Rozpoczęcie pracy z AWS

Zarządzaj swoją infrastrukturą IT z chmury w czasie rzeczywistym, hostując rozwiązania ManageEngine do zarządzania IT w swoich Amazon Machine Images (AMI). Użytkownicy AWS Marketplace mogą również skorzystać z modelu bring your own license (BYOL), aby bezpośrednio korzystać z naszych aplikacji na zasadzie subskrypcji.

Kluczowe korzyści przemawiające za tym modelem:

  • Uruchamiaj aplikacje na swoich Amazon Machine Instances (AMI) w przeciągu kilku minut dzięki szybkim możliwościom wdrażania i instalacji.
  • Wybieraj z szerokiego zakresu aplikacji biznesowych Zoho dostępnych w lokalnej chmurze Amazon dla lepszego zarządzania IT.
  • Integruj z produktami firm trzecich w różnych branżach w celu zwiększenia produktywności IT.
  • Poznaj nasze aplikacje dzięki darmowym wersjom próbnym i zacznij podejmować przemyślane decyzje.
  • Skaluj bezzwłocznie w miarę rozrostu twojego biznesu.
  • Płać na bieżąco dzięki naszym elastycznym modelom cenowym, które możesz dopasować do swojego budżetu.
  • Rozwiązuj problemy zarządzania IT oraz biznesu będąc w ruchu dzięki wsparciu dla Windows Mobile.
  • Całe twoje oprogramowanie w pojedynczym repozytorium dla najlepszego doświadczenia użytkownika.

Wybierz odpowiednie aplikacje do zarządzania IT w Twojej organizacji

 

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Zarządzanie Active Directory

ADManager Plus

Zarządzanie i tworzenie raportów dla usług Active Directory, Microsoft 365 i Exchange za pomocą konsoli internetowej. Automatyzacja zarządzania cyklem życia użytkownika, ułatwienie zarządzania dostępem za pomocą przepływów pracy, bezpieczne delegowanie zadań do działu pomocy technicznej i spełnianie wymogów audytów zgodności.

Pobierz z AWS »

ADAudit Plus

Utrzymanie bezpieczeństwa sieci i zgodności z przepisami poprzez śledzenie krytycznych zmian w GPO, monitorowanie logowania użytkowników, analizowanie blokad kont, wykrywanie złośliwych użytkowników wewnętrznych i wiele innych.

Pobierz z AWS »

ADSelfService Plus

Wdrożenie samoobsługowego zarządzania hasłami i SSO dla logowania do Active Directory i aplikacji w chmurze przedsiębiorstwa. Zabezpiecz logowanie do urządzeń (Windows, Linux i macOS) i sieci VPN za pomocą MFA. Ochrona przed kradzieżą danych uwierzytelniających dzięki adaptacyjnemu dostępowi warunkowemu opartemu na analizie ryzyka.

Pobierz z AWS »

Zarządzanie tożsamością administrowanie nimi

M365 Manager Plus

Raportowanie, zarządzanie, monitorowanie, audytowanie i tworzenie alertów dotyczących krytycznych działań w Exchange Online, Azure AD, Skype dla firm, OneDrive dla firm, Microsoft Teams i innych usługach Microsoft 365 z jednego miejsca.

Pobierz z AWS »

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Password Manager Pro

Wyeliminuj zmęczenie hasłami dzięki bezpiecznemu, scentralizowanemu przechowywaniu haseł uprzywilejowanych. Zapobiegaj nadużywaniu uprawnień, umożliwiając selektywne udostępnianie haseł i szczegółową kontrolę dostępu w oparciu o role i wymagania użytkowników.

Pobierz z AWS »
 

Zarządzanie usługami

Zarządzanie przemysłowe i usługami IT

ServiceDesk Plus

Dostarczaj idealne usługi IT dzięki inteligentnym automatyzacjom, standaryzowanym przepływom pracy i rozszerzonym możliwościom samoobsługi. Rozszerzaj sprawdzone najlepsze praktyki ITSM na inne działy, takie jak HR i placówki, korzystając z natywnych funkcji Service Desk dla przedsiębiorstw.

Pobierz z AWS »
 

informacje bezpieczeństwa i zarządzania wydarzeniami

Zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem i analiza zachowań użytkowników

Firewall Analyzer

Wykorzystaj w pełni możliwości infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego, zarządzając i optymalizując reguły zapory, monitorując zmiany konfiguracji, utrzymując zgodność z przepisami oraz analizując dzienniki zapory.

Pobierz z AWS »

ADAudit Plus

Utrzymanie bezpieczeństwa sieci i zgodności z przepisami poprzez śledzenie krytycznych zmian w GPO, monitorowanie logowania użytkowników, analizowanie blokad kont, wykrywanie złośliwych użytkowników wewnętrznych i wiele innych.

Pobierz z AWS »

SharePoint Manager Plus

Zabezpiecz swoje środowisko SharePoint, zarówno w siedzibie firmy jak i w usłudze Microsoft 365, poprzez audyt zmian w uprawnieniach i grupach o znaczeniu krytycznym oraz przeglądanie analiz użytkowania.

Pobierz z AWS »
 

Zunifikowane zarządzanie i bezpieczeństwo punktów końcowych

Zarządzanie punktami końcowymi

Endpoint Central

Zarządzanie z poziomu jednej konsoli nowoczesnymi i starszymi serwerami, laptopami, komputerami stacjonarnymi, urządzeniami mobilnymi i przeglądarkami.

Pobierz z AWS »

Remote Access Plus

Pozwala technikom na rozwiązywanie problemów ze zdalnymi urządzeniami z systemami Windows, macOS i Linux, dzięki współpracy wielu użytkowników, przesyłaniu plików i ponad 12 narzędziom systemowym.

Pobierz z AWS »

Bezpieczeństwo punktu końcowego

Patch Manager Plus

Konfiguracja automatycznego wdrażania poprawek dla punktów końcowych z systemami Windows, macOS i Linux, z obsługą ponad 900 aktualizacji innych firm w ponad 500 aplikacjach firm trzecich.

Pobierz z AWS »
 

Zarządzanie operacjami IT

Monitorowanie wydajności sieci

OpManager

Proaktywnie monitoruj najważniejsze wskaźniki wydajności i dostępności sieci dzięki ponad 2 000 wbudowanym monitorom dla szerokiej gamy komponentów sieciowych. Uzyskaj dogłębny wgląd w celu lepszego zarządzania awariami i dla większej kontroli nad wydajnością sieci.

Pobierz z AWS »

Network Configuration Manager

Przejmij pełną kontrolę nad konfiguracją sieci. Wykorzystuj śledzenie zmian w czasie rzeczywistym i konfigurowalne zasady zgodności w celu uniknięcia naruszeń. Zaplanuj automatyczne tworzenie kopii zapasowych i przeprowadzaj zdalne operacje sieciowe za pomocą configlets.

Pobierz z AWS »

Netflow Analyzer

Uzyskaj kompletny wgląd w ruch sieciowy i wykorzystanie przepustowości dzięki obsłudze popularnych technologii przepływu danych. Analizuj wzorce ruchu, przeprowadzaj analizy śledcze sieci, optymalizuj przepustowość i zabezpieczaj sieć dzięki zaawansowanej analityce bezpieczeństwa.

Pobierz z AWS »

OpUtils

Bezproblemowo skanuj, monitoruj i zabezpieczaj zasoby IT. Zwracaj uwagę na nieuczciwe urządzenia i monitoruj dostępność sieci, zużycie przepustowości i inne czynniki za pomocą ponad 30 wbudowanych narzędzi sieciowych.

Pobierz z AWS »

Monitorowanie wydajności aplikacji

Applications Manager

Uzyskaj dogłębny wgląd na poziomie kodu w krytyczne aplikacje dla biznesu. Rozwiązuj problemy z wydajnością, automatyzuj operacje i gwarantuj zadowolenie użytkowników końcowych dzięki gotowej obsłudze ponad 150 technologii.

Pobierz z AWS »
 

Aplikacje biznesowe dla IT

Aplikacje biznesowe dla IT

Zoho Analytics

To samoobsługowe oprogramowanie do analityki biznesowej i analizy danych pomaga wizualnie analizować dane, tworzyć zachwycające wizualizacje danych i odkrywać wady danych w ciągu kilku minut.

Pobierz z AWS »
 

MSP

Zarządzanie IT dla dostawców usług zarządzanych (MSP)

ServiceDesk Plus MSP

Wdrażaj kompleksową pomoc techniczną lub service desk, z wbudowanym zarządzaniem kontami, zasobami, zdalnym sterowaniem i zaawansowanym raportowaniem. Oferuj usługi i pomoc techniczną dla wielu klientów ze scentralizowanej kontroli dzięki solidnej segregacji danych.

Pobierz z AWS »

Endpoint Central MSP

Obsługuj komputery stacjonarne, serwery, laptopy i urządzenia mobilne swoich klientów z centralnej lokalizacji, niezależnie od wielkości organizacji.

Pobierz z AWS »