Zarządzanie tożsamością i dostępem

Zarządzanie tożsamością i dostępem

Zarządzaj, nadzoruj i zabezpieczaj tożsamości cyfrowe oraz dostęp uprzywilejowany,

Zarządzanie Active Directory

 

ADManager Plus

Zarządzanie i raportowanie Active Directory, Microsoft 365 i Exchange

 • Zarządzanie użytkownikami Active Directory
 • Zarządzanie i raportowanie Microsoft 365 i serwerów Exchange
 • Wbudowana biblioteka raportów i konstruktor dostosowanych raportów
 • Tworzenie kont w oparciu o reguły oraz szablony modyfikacji
 • Wielokrotne zatwierdzanie przepływu pracy
 • Delegowanie na podstawie OU lub grupy
 • Automatyczne czyszczenie przestarzałych kont
 • Zarządzanie dostępem w oparciu o czas
 

ADAudit Plus

Audyt zmian w czasie rzeczywisty w Active Directory, plikach i serwerach Windows

 • Monitorowanie zmian i alerty w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie grupami usługi Active Directory
 • Monitorowanie logowania użytkowników
 • Ścieżka inspekcji dla użytkowników uprzywilejowanych
 • Inspekcje dostępu do plików i aktywności użytkowników
 • Wykrywanie anomalii przy użyciu UBA
 • Raporty dotyczące zgodności z SOX, RODO i innymi wymogami
 

ADSelfService Plus

Samoobsługa haseł, MFA dla punktów końcowych, dostęp warunkowy i SSO dla przedsiębiorstw

 • Samoobsługowe resetowanie hasła i odblokowanie konta.
 • Funkcja MFA dla punktów końcowych dla głównych systemów operacyjnych
 • Jednokrotne logowanie (SSO) dla aplikacji chmurowych
 • Synchronizacja haseł w czasie rzeczywistym
 • Wymuszanie zasad dostosowanych haseł
 • Powiadamianie o wygaśnięciu hasła
 • Automatyczna aktualizacja katalogu i wyszukiwanie korporacyjne
 

Exchange Reporter Plus

Raportowanie, audyty i monitorowanie dla hybrydowego Exchange i Skype

 • Kompleksowe monitorowanie środowiska Exchange
 • Inspekcje i raportowanie Serwerów Exchange
 • Inspekcje i raportowanie Exchange Online
 • Raportowanie serwerów Skype dla firm
 • Inspekcja zmian w czasie rzeczywistym:
 • Szczegółowe raportowanie
 • Raporty zgodności z przepisami dla audytów SOX, HIPAA, PCI DSS i GLBA
 

RecoveryManager Plus

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie Active Directory, Microsoft 365 i Exchange

 • Kopie zapasowe Active Directory
 • Kopie zapasowe Exchange Online
 • Kopie zapasowe SharePoint Online
 • Kopie zapasowe OneDrive dla firm
 • Kopie zapasowe lokalnego Exchange
 • Delegowanie ról i audyty techników
 • Przechowywanie kopii zapasowych w Azure
 • Przywracanie bez konieczności ponownego uruchamiania

Zarządzanie tożsamością administrowanie nimi

 

AD360

Zarządzanie tożsamością i dostępem dla pracowników w ekosystemach hybrydowych

 • Zarządzanie cyklem życia tożsamości
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)
 • SSO i samoobsługa w zakresie haseł
 • Zarządzanie tożsamością w oparciu o UBA
 • Zautomatyzowane zarządzanie tożsamościami
 • Delegowanie oparte na rolach z zatwierdzaniem przepływów pracy
 • Orkiestracja tożsamości
 • Ochrona danych Active Directory i Microsoft 365
 

M365 Manager Plus

Zarządzanie, raportowanie i inspekcje Microsoft 365

 • Szczegółowe raportowanie
 • Monitorowanie kondycji usług w czasie rzeczywistym
 • Zaawansowane inspekcje
 • Zautomatyzowane zarządzanie
 • Zarządzanie oparte o szablony
 • Wyszukiwanie zawartości
 • Powiadamianie o wygaśnięciu hasła
 • Delegowanie pomocy technicznej
 

Identity Manager Plus

Bezpieczne logowanie jednokrotne dla aplikacji przedsiębiorstwa

 • Scentralizowany dostęp do aplikacji korporacyjnych
 • Standaryzowane SSO oparte o SAML
 • Zautomatyzowane inicjowanie i odbieranie uprawnień użytkownikom
 • Inspekcje dostępu i wykorzystania aplikacji
 • Łatwe zarządzanie użytkownikami
 • Uwierzytelnianie przy użyciu istniejących tożsamości w usługach Microsoft 365, G Suite i Zoho

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

 

PAM360

Kompletne rozwiązanie zabezpieczania dostępu z uprawnieniami dla przedsiębiorstw

 • Przemysłowy sejf danych poufnych
 • Podnoszenie uprawnień just in time
 • Bezpieczny dostęp zdalny i nagrywanie sesji
 • Analityka zachowań użytkowników uprzywilejowanych
 • Zarządzanie kluczami SSH i certyfikatami protokołu SSL
 • Bezpieczeństwo poświadczeń aplikacji
 • Wszechstronne raportowanie, inspekcje i raporty zgodności
 

Password Manager Pro

Zarządzanie hasłami z uprawnieniami

 • Wykrywanie i przechowywanie kont uprzywilejowanych
 • Mechanizm szczegółowej kontroli dostępu
 • Zatwierdzanie przepływów pracy dla zgłoszeń dostępu uprzywilejowanego
 • Automatyczne resetowanie haseł dla ponad 75 typów zasobów
 • Aplikacja do zarządzania hasłami
 • Bezpieczeństwo poświadczeń DevOps
 • Zarządzanie cyklem życia kluczy SSH i certyfikatów SSL
 • Inspekcje i raportowanie zgodności
 

Access Manager Plus

Bezpieczny dostęp zdalny i zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi

 • Sesje zdalne jednym kliknięciem
 • Wparcie RemoteApp
 • Dwukierunkowe przesyłanie plików
 • Obsługa Jump-Box dla systemów Windows i Linux
 • Zarządzanie i rejestrowanie sesji uprzywilejowanych
 • Monitorowanie i współpraca na żywo
 • Wnikliwe dzienniki inspekcji
 

Key Manager Plus

Zarządzanie kluczami SSH i certyfikatami SSL

 • Automatyzacja wykrywania i przechowywanie kluczy SSH oraz certyfikatów protokołu SSL
 • Scentralizowane tworzenie, wdrażanie i okresowa rotacja kluczy
 • Zdalne połączenia SSH jednym kliknięciem
 • Tworzenie i podpisywanie CSR w oparciu o zasady
 • Gotowa integracja z Let's Encrypt, DigiCert i innymi
 • Skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach SSL i ostrzeganie o wygaśnięciu certyfikatów
Przemysłowe zarządzanie usługami

Przemysłowe zarządzanie usługami

Projektuj, automatyzuj, dostarczaj i zarządzaj usługami IT i biznesowymi.

Zarządzanie przemysłowe i usługami IT

 

ServiceDesk Plus

Zarządzanie usługami pełnego stosu dla przedsiębiorstw

 • Najlepsze praktyki możliwości ITSM
 • Inteligentne automatyzacje
 • Dostosowania bez kodu i o niskim kodzie
 • Service desk dla przedsiębiorstwa
 • ITAM z CMDB
 • Integracje z funkcjami macierzystymi IT
 • Raporty dotyczące integracji biznesowej

Produkty powiązane

Zarządzanie usługami klientów

 

SupportCenter Plus

Obsługa klienta z wbudowaną funkcją fakturowania dla firm

 • Obsługa wielu placówek
 • Jednostki organizacyjne dla każdego oddziału
 • Śledzenie żądań i automatyzacje
 • Zarządzanie kontraktami i SLA
 • Śledzenie czasu i rozliczenia
 • Zarządzanie kontami i kontaktami
 • Portal do samoobsługi

Zarządzanie zasobami IT

 

AssetExplorer

Zarządzanie zasobami IT za pomocą zintegrowanej CMDB

 • Zarządzanie inwentaryzacją zasobów IT
 • CMDB
 • Zarządzanie oprogramowaniem i zgodność licencji
 • Zarządzanie zakupami, zamówieniami i umowami
 • Zdalna kontrola nad aktywami
 • Zarządzanie cyklem życia zasobów
Zunifikowane zarządzanie i bezpieczeństwo punktów końcowych

Zunifikowane zarządzanie i bezpieczeństwo punktów końcowych

Zarządzaj i zabezpiecz komputery stacjonarne, serwery, laptopy, urządzenia mobilne i przeglądarki internetowe.

Zarządzanie punktami końcowymi

 

Endpoint Central

Zunifikowane zarządzanie i bezpieczeństwo punktów końcowych

 • Zarządzanie poprawkami
 • Wdrażanie oprogramowania
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • Tworzenie obrazów i wdrażanie systemów operacyjnych
 • Zarządzanie zasobami IT
 • Zdalne sterowanie
 • Nowoczesne zarządzanie
 

Mobile Device Manager Plus

Wyczerpujące zarządzanie urządzeniami mobilnymi

 • Zautomatyzowane dodawanie urządzeń
 • Bezproblemowe zarządzanie aplikacjami
 • Bezpieczne zarządzanie zawartością
 • Wszechstronne zarządzanie e-mail
 • Konteneryzacja dla punktów końcowych BYOD
 • Rozbudowane zarządzanie aktualizacjami systemów operacyjnych
 • Zdalne rozwiązywanie problemów
 • Śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym i geofencing
 

Patch Manager Plus

Automatyczne zarządzanie poprawkami dla wielu systemów operacyjnych

 • Zarządzanie automatyzacją poprawek
 • Dostosowane zasady wdrażania
 • Poprawki dla aplikacji firm trzecich
 • Wsparcie międzyplatformowe
 • Kontrole zgodności łatek
 • Dynamiczne monitorowanie i raportowanie
 

Patch Connect Plus

Automatyczne wdrażanie łatek dla programów firm trzecich

 • Zautomatyzowane wdrażanie poprawek firm trzecich
 • Natywne wtyczki dla SCCM
 • Wdrażanie aplikacji firm trzecich
 • Dostosowane wdrażanie wraz ze skryptami przed i po wdrożeniu
 • Automatyczne wykrywanie i publikowanie poprawek innych firm
 • Obszerne katalogi aplikacji firm trzecich
 • Raporty wdrażania
 

RMM Central

Zunifikowane monitorowania sieci i zarządzania punktami końcowymi dla MSP

 • Odnajdowane sieci
 • Monitorowanie urządzeń sieciowych
 • Zarządzanie serwerami
 • Zarządzanie poprawkami
 • Zdalne sterowanie
 • Zarządzanie zasobami IT
 • Alerty i raportowanie

Bezpieczeństwo punktu końcowego

 

Vulnerability Manager Plus

Zarządzanie lukami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie skoncentrowane na priorytetach

 • Ocena podatności i zagrożeń
 • Międzyplatformowe zarządzanie poprawkami
 • Przeciwdziałanie exploitom zero-day
 • Zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń
 • Uszczelnienie serwerów sieci web
 • Inspekcje oprogramowania o wysokim ryzyku i programu antywirusowego
 • Raporty z praktycznymi spostrzeżeniami
 

Device Control Plus

Przeciwdziałanie utracie danych dla urządzeń peryferyjnych

 • Kontrola nad wszystkimi portami i urządzeniami wymiennymi
 • Kontrola dostępu do plików w oparciu o role
 • Mechanizmy blokujące nieautoryzowane transfery plików
 • Wszechstronny shadowing plików
 • Zarządzanie dostępem dla urządzeń wymiennych
 • Dostęp tymczasowy przyznawany na żądanie
 • Raporty dotyczące aktywności urządzenia i wykorzystania danych
 

Application Control Plus

Wykrywanie oprogramowania i zarządzanie uprawnieniami punktów końcowych

 • Tworzenie białych list i czarnych list aplikacji
 • Tworzenie list na podstawie reguł
 • Zarządzanie uprawnieniami punktów końcowych
 • Elastyczne tryby pracy
 • Natychmiastowe rozwiązywanie problemów z aplikacjami znajdującymi się na szarych listach
 • Wnikliwe pulpity nawigacyjne i raporty
 

Browser Security Plus

Bezpieczeństwo i zarządzanie przeglądarkami

 • Wgląd w przeglądarki i zarządzanie nimi
 • Wdrażanie i konfigurowanie zasad dotyczących przeglądarek
 • Zarządzanie dodatkami
 • Menedżer Java
 • Blokowanie i izolowanie przeglądarek
 • Filtr internetowy i ograniczenia pobierania plików
 • Zapobieganie wyciekom danych
 • Zarządzanie zgodnością
 

Endpoint DLP Plus

Zaawansowane zapobieganie utracie danych dla punktów końcowych

 • Odnajdowanie danych
 • Klasyfikacja danych
 • Konteneryzacja danych
 • Ochrona przesyłania danych do chmury
 • Bezpieczeństwo E-maili
 • Kontrola urządzenia
 • Korygowanie fałszywych wyników pozytywnych
 • Rozszerzone raportowanie
Zarządzanie operacjami IT

Zarządzanie operacjami IT

Monitorowanie i zarządzanie twoimi sieciami, serwerami i aplikacjami.

Monitorowanie wydajności sieci i serwerów

 

OpManager Plus

Ujednolicone zarządzanie siecią, serwerami i aplikacjami

 • Zarządzanie operacjami IT
 • Zarządzanie infrastrukturą IT
 • Zunifikowane zarządzanie IT
 • Zunifikowane zarządzanie siecią
 • Zarządzanie infrastrukturą centrum danych
 

OpManager

Monitorowanie wydajności sieci

 • Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie serwerów fizycznych i wirtualnych
 • Monitorowanie kontrolera bezprzewodowej sieci LAN (WLC)
 • Monitorowanie przestrzeni dyskowej
 • Monitorowanie WAN i VoIP
 • Zarządzanie błędami
 • Zaawansowane raportowanie
 

NetFlow Analyzer

Monitorowanie przepustowości i analiza ruchu

 • Monitorowanie przepustowości, analiza ruchu i raportowanie w oparciu o przepływy
 • Monitorowanie ruchu aplikacji
 • Kształtowanie ruchu sieciowego
 • Raporty przepustowości w czasie rzeczywistym
 • Zaawansowana kryminalistyka i bezpieczeństwo sieci
 • Planowanie wydajności i rozliczenia
 

Network Configuration Manager

Zmiany sieci i zarządzanie konfiguracją

 • Zarządzanie konfiguracją sieci
 • Zarządzanie zmianami konfiguracji sieci
 • Zautomatyzowane i zaplanowane tworzenie kopii zapasowych konfiguracji
 • Dostęp oparty o role umożliwiający kontrolę zmian w konfiguracji sieci
 • Wykonywanie poleceń za pomocą configlets
 • Inspekcje zgodności
 • Zarządzanie podatnością na zagrożenia oprogramowania układowego
 • Szczegółowe raporty inspekcji
 

Firewall Analyzer

Zarządzanie regułami zapory sieciowej, konfiguracją i dziennikami

 • Analiza i administrowanie polityką zapory sieciowej
 • Monitorowanie konfiguracji zapory sieciowej i zarządzanie zmianami
 • Raporty i inspekcje zgodności z zaporą sieciową
 • Zarządzanie dziennikami zapory sieciowej
 • Monitorowanie ruchu sieciowego i zarządzanie przepustowością
 • Monitorowanie bezpieczeństwa i sieci VPN
 • Monitorowanie aktywności użytkownika
 • Inspekcje kryminalistyczne sieci
 

OpUtils

Zarządzanie adresami IP i portami przełącznika

 • Zarządzanie adresami IP
 • Zarządzanie portami przełącznika
 • Wykrywanie wrogich urządzeń
 • Wake on LAN
 • Narzędzia SNMP i narzędzia Cisco
 • Narzędzia diagnostyczne

Monitorowanie wydajności aplikacji

 

Applications Manager

Monitorowanie wydajności serwera i aplikacji

 • Monitorowanie wydajności aplikacji
 • Monitorowanie wydajności serwera i VM
 • Monitorowanie doświadczeń użytkownika końcowego
 • Monitorowanie transakcji syntetycznych
 • Monitorowanie chmury, kontenerów i infrastruktury
 • Monitorowanie baz danych
 • Zautomatyzowane mapowanie zależności aplikacji

Produkty powiązane

 

Site24x7

Monitorowanie całego stosu dla administratorów IT, DevOps i SRE

 • Monitorowanie wydajności witryn internetowych
 • Monitorowanie serwerów
 • Monitorowanie transakcji syntetycznych sieci web
 • Monitorowanie wydajności aplikacji
 • Monitorowanie sieci
 • Monitorowanie rzeczywistych użytkowników
 • Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM) dla dostawców usług MSP i CSP
 • Monitorowanie chmury publicznej i prywatnej oraz zarządzanie dziennikami

Zarządzanie incydentami IT

 

AlarmsOne

Scentralizowane Zarządzanie alertami IT

 • Eskalacja alarmów
 • Planowanie dyżurów
 • Autoremediacja
 • Modyfikacja alarmów
 • Redukcja szumów
 • Alerty oparte o kryteria
 • Współpraca w czasie rzeczywistym
 • Dostęp oparty o role
Informacje bezpieczeństwa i zarządzanie wydarzeniami

Informacje bezpieczeństwa i zarządzanie wydarzeniami

Zabezpiecz swoją sieć przed cyberatakami i zapewnij zgodność z przepisami.

SIEM

 

Log360

Zintegrowane SIEM z zaawansowaną analityką zagrożeń i UEBA opartą na metodach ML

 • Dynamiczna inteligencja zagrożeń i wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym
 • Praktyczna analityka bezpieczeństwa
 • Zarządzanie incydentami całej sieci (end-to-end)
 • Dogłębna analiza bezpieczeństwa chmury
 • Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę behawioralną
 • Inspekcje Active Directory w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane zarządzanie zgodnością
 • Szybki mechanizm analizy kryminalistycznej

Zarządzanie dziennikami i zgodnością

 

EventLog Analyzer

Wyczerpujące zarządzanie dziennikami i zgodnością IT

 • Wyczerpujące zbieranie, przetwarzanie i archiwizacja dzienników
 • Wbudowany niestandardowy parser dziennika do wewnętrznej analizy dziennika
 • Dogłębne inspekcje i analizy bezpieczeństwa
 • Korelacja dziennika zdarzeń w czasie rzeczywistym
 • Wbudowane monitorowanie integralności plików
 • Analiza dzienników bezpieczeństwa bazy danych i serwera WWW
 • System reakcji na zdarzenia w czasie rzeczywistym
 • Zintegrowane zarządzanie zgodnością
 

Firewall Analyzer

Zarządzanie regułami zapory sieciowej, konfiguracją i dziennikami

 • Analiza i administrowanie polityką zapory sieciowej
 • Monitorowanie konfiguracji zapory sieciowej i zarządzanie zmianami
 • Raporty i inspekcje zgodności z zaporą sieciową
 • Zarządzanie dziennikami zapory sieciowej
 • Monitorowanie ruchu sieciowego i zarządzanie przepustowością
 • Monitorowanie bezpieczeństwa i sieci VPN
 • Monitorowanie aktywności użytkownika
 • Inspekcje kryminalistyczne sieci

Inspekcje zabezpieczeń

 

ADAudit Plus

Audyt zmian w czasie rzeczywisty w Active Directory, plikach i serwerach Windows

 • Monitorowanie zmian i alerty w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie grupami usługi Active Directory
 • Monitorowanie logowania użytkowników
 • Ścieżka inspekcji dla użytkowników uprzywilejowanych
 • Inspekcje dostępu do plików i aktywności użytkowników
 • Wykrywanie anomalii przy użyciu UBA
 • Raporty dotyczące zgodności z SOX, RODO i innymi wymogami
 

SharePoint Manager Plus

Raportowanie i inspekcje SharePoint

 • Raportowanie i zarządzanie SharePoint
 • Zabezpieczenia i inspekcje SharePoint
 • Zarządzanie uprawnieniami i grupami w programie SharePoint
 • Zarządzanie Microsoft 365
 • Archiwizacja dzienników inspekcji
 • Analityka użytkowania
 

M365 Security Plus

Bezpieczeństwo Microsoft 365

 • Szczegółowe inspekcje działań użytkowników
 • Całodobowe monitorowanie
 • Alerty w czasie rzeczywistym o krytycznych działaniach i zmianach
 • Zautomatyzowane wyszukiwanie zawartości
 • Delegowanie pomocy technicznej
 

Cloud Security Plus

Monitorowanie i analiza bezpieczeństwa w chmurze

 • Monitorowanie bezpieczeństwa w chmurze dla AWS i Azure
 • Zarządzanie dziennikami Salesforce
 • Zarządzanie dziennikami platformy Google Cloud
 • Łatwe wyszukiwanie danych w dzienniku
 • Wgląd w aktywność użytkowników i zmiany w sieci
 

DataSecurity Plus

Inspekcje plików, przeciwdziałanie wyciekom danych i ocena ryzyka danych

 • Audyty serwerów plików i monitorowanie integralności plików
 • Wykrywanie i reagowanie na ransomware
 • Analiza plików i zarządzanie plikami powtarzalnymi, przestarzałymi i nieistotnymi (ROT)
 • Analiza uprawnień udziałów i NTFS
 • Odkrywanie, klasyfikacja i ocena ryzyka danych
 • Zapobieganie wyciekom danych z urządzeń USB i klientów programu Outlook
 • Ochrona przed kopiowaniem plików
 

FileAnalysis

Bezpieczeństwo plików i analiza przechowywania

 • Zarządzanie śmieciami i nieaktywnymi danymi
 • Analiza wykorzystania przestrzeni dyskowej
 • Raportowanie w zakresie przechowywania danych dla poszczególnych użytkowników
 • Zarządzanie osieroconymi plikami
 • Efektywna analiza uprawnień
 • Wykrywanie luk w zabezpieczeniach plików
 • Identyfikacja nadmiernie narażonych plików
Zaawansowana analityka IT

Zaawansowana analityka IT

Wizualizuj dane IT i uzyskuj użyteczny wgląd w operacje IT.

Analityka IT

 

Analytics Plus

Analityka IT dla przedsiębiorstw wykorzystująca sztuczną inteligencję

 • Gotowa analityka dla popularnych aplikacji IT
 • Asystent analityki stosujący sztuczną inteligencję
 • Bezpieczna współpraca w czasie rzeczywistym
 • Prognozowanie trendów
 • Alerty danych
 • Wbudowana analityka
 • Import danych z chmury i lokalnych baz danych
 • Rozbudowany silnik formuły dla funkcji niestandardowych
 

CloudSpend

Zarządzanie kosztami chmury dla nowoczesnych zespołów programistycznych

 • Analityka kosztów dla AWS
 • Analiza wydatków
 • Wydatki oparte o jednostki biznesowe
 • Kontrola budżetu

Produkty powiązane

Zarządzanie IT dla MSP

Skoncentruj się na rozwoju swojej działalności MSP z ManageEngine. Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo usług MSP za pomocą naszych rozwiązań do zarządzania IT.

Aplikacje biznesowe

Zapoznaj się z szeroką gamą rozwiązań biznesowych Zoho w chmurze, które umożliwiają zarządzanie, łączenie i automatyzację procesów biznesowych w całej organizacji.

Zobacz produkty