierz z platformy Azure »

Site24x7

Uzyskaj pełny wgląd we wszystkie zasoby IT - od witryn internetowych, interfejsów API i serwerów po sieci, usługi w chmurze i aplikacje. Przeglądaj metryki, dzienniki i ślady w ujednoliconym widoku w celu wykrywania problemów z wydajnością i zmniejszenia MTTR.

Pobierz z platformy Azure »
 

Aplikacje biznesowe dla IT

Aplikacje biznesowe dla IT

Zoho Analytics

To samoobsługowe rozwiązanie do analityki biznesowej i analizy danych pomaga analizować dane, tworzyć zachwycające wizualizacje danych i odkrywać wady danych w ciągu kilku minut.

Pobierz z platformy Azure »
 

MSP

Zarządzanie IT dla dostawców usług zarządzanych (MSP)

ServiceDesk Plus MSP

Wdrażaj kompleksową pomoc techniczną lub service desk, z wbudowanym zarządzaniem kontami, zasobami, zdalnym sterowaniem i zaawansowanym raportowaniem. Oferuj usługi i pomoc techniczną dla wielu klientów ze scentralizowanej kontroli dzięki solidnej segregacji danych.

Pobierz z platformy Azure »

Password Manager Pro MSP

Zabezpiecz konta uprzywilejowane swoich klientów, kontroluj i monitoruj dostęp uprzywilejowany do sieci klientów oraz wdrażaj rygorystyczne najlepsze praktyki bezpieczeństwa.

Pobierz z platformy Azure »

Endpoint Central MSP

Obsługuj komputery stacjonarne, serwery, laptopy i urządzenia mobilne swoich klientów z centralnej lokalizacji, niezależnie od wielkości organizacji.

Pobierz z platformy Azure »

Mobile Device Manager Plus MSP

Zarządzaj wszystkimi aspektami korzystania z urządzeń mobilnych przez pracowników IT swoich klientów, począwszy od rejestrowania nowych urządzeń po wymazywanie wszystkich informacji firmowych, gdy pracownik opuszcza organizację.

Pobierz z platformy Azure »